Vidensdeling

Masser af gode rapporter, opgaver og artikler bliver skrevet - om vejledning og uddannelse. Ofte får de lov til at samle støv. Og dybe tallerkener bliver opfundet flere gange.
 

Viden skal deles. Og viden om vejledning og uddannelse skal frem til gensidig inspiration. Vidensdeling er et formidlingsforum, hvor viden kan deles, kommenteres, diskuteres og videreudvikles. Derfor er vi meget interesserede i din artikel, opgave, speciale og...


Sådan gør du
Mail dit indlæg i word/pdf-format til chefredaktør Mette Marie Callesen. Se retningslinjer og krav. Send evt. et kort abstract, hvis der er tale om rapporter, specialer eller lignende efterfulgt af hele materialet. 


Er du ikke tilmeldt Vejlederforum? Få en gratis prøveperiode.


Optimer din vejledning med YouTube 

Af studie- og karrierevejleder Nina Wegener


Ville du også ønske, at du havde mere tid til refleksion og fordybelse med de vejledte i stedet for at bruge vejledningstiden til at informere om muligheder og forklare regler? Nina Wegener fra Studievalg Danmark har gennem hjemmelavede videoer på YouTube fundet en måde, hvor hun kan være til stede og hjælpe de vejledte ud over de klokketimer, hun har afsat til hver skole.


Artikel

img_bund_prikstreg2
Model til overgange 
Af Sonja Susnic, karrierevejleder ved Papirbredden Karrierecenteret i Drammen og tidligere masterstudent ved Universitetet i Sørøst-Norge


"Modellen er et værktøj, som kan bruges til at arbejde med udfordringer og problemløsning i overgangsfaser. Vejledere og lærere kan bruge modellen som et navigationsværktøj i samtaler og undervisning for at hjælpe den vejledningssøgende i sine processer."


Artikel om masterprojekt

img_bund_prikstreg2
Vejledning har altid større virkninger end den enkeltes valg 

Af Rie Thomsen, professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet


"Det er blevet meget tydeligere, at der findes en særlig vejledningsfaglighed med rod i både skandinavisk og international forskningsviden på området. Vejledning er blevet sin egen profession. Det er grunden til, at Masteruddannelsen i vejledning på DPU nu hedder Professionel vejledning, og at man som færdiguddannet fremover får titlen Master i professionel vejledning."

img_bund_prikstreg2
Vejledning og samfund: Trepartssamtalens relevans 

Af Tine Hedegaard Bruun


"Rammefaktorerne for uddannelsen påvirker de studerendes fokus i uddannelsen og dermed også deres fokus i trepartssamtalen."


Artikel

img_bund_prikstreg2
Realkompetencevurdering: Vejlederen som kvalitetskaptajn 

Af Rikke Rasch 


"En anerkendelse af kompetencer, uden afklaring og individuel proces, er som at bygge et hus uden fundament. Vurderingen bliver på et løst og usagligt grundlag."


Artikel

img_bund_prikstreg2
Sprog før metoder – vejledning af indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund 

Af Camilla Sichlau, projektkoordinator og Isa Braagaard, virksomhedskoordinator


Når vi vejleder indvandrere med begrænset dansk, er det ekstra vigtigt, at vi fokuserer på modtagerens forståelse og ikke på at gøre det ”rigtigt”. Vi skal vejlede, så det er let at forstå. Vejledningsmetoderne er vigtige, fordi de hjælper os med at komme ud over vores fordomme og dybere ned i de egentlige årsager til problemet. Men metoderne skal ændres efter sproget – ellers kan vejledningen gøre mere skade end gavn.


Artikel

img_bund_prikstreg2
Det kræver tro og mod at tale dansk – vejledning af indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund 
Af Camilla Sichlau, projektkoordinator og Isa Braagaard, virksomhedskoordinator


Vi har ofte ramt muren i og været dybt frustrerede over, at vi ikke bliver forstået og ikke kan forstå den kvinde, vi vejleder. Men vi kan ikke vente og håbe på, at kvinderne på et tidspunkt taler godt nok dansk til, at vi kan tilbyde dem vejledning. I stedet for må vi justere metoderne, så vejledningen kan gennemføres med det dansk, som de taler.


Artikel

img_bund_prikstreg2
Vejledning og elev-coaching med en app, der støtter datainformeret refleksionspraksis 

Af Nicolaj Ejler og Susanne Østergaard 


"Datainformeret refleksionspraksis kan højne kvaliteten i udførelsen af den kerneydelse, man skal levere som stabsfunktion i en stor organisation."


Artikel

img_bund_prikstreg2
Hvordan sætter man strøm til det fysiske møde? Digital vejledning i en fagforening 

Af Hanne Lund-Nielsen, karrierevejleder og udviklingskonsulent, HK Midtvest


Hvad skal man være opmærksom på, når man går fra fysisk vejledning til Skype-vejledning? Og hvordan kvalificeres udbyttet hos den vejledte, når man vejleder via skærm?


Artikel

img_bund_prikstreg2
Registrering i app støtter relation og refleksion 

Af Susanne Østergaard


"Registreringerne i appen gør det synligt, at både tyngden og omfanget af de unges udfordringer kræver, at de personer, der skal varetage coach-funktionen, er uddannede inden for coaching og vejledning."

Artikel

img_bund_prikstreg2
Kommunerne på Vestegnen trækker UU-vejledningen hjem 

Af Jes Vitting, chef- og pressekonsulent i COK


UU Vestegnen bliver nedlagt, og de medvirkende kommuner er i gang med at trække UU-vejlederne tilbage til kommunerne. Fra august 2019 vil UU-vejledningen fx blive en del af de kommunale jobcentre. En beslutning der både medfører faglige, organisatoriske og personlige forandringer.
 

Artikel 

img_bund_prikstreg2
Bliver der valgmuligheder i den sammenhængende kommunale ungeindsats 
Af Dorte Pia Andersen

"Med et fokus på den gode hensigt at drage omsorg, risikerer vi, at de unge fastholdes i passive og ukritiske medborgerroller fremfor at udvikle sig til de selvstændige og selvforsørgende borgere, regeringen ønsker. Omsorgsfulde og anerkendende tilgange risikerer at kamuflere de unges perspektiv." 

Artikel
img_bund_prikstreg2
"Man skal ikke bare følge vennerne"  
Af erhvervspraktikant Anders Moldt


Hvorfor er det vigtigt at være i praktik? Hvordan er det at skulle tage et uddannelsesvalg? Hvad er en god vejleder?


Mini-interview 

img_bund_prikstreg2
Professionsbeskrivelse: Den professionelle vejledning 
Af UU Danmark og Rie Thomsen

Hvordan sikres de unge professionel vejledning?
img_bund_prikstreg2
Karrierevejledning i et krydsfelt 

Af Lisbeth Højdal

"Der er behov for en vejledningsfaglig debat om, hvilke konsekvenser det kan have, hvis karrierevejledning bliver reduceret til at blive en arena for læring og tilegnelse af kompetencer."

Artikel

img_bund_prikstreg2
SkillsDenmark
Vrå Højskole
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke