Titel:
Optimer din vejledning med YouTube
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:

Af studie- og karrierevejleder Nina Wegener


Ville du også ønske, at du havde mere tid til refleksion og fordybelse med de vejledte i stedet for at bruge vejledningstiden til at informere om muligheder og forklare regler? Nina Wegener fra Studievalg Danmark har gennem hjemmelavede videoer på YouTube fundet en måde, hvor hun kan være til stede og hjælpe de vejledte ud over de klokketimer, hun har afsat til hver skole.


Artikel

Person:
Fotoreportage:
Lang tekst:

Jeg står i en 2.g på et stort nybygget gymnasium på den Københavnske Vestegn. Melissa har fingeren oppe, og standser mig lige midt i, at jeg er ved at sætte en skriveøvelse i gang: "Kan du ikke sige lidt om, hvordan man bliver revisor, Nina?" Sidemakkeren vifter også med fingeren og tilføjer: "Og fortælle lidt om det der kvote 2?" En del af mig tænker irriteret: 'Nej Melissa og Phillip, ikke lige nu, I skal jo reflektere og vende blikket indad!' En anden del glæder sig over, at Melissa og Phillip faktisk er nysgerrige på deres fremtid og gerne vil bruge mig til at komme videre. Så hvad gør jeg?


I min dagligdag som vejleder for Studievalg tænker jeg hele tiden på, hvordan jeg når min målgruppe bedst. Jeg kommer ikke til at have mere tid i min kalender til at være ude på skolerne eller til at kunne svare på alle spørgsmål prompte. Men via videoer på YouTube har jeg alligevel fundet en måde, hvor jeg kan være til stede og hjælpe de vejledte ud over de klokketimer, jeg har afsat til hver skole.


Svaret til Melissa og Phillip kommer jeg ind på senere, når jeg introducerer dig til fordelene ved at benytte videoer som et supplement i din vejledning. Nederst i artiklen finder du tips til, hvordan du selv kommer i gang. Men først lidt om de didaktiske fordele ved video.


NIWE_portræt_hjemmeside_385x385

At 'flippe' sin vejledning ved hjælp af videoer

Ville du også ønske, at du havde mere tid til refleksion og fordybelse med de vejledte i stedet for at bruge vejledningstiden til at informere om muligheder og forklare regler? Én af tankerne bag min YouTube-kanal er 'Flipped learning'. Flipped learning, eller Flipped vejledning, som vi kan kalde det, handler præcis om at bruge tiden med de vejledte til dialog og øvelser, hvor de vejledte selv er på banen. Til gengæld kan de vejledte få mere videnstunge oplæg, hvor du envejskommunikerer, på video. Begrebet er hentet fra undervisningsdidatikken, hvor læreren traditionelt har videregivet sin viden via tavleundervisning i klassen, mens eleverne selvstændigt har skulle være aktive med lektierne derhjemme. Den ’flippede’ eller omvendte version er altså, at man lytter til informationer derhjemme, mens tiden i klassen bruges til spørgsmål, øvelser og aktivitet.


Jeg kan dog som vejleder ikke give eleverne lektier for. Og i min vejledningspraksis ville det være en utopi at tro, at eleverne gider bruge deres fritid på at sætte sig ind i stoffet på forhånd. Not gonna happen. Men Flipped vejledning bliver aktuel for min praksis, fordi det giver mulighed for at udvide min tid med eleverne i en verden med begrænsede tidsressourcer. Christian Kilde, som er vejleder ved UU Næstved, har i øvrigt lavet en god YouTube-video om Flipped vejledning, hvis du vil vide mere (søg på ’Christian Kilde’ på YouTube).


Hele præmissen for at understøtte min praksis med videoer er, at de vejledte ofte har de samme spørgsmål. Det kan fx være spørgsmål til uddannelsessystemet og optagelse, som Phillips spørgsmål til kvote 2. Måske kan du selv komme i tanke om gentagende forklaringer eller spørgsmål i din praksis. Denne gentagelse kan nogle gange virke som en kedelig side af vores job, men her bliver det vendt til fordelen.


Hvornår giver videoer mening?

Nogle af videoerne på min kanal ligger tæt op ad oplæg, jeg holder på skoler, fx om at søge ind på en uddannelse. De er tænkt som en gentagelse til de elever, som allerede har hørt oplægget og har brug for at høre tingene én gang til, eller til de vejledte, som ikke er tilknyttet en ungdomsuddannelse. Videoer om bestemte jobveje, fx om at blive revisor til sådan én som Melissa, er derimod mere tænkt som ekstramateriale, der ligger ud over Studievalgs obligatoriske oplæg.


Videoerne er også et godt supplement til skriftlig kontakt. Nogle ting er bare ret kringlede at forklare på mail. Udover at jeg altid indbyder til en vejledningssamtale og giver et svar på skrift, kan jeg også sende en uddybende forklaring i form af et link til en video, hvis jeg har en relevant video liggende på min kanal. Og det har jeg ofte, for som sagt, får jeg tit de samme spørgsmål igen og igen. Glæden ved gentagelsen.


Men videoer kan også støtte den individuelle vejledning. En vejledningssession kan godt være en hæsblæsende omgang set fra den vejledningssøgendes side. Der er både noget faktuelt, de gerne vil have svar på, vejlederen stiller dem måske forskellige refleksionsspørgsmål, og der kan være meget på spil, når man måske for første gang sidder over for en delvis fremmed og skal tale fremtid. Derfor kan det være svært at tage det hele ind på én gang. Vi kender det jo selv, når vi er til møde i banken eller hos lægen. Hvad var det nu lige, der blev sagt om renteloft eller medicinbivirkninger? Her kan videoer med forklaringer eftersendes. For ikke at give mig selv ekstra opgaver, opretter jeg mailen under vejledningen og sender så relevante links og videoer i slutningen af samtalen. Dette skaber også en synlighed og ro for den, jeg samtaler med: ’Pyha, det hele er i mailen og kan fordøjes derhjemme, når jeg selv har tid og måske har familie og venner omkring til hjælp’. Desuden slutter alle mine videoer med en påmindelse om, hvordan de booker en samtale med mig. Dette skaber en synlighed om min organisation og minder seeren om, at de altid er velkomne til at bruge os.


Vil du ikke selv være på? – Brug spillelister

Har du ikke lyst til at lave dine egne videoer? Så lav en kanal, hvor du kan samle videoer i spillelister. Som vejleder bruger du måske allerede videoer fra uddannelsessteder i din vejledning. Men jeg bliver ofte overrasket over, at de unge ikke selv tænker over YouTube som et sted til at finde inspiration til uddannelse og job. Der ligger massevis af godt materiale derude, men for de vejledningssøgende, som ikke er vant til at navigere på uddannelsesstedernes YouTube-kanaler, kan det være svært at finde frem til det, de søger. Her kan du som vejleder hjælpe ved at lave spillelister.


Jeg har fx lister med videoer om at læse uddannelse i forskellige lande (takket være gribverden.dk’s kanal) og spillelister med studerende og folk, der er i job inden for forskellige emner. Listerne har jeg vist til eleverne til kollektive arrangementer, hvis de havde tid til egen søgning og manglede inspiration inden for et emne. Eller sendt som et link efter en vejledningssamtale.


Videoer frigiver tid til nærvær

Nu kunne man tro, at jeg er sådan en vejleder, som sværger til hightech it-løsninger. Og jeg siger da også ja tak til chatbots, der kan svare på faktuelle spørgsmål, hvis det frigiver tid til, at jeg kan have reflekterende samtaler med de vejledte. Men hvis sandheden skal frem, er jeg ofte totalt analog ude i klasserne. I stedet for PowerPoints er det tavle, kridt og øjenkontakt, der gælder. Både fordi jeg hader it, der driller i dagligdagen. Men mest af alt, fordi nærvær trumfer alt andet, når jeg er fysisk til stede med dem, jeg vejleder. Videoerne er min nærmeste mulighed for tilstedeværelse med eleverne, når jeg ikke er der.


Min fornemmeste opgave som vejleder er at være brugbar for de unge. Og mit personlige drive er også at give alle adgang til de ressourcer. Er der ingen i din familie, som læser en erhvervsuddannelse eller på universitetet? Så må vi hellere finde en person, som kan fortælle dig om det. Hvis ikke i virkeligheden, så på YouTube. Er det svært at gennemskue kvote 2-reglerne, og hvordan man skriver en motiveret ansøgning? Så skal du have al mulig hjælp til selv at finde ud af det, jeg gentager gerne det hele én gang til – på YouTube.


Så hvad skal vi svare Melissa og Phillip? Jeg kunne fortælle dem, at de ikke er de eneste, som har disse gode spørgsmål. At det er noget, vi skal se mere på næste gang, jeg er i klassen, men hvis de allerede er nysgerrige nu, så kan de høre mig fortælle om det i mine videoer. Og bag kulissen fortsætter jeg med at øge mit kartotek af videoer, så det understøtter al den vejledning, jeg fortsætter med at lave ude i den virkelige verden.


Mit bedste tip er bare at komme i gang og få det prøvet af. Det behøver ikke være et fantastisk studie set-up, du får lavet til dine videoer, så længe indholdet bare har relevans for dem, du vejleder. I en vejledningsverden, hvor regler ikke bliver mindre komplicerede med tiden, kan YouTube hjælpe dig, så du har tid til noget af det vigtigste, vi kan: relevans og en god dialog.


Tips til at komme i gang

  • Tænk på, hvad du får flest spørgsmål til, og lav så videoer ud fra det.
  • Keep it simple. Jeg har ikke tid til at klippe mine videoer, så de optages i one-take ved at optage et Zoom-møde, hvor jeg taler og viser slides og hjemmesider.
  • Skitser et manuskript, find de hjemmesider du vil vise, og hav eventuelle PowerPoints klar inden optagelsen.
  • Sørg for, at du har en ordentlig mikrofon. En uklar lyd gør din video mindre udholdelig at se til ende (og tage seriøst).
  • Surf på YouTube og lav spillelister, hvis du ikke selv har lyst til at optage videoer.
  • Du kan lave dine videoer skjulte, så det kun er dem, du sender linket til, der kan se dem, hvis du ikke vil have dem til at ligge offentligt tilgængelige.


Se Nina Wegeners tutorial til dig som vejleder
Nina Wegeners kanal til vejledningssøgende kan findes på YouTube her: Nina Studievalg. Se også hendes tutorial til at lave video, så du også kan optimere din vejledning med YouTube: Fifs til videoer i din vejledning.

Vil du vide mere?


Tidsskriftsnr.:
Publiceringsdato:
25-08-2021
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke