Titel:
Blog: Hvad nøler vi efter?
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Andre lande har opstillet mål for vejledning: Blueprint for Life-Work Design og tilsvarende i USA, Canada, Australien og New Zealand. Det er typisk nogle mål for, hvad brugere skal få ud af vejledning – hvad skal de lære? Men Norge går en anden vej. Ja, vi elsker dette landet.
Person:
Billede:
Peter Plant
Navn:
Peter Plant
Titel:
Professor
Arbejdssted:
Universitetet i Sørøst-Norge
Fotoreportage:
Lang tekst:

Norge er i front i disse år, når det gælder karrierevejledning/uddannelses- og erhvervsvejledning. Som opfølgning på regerings-ekspertudvalgets betænkning fra 2016 (NOU, 2016:7) har flere grupper sammensat af praktikere og forskere på vejledningsfeltet udarbejdet en samlet rapport, et forslag om et "Rammeverk for etikk, karrierekompetanse og kompetansestandarder i karriereveiledning" (2019).

 

Sådan et rammeværk vil sige en samlet fremstilling og plan for sammenhængen mellem etik, karrierelæring og professionelle kompetencer på vejledningsområdet – på tværs af sektorer. Flot og gennemarbejdet med bl.a. dansk deltagelse. Kort sagt: Norge følger op på politiske målsætninger og planer, som blev formuleret i 2016.

 

Kompetanse Norge (opdragsgiver) har sat en tidsramme på to plus to år: Første fase har en tidsramme på to år (2018–2019). Forslagene lægges frem her i 2019 og skal derefter diskuteres bredt i vejledningsfeltet. Derefter vil forslagene blive revideret, og der er en færdig version i slutningen af 2019. Anden fase (2020–2021) har fokus på implementering av rammeverket.

 

Rapporten behandler

 • Kompetansestandarder – profesjonell karriereveiledning
 • Karrierekompetanse – læringsutbytte av karriereveiledning
 • Etikk – prinsipper og retningslinjer for god praksis.

Det sidste introducerer i øvrigt et 'etisk løfte': meget inspirerende. Og det første stiller krav til vejledernes egen uddannelse og professionelle udvikling – jo da.

 

Rammeverket definerer sig inden for denne forståelse:

 

"Målet med karriereveiledning er, at mennesker blir bedre i stand til å håndtere overganger og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid. Karriereveiledning gir mulighet for utforsking av den enkeltes situasjon, ønsker og muligheter og støtte til handling og valg. Karriereveiledning kan foregå individuelt og i gruppe, både fysisk og digitalt, og finner sted innenfor rammen av ulike organisasjoner og sektorer. Karriereveiledning skal tilbys av kompetente aktører, ha relevant faglig basis og utføres med høy grad av etisk bevissthet."

 

Sammenhæng
Hvorfor er dette interessant for danske vejledere? Jo, i en tid, hvor (tidligere) UU-vejledere kæmper for vejledningsfagligheden i kommunale 'Unge-centre', og hvor vejledning politisk er blevet malet op i en krog, hvor de 20 % med særlige behov kan få vejledning, mens de andre må klare sig selv eller via elektronik… Ja, i den situation er Norge et lysende eksempel på at tænke i helheder og i sammenhæng – på tværs af sektorer. Livslang vejledning, du ved. 


I Danmark kæmper vi stadig med blot at medtænke voksenvejledning og er kun lige begyndt at tænke på vejledning af de gamle: Geronto Vejledning – selv om der i de kommende år bliver rigtig mange gamle, som skal (have hjælp til at) klare en af livets sidste store overgange, nemlig at stoppe med at arbejde i den snævre og lønnede forstand. Det har både et individuelt og samfundsmæssigt perspektiv.

 

Men et af de helt fine greb i rapporten er at finde i afsnittet om 'Karrierekompetencer', hvor rapporten i stedet for at opregne en stribe normative karriere-læringsmål benytter sig af modsætningspar, inspireret af begreber som Positive Uncertainty og Planned Happenstance. Her er følgende begreber i spil:

 • Meg i kontekst 
 • Mulighetshorisont og begrensninger
 • Valg og tilfeldigheter
 • Endring og stabilitet 
 • Tilpasning og motstand.

Det giver basis for at arbejde med karrierelæring i forhold til dilemmaer og modstridende følelser og forhold. Den tænkemåde ligger langt fra en facitliste om 'Det Gode Liv'. Her er plads til forskellighed og rummelighed.

 

Det ligger lige for, at Danmark følger Norges flotte eksempel. Hvad dælen nøler I efter – som Peter Wessel Tordenskiold råbte i Marstrand for præcis 300 år siden. Han var forresten norsk.

 

Ja, vi elsker dette landet.
 
 

Referencer

 

Vil du vide mere?

 


 


 

Disclaimer:
Denne artikel er normalt ikke gratis, men vi synes alligevel, at du skal læse den. Prøv også Vejlederforum i en måned. Så kan du læse mange flere.

Norge er i front i disse år, når det gælder karrierevejledning/uddannelses- og erhvervsvejledning. Som opfølgning på regerings-ekspertudvalgets betænkning fra 2016 (NOU, 2016:7) har flere grupper sammensat af praktikere og forskere på vejledningsfeltet udarbejdet en samlet rapport, et forslag om et "Rammeverk for etikk, karrierekompetanse og kompetansestandarder i karriereveiledning" (2019).

 

Sådan et rammeværk vil sige en samlet fremstilling og plan for sammenhængen mellem etik, karrierelæring og professionelle kompetencer på vejledningsområdet – på tværs af sektorer. Flot og gennemarbejdet med bl.a. dansk deltagelse. Kort sagt: Norge følger op på politiske målsætninger og planer, som blev formuleret i 2016.

 

Kompetanse Norge (opdragsgiver) har sat en tidsramme på to plus to år: Første fase har en tidsramme på to år (2018–2019). Forslagene lægges frem her i 2019 og skal derefter diskuteres bredt i vejledningsfeltet. Derefter vil forslagene blive revideret, og der er en færdig version i slutningen af 2019. Anden fase (2020–2021) har fokus på implementering av rammeverket.

 

Rapporten behandler

 • Kompetansestandarder – profesjonell karriereveiledning
 • Karrierekompetanse – læringsutbytte av karriereveiledning
 • Etikk – prinsipper og retningslinjer for god praksis.

Det sidste introducerer i øvrigt et 'etisk løfte': meget inspirerende. Og det første stiller krav til vejledernes egen uddannelse og professionelle udvikling – jo da.

 

Rammeverket definerer sig inden for denne forståelse:

 

"Målet med karriereveiledning er, at mennesker blir bedre i stand til å håndtere overganger og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid. Karriereveiledning gir mulighet for utforsking av den enkeltes situasjon, ønsker og muligheter og støtte til handling og valg. Karriereveiledning kan foregå individuelt og i gruppe, både fysisk og digitalt, og finner sted innenfor rammen av ulike organisasjoner og sektorer. Karriereveiledning skal tilbys av kompetente aktører, ha relevant faglig basis og utføres med høy grad av etisk bevissthet."

 

Sammenhæng
Hvorfor er dette interessant for danske vejledere? Jo, i en tid, hvor (tidligere) UU-vejledere kæmper for vejledningsfagligheden i kommunale 'Unge-centre', og hvor vejledning politisk er blevet malet op i en krog, hvor de 20 % med særlige behov kan få vejledning, mens de andre må klare sig selv eller via elektronik… Ja, i den situation er Norge et lysende eksempel på at tænke i helheder og i sammenhæng – på tværs af sektorer. Livslang vejledning, du ved. 


I Danmark kæmper vi stadig med blot at medtænke voksenvejledning og er kun lige begyndt at tænke på vejledning af de gamle: Geronto Vejledning – selv om der i de kommende år bliver rigtig mange gamle, som skal (have hjælp til at) klare en af livets sidste store overgange, nemlig at stoppe med at arbejde i den snævre og lønnede forstand. Det har både et individuelt og samfundsmæssigt perspektiv.

 

Men et af de helt fine greb i rapporten er at finde i afsnittet om 'Karrierekompetencer', hvor rapporten i stedet for at opregne en stribe normative karriere-læringsmål benytter sig af modsætningspar, inspireret af begreber som Positive Uncertainty og Planned Happenstance. Her er følgende begreber i spil:

 • Meg i kontekst 
 • Mulighetshorisont og begrensninger
 • Valg og tilfeldigheter
 • Endring og stabilitet 
 • Tilpasning og motstand.

Det giver basis for at arbejde med karrierelæring i forhold til dilemmaer og modstridende følelser og forhold. Den tænkemåde ligger langt fra en facitliste om 'Det Gode Liv'. Her er plads til forskellighed og rummelighed.

 

Det ligger lige for, at Danmark følger Norges flotte eksempel. Hvad dælen nøler I efter – som Peter Wessel Tordenskiold råbte i Marstrand for præcis 300 år siden. Han var forresten norsk.

 

Ja, vi elsker dette landet.
 
 

Referencer

 

Vil du vide mere?

 


 


 

Tidsskriftsnr.:
Publiceringsdato:
11-04-2019
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke