Abonnementsbetingelser

Ved tilmelding til Vejlederforum kan man vælge at få en gratis prøveperiode. Hvis abonnementet ikke afmeldes inden prøveperiodens udløb, er det bindende for den følgende abonnements­periode. Ved afmelding sendes en mail til kundeservice.  

Prøveperioden giver gratis adgang til alle dele af www.vejlederforum.dk. Prøveperioden løber fra den dag, du tilmelder dig, indtil udgangen af den følgende måned. Hvis du ikke ønsker abonnementet, skal du afmelde det skriftligt senest den 15. i måneden, efter du har tilmeldt dig. Herefter er abonnementet bindende, og vi fremsender en faktura. 
 
Eksempel: Ved tilmelding den 20. oktober får du et gratis abonnement indtil den 1. december, hvor vi fakturerer for den følgende periode. Evt. afmelding skal ske senest den 15. november.


Abonnement på Vejlederforum er personligt og kan ikke overdrages. Kodeordet til Vejlederforum er ligeledes personligt og må ikke overdrages til eller anvendes af andre end abonnenten.


Abonnementsperioden er for 12 måneder, og abonnementet betales forud. Opsigelse af et abonnement skal ske inden udløb af en periode og med mindst 1 måneds varsel. 

Abonnementet omfatter fuld adgang til www.vejlederforum.dk 

Vrå Højskole
AFS
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke