BARRIERER FOR SOCIAL RETFÆRDIGHED

"Det er problematisk, at elevernes baggrund er så afgørende for deres studievalg – eller helt konkret deres fravalg af universitetet."

Få professor David Reimers perspektiver fra forskningsprojektet NextStep.


"Arbejdet med vejledning bliver ofte rettet mod udvalgte målgrupper."


Men det kan være vanskeligt. Ph.d.-studerende Laura Cordes Felby har derfor et råd: Arbejd bredt med barrierer for social retfærdighed.

SkillsDenmark
Vrå Højskole
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke