PROFESSION?

"At titler som læge og advokat er fagligt respekteret og anerkendes som etablerede professioner, er der ikke tvivl om. Men hvad med vejledere?"

Rasmus Willig forklarer, hvad der skal til, og hvor han ser vejledningen på vej mod en profession.


"Vejlederen sikrer, at den vejledte ved, hvad næste skridt er og er klædt på til at gøre det."


De medvirkende i vores tema om professioner under pres har svaret på spørgsmålet: Hvad er den gode vejleder? Læs og brug vejlederens elevatortale.


Læs alle artiklerne fra professioner under pres.

SkillsDenmark
IBOS
Vrå Højskole
Ny masteruddannelse i vejledning
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke