Hackschooling er et wakeup-call  

Dennis Nørmark på Afveje

 

FB
Titel:
Ansvarsfulde voksne - rådgivning af socialt sårbare børn og unge
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:

Af Erroll Marshall.

Erroll Marshall er koordinator på Cyberhus, www.cyperhus.dk. Cyperhus er et anonymt forum primært for socialt sårbare børn og unge, der har brug for at snakke med en voksen, som ikke findes i deres omgangskreds. De unge kan benytte chat, debatforum, online værksteder og brevkassse.

Vi oplever tit, at det er første gang, de unge fortæller om deres tanker og følelser til nogen. Vores opgave er primært at lytte, samtale og motivere til handling i virkeligheden. Dette viser i høj grad styrken ved den online rådgivning, når den tilpasses, og forbindelsen til virkeligheden bibeholdes.

Person:
Fotoreportage:
Lang tekst:

Hvem ser du som oplagte målgrupper for vejledning og rådgivning online?
Jeg mener grundlæggende, at alle grupper, der er i stand til at betjene en computer, kan få glæde af vejledning og rådgivning online. Afgørende er dog, at man gør sig følgende to aspekter bevidst:

 • At det enkelte online tilbud tilpasses fagligt, pædagogisk og etisk til den ønskede målgruppe.
 • At online vejleding og rådgivning generelt ikke skal stå alene. Et link, et bindeled til offline kontakt er afgørende for, at den hjælp og vejledning, personen modtager online, kan integreres og bruges konstruktivt i virkeligheden.

Et typisk træk og en egenskab ved vejledning og rådgivning på nettet er, at det er nemt, i mange tilfælde anonymt. Det har desuden en mere uforpligtende interaktion, end den man kender fra virkeligheden. Det betyder, at mange målgrupper nemmere kan opsøge hjælp, hvis de ikke føler sig trygge ved den mere direkte face to face kontakt, eller af andre årsager ikke er trygge ved egne sociale ressourcer.

Rådgivningslokale i Cyperhus

Cyberhus’ primære målgruppe er socialt sårbare børn og unge, der har brug for at snakke med en voksen, men ikke føler, de kan bruge deres forældre eller de andre voksne, de kender i virkeligheden.

Et online anonymt forum som Cyberhus giver de unge mulighed for at sætte ord på det, som gør ondt og det, som er svært. Vi oplever tit, at det er første gang, de unge fortæller om deres tanker og følelser til nogen. Vores opgave er primært at lytte, samtale og motivere til handling i virkeligheden. Dette viser i høj grad styrken ved den online rådgivning, når den tilpasses, og forbindelsen til virkeligheden bibeholdes.

Hvor langt følger I en sag, hvor I måske aner store problemer bag?
I Cyberhus er de unge 100% anonyme, hvilket betyder, at den unge ikke skal logge ind og opgive personlig data eller navn. Derfor oprettes der heller ingen sager, eller føres på anden måde journal. Vi kan anspore den unge til fortsat at opsøge vores rådgivning, men det vil altid være på den unges præmisser og valg.

Hvis den unge vælger at oplyse navn eller anden personlig data, er vi underlagt underretningspligt, hvis den unge er udsat for omsorgssvigt, eller er til fare for sig selv eller andre.

Men vi har en oplevelse af, at mange unge generelt bruger vores rådgivende tilbud op til flere gange, før de føler sig klar til at tage det næste skridt og opsøge hjælp i virkeligheden. Vi oplever også, at unge vender tilbage og efterfølgende bruger vores rådgivende tilbud som et supplement til de valg, de har foretaget i deres eget liv.

Hvad med etikken?
Etik har højt fokus i Cyberhus, og alle vores tiltag og beslutninger bliver draget ud fra etiske og pædagogiske overvejelser. Jeg har valgt at fokusere på tre fundamentale områder i vores arbejde.

Den unges anonymiteten og integritet
Det enkelte barn og dennes problemstilling er unik, og barnet skal modtages som sådan. Barnets ret til 100% anonymitet skal respekteres. Det er et centralt udgangspunkt, der sikrer barnet et trygt og sikkert besøg i Cyberhus. Barnets integritet skal bevares, hvilket betyder, at vi gerne vil det enkelte barn, og viser dette ved at anse barnet som eksperten i eget liv. Der skal tages udgangspunkt i barnets oplevelse og forståelse af egen situation, hvor vi som voksne kan prøve at forstå, samtale og sammen med den unge finde handlemuligheder fremadrettet.

Rådgivningens etik
I Cyberhus gælder følgende for vores rådgivning:

 • Rådgiverne sidder samlet på vores kontor i Århus, og har alle relevant faglig baggrund som enten psykolog, skolelærer, pædagog eller socialrådgiver. Vi har alle gennemgået oplæringsforløb i Cyberhus.
 • Der er altid en ansvarlig koordinator til stede. Koordinatoren har ligeledes en relevant faglig baggrund, samt omfattende erfaring med online rådgivning med børn og unge.
 • Rådgiver og koordinator er underlagt tavshedspligt.
 • Der er ikke adgang for andre end rådgivere og koordinator i rummet.
 • I rådgivningslokalet er respekten for den unge og den samtale der er i gang i fokus. Der er ikke forstyrrende elementer i rummet, og den unge omtales respekt- og omsorgsfuldt.

Ansvarsfulde voksne i Cyberhus
I Cyberhus tager vi ansvar for det forum, vi har valgt at tilbyde alle børn og unge i Danmark. Ligegyldigt, om den unge befinder sig i vores debatforum, online værksteder, brevkassser, chatten m.m., vil den unge opleve tydelige voksne, der sikrer et trygt og sikkert miljø.
En lønnet koordinator sikrer døgnet rundt:

 • at gribe en ung, hvis denne tydeligvis har behov for akut hjælp.
 • at der holdes en ordentlig tone, så ingen unge føler sig mobbet eller på anden vis chikaneret.
 • at den unge altid kan spørge en koordinator vedr. Cyberhus.dk

Her kan du læse mere om vores etiske fundament.

Hvilke metoder bruger I, og hvorfor?
Vores rådgivende tilbud bygger på 6 års erfaring, og vi prøver hele tiden at forbedre metoder og vores viden om online kommunikation og rådgivning.

Generelt i vores rådgivning tager vi udgangspunkt i det narrative sprog, og inviterer den unge ind i en agency-konstituerende position. Det betyder, at den unge selv er medskriver i sin egen historie, og at vi ikke kan lave om på barnets historie eller tvinge den unge i en bestemt retning. Vi tror på, at barnets motivation til handling og forandring skal komme indefra. Vi som voksne kan lytte, perspektivere og pege på ideer og muligheder, som den unge kan indskrive i sin egen historie, og derved måske hjælpe til udvikling.

Hvad er dit bedste råd til den nye eVejledning?
E-vejledning og rådgivning er et bredt felt og kan tilpasses en bred vifte af målgrupper. Endvidere er det online vejledende og rådgivende forum stadig relativt nyt. Den faglighed, der skal sikre et kvalitativt produkt, er anderledes fra den faglighed, der gør sig gældende i en irl vejledning.
Derfor mener jeg, at en ny eVejledning og rådgivning skal arbejde med følgende:

 • At der oprettes en følgegruppe af eksterne fagpersoner med indblik i online kommunikation, der har til opgave at sikre nedenstående, samt en kontinuerlig udvikling af egen faglighed og praksis.
 • At gøre sig bevidst om målgruppen. Behov og særlige karateristikaer.
 • At hjemmesiden, grafisk og sprogligt, tilpasses målgruppen.
 • At det ansvarlige personale for brevkasse/telefon/chatrådgivning bliver uddannet af ekstern ekspertise.

Cyberhus-rådgiverne

Tidsskriftsnr.:
2011 nr. 1
Publiceringsdato:
24-01-2011

Ophavsret


© Schultz Information

Se ophavsret og ansvar

Kommentarer
Kommentarlink:
kommentarvisning:
Kommenter link:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 4848 5505  E: kundeservice@schultz.dk

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.