Titel:
eVejledning bliver vejledningens NetDoktor
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Af Anne Mette Ehlers

”Du kan sige, at det er en reduktion, at de ressourcestærke unge nu skal klare sig med elektronisk vejledning. Men du kan også sige, at e-vejledningen matcher der, hvor de unge er i dag, nemlig i det virtuelle miljø med den håndholdte vejledning”.
Person:
Fotoreportage:
Lang tekst:
Den 3. januar 2011 bliver en historisk dag. Der får Danmark som et af de første lande i verden en national e-vejledning om uddannelsesvalg. Her kan alle landets borgere få vejledning på telefon, chat, sms og e-mail fra vejledere, der vejleder på de forskellige platforme alle ugens dage.

email

E-vejledningen er en del af Ungepakken 2, hvor Vejledningsindsatsen i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) målrettes de unge, som har behov for ekstra vejledning. De ressourcestærke får i stedet det nye tilbud om elektronisk vejledning. UNI-C står for driften af eVejledning. I spidsen står den nyudnævnte chef Kirsten Hahn Larsen, tidligere centerleder af Studievalg Sydjylland og oprindeligt handelsskolelærer. Hun vil sikre, at vejledningen bliver dyb og reel og ikke en talende udgave af UddannelsesGuiden.

telefon

Hvad er dine succeskriterier?
At vi får etableret e-vejledning, der rykker. Mine medarbejdere er 24 højt kvalificerede deltidsansatte fra vejledningscentre i hele landet og ni fuldtidsansatte i København. De skal stå for reel vejledning med dybde i, en slags virtuel ”straksvejledning” og ”straksafklaring”. På den måde aflaster vi UU og studievalgscentrene, som det er tanken bag e-vejledning for de ressourcestærke unge. De skal være i stand til at træffe deres valg med de kollektive oplæg, praktik, besøg og så den nye e-vejledning. Så kan UU-vejlederne bedre tage sig af dem, som har brug for en særlig indsats for vejledning. Vi vil etablere et godt samarbejde med UU, så vi får henvist dem, som viser sig at have brug for mere vejledning.

Portræt Kirsten Hahn Larsen

Hvad er det værste, der kan ske?
Skrækscenariet er, at ingen henvender sig, og at vejledningen bliver en talende udgave af UddannelsesGuiden. Altså ren information, hvor den vejledningssøgende bare bliver henvist til en side på ug.dk. Det er helt afgørende, at vi kan runde vores vejledning af og ikke bare sender folk retur til studievalg og UU efter fire minutters vejledning. Det er mange UU’ers frygt, og den vil vi meget gerne mane til jorden.

Hvilken rolle skal e-vejledningen spille?
Alle bruger nettet i dag. Og mange unge og deres forældre søger information om valg af uddannelse og erhverv på nettet. eVejledning bliver vejledningens svar på NetDoktor. Vi skal være varsomme med ikke at blive en ungelinje. Vi er ikke Trine Bryld. Hvis det handler om, at dit fundament er for svagt til at træffe valg om uddannelse, skal du tilbage til din UU-vejleder eller måske din socialrådgiver, psykolog eller læge.

Du står foran en stor opgave. Hvordan griber du den an?
I første omgang handler det om at etablere en god organisation og en god arbejdsplads, både for de fuldtidsansatte i København og de deltidsansatte, som også er ansat på vejledningscentre rundt i hele landet. Her kan jeg trække på erfaringer som centerleder i Studievalg Sydjylland, hvor jeg opstartede og udviklede organisationen fra bunden. Der havde alle medarbejderne heller ikke deres daglige gang på kontoret. At jeg er jyde og bor i Kolding betyder, at jeg har meget fokus på at få alle med, så medarbejdere i Hjørring og på Als ikke føler sig polariseret. Jeg er ikke ”den, der bare sidder i København”. At rejse rundt og møde mine kommende medarbejdere og deres ledere er min dagligdag. Mandag var jeg i Herning, Holstebro og Viborg. Tirsdag var jeg i Århus, Djursland, Grenå og tilbage i Århus. I dag er jeg i København og Lyngby. I morgen Slagelse og Fakse. Sådan kører det – og det kan jeg rigtigt godt lide!

cykel

Er e-vejledningen en grundsten eller en nødventil i vejledningslandskabet?
Det er en grundsten. Du kan sige, at det er en reduktion, at de ressourcestærke unge nu skal klare sig med elektronisk vejledning. Men du kan også sige, at e-vejledningen matcher der, hvor de unge er i dag, nemlig i det virtuelle miljø med den håndholdte vejledning. E-vejledningen har manglet, bl.a. fordi voksne nu kan få vejledning om al slags uddannelse udover videregående uddannelse. E-vejledning er også om, hvordan du tager truckcertifikat og realiserer drømmen om at blive murer. Nu har vi et sammenhængende vejledningstilbud helt fra folkeskolen og op. Den primære målgruppe er de ressourcestærke 15-17 årige og deres forældre. Og voksne bredt forstået. Jeg tror også, at vi vil se de ressourcesvage. Nogle af dem kan vi fint hjælpe, andre vil vi hjælpe hen til den rigtige vejledningsinstans.

Hvad er styrken ved e-vejledning?
Erfaringer fra Studievalg med Messenger viser, at det har stor betydning, at vejledningen opleves uforpligtende. Den unge kan hoppe af igen når som helst. Vi forventer, at det tiltrækker de ressourcestærke. Men erfaringerne viser, at også andre målgrupper tiltrækkes af chatmuligheden. Fx drenge med anden etnisk baggrund. Nogen vil sige, at e-vejledning er mere overfladisk, men det giver vejledning en vigtig og fremtidsrettet dimension. Selvfølgelig findes der allerede i dag i mindre målestok metoder til at vejlede via telefon, mail, chat og sms. Nu bliver det vores profession her i centret og ikke en biting i forhold til andre vejledningsformer. Vi udvikler derfor nye professionelle metoder fra bunden. Undervejs inddrager vi erfaringer fra ind- og udland.

Mobil

Hvad er det, du brænder for?
Jeg har været med, siden de første tanker om e-vejledningen kom ud fra ministeriets mure. Da jeg deltog i de mange møder og workshops med de andre vejledningskontorer, brændte opgaven i mine hænder. Jeg tog mig selv i at sige ”vi” hele tiden. Da så stillingen blev slået op, overvejede jeg det meget. For vi bor i Kolding og har en dreng på otte år.

søn

Det, der fænger, er lysten til at skabe noget nyt og skrive historie. Jeg vil gerne bevise, at det kan lade sig gøre at etablere evejledning som et åbent tilbud for alle i Danmark.

E-vejledningen starter op med telefon, chat, sms og e-mail. Skal den senere udbygges med flere platforme?
Jeg håber, at vi får udviklet en form for Skype, så man kan koble sig på og se hinanden, også til gruppevejledning via et konferencesystem. Fx kunne vi invitere interesserede i et klasserum kl. 12, 15 og 18 til at høre om Din uddannelsesplan og klokken 16 om Kvote 2-kravene. Det betyder noget, at man kan sidde sammen med nogle andre, der har det ligesom en selv. Og så er det mere uforpligtende elektronisk. Man kan hoppe af og på en gruppechat, og man kan lure med på en chat og sparke en kommentar af. Det kan vores system ikke endnu.

Hvor finder man eVejledning?
Fra årsskiftet på eVejledning.dk og som en integreret del af Ug.dk, hvor der kommer en ”Spørg en vejleder”-funktion på forsiden og flere undersider. Åbningstiderne for vejledningen bliver fra 10 til 22 mandag til torsdag, fredag 10-20 og i weekenden 12-20, så det er tilgængeligt, når den unge sidder med sin mor og far og kigger på det. Vi udgiver også foldere og andet informationsmateriale. Jeg forventer, at eVejledning bliver en integreret del af grundskolernes forældre- og elevintra.

Infomateriale

Hvor er eVejledning om fem år?
Foreløbig er der sat penge af til to år. Om fem år er mit mål, at vi er en integreret del af UG og vejledningssystemet. Og at vi er dobbelt så store.

Til sidst. Hvad er udfordringen for vejledningen i dag?
At vi finder vores ben i Ungepakken 2. I dag er vi meget professionelle til at vejlede, og vi skal fortsætte med at metodeudvikle. Men vi kan ikke tvinge alle i uddannelse. Vejledning er en hjælp, ikke en løsning. Vejledning kan ikke løse tingene alene.

glasand

 
Tidsskriftsnr.:
Publiceringsdato:
22-11-2010
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke