Titel:
Nye tider - nye veje i vejledningen
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:

I dette nummer af Magasinet kan du hente ny inspiration til dit daglige arbejde som vejleder. Vi har bedt en række praktikere fortælle om deres metoder og redskaber - og det er der kommet nogle spændende beretninger ud af.

Person:
Billede:
Tine Andersen Gæsteredaktør
Navn:
Tine Andersen
Titel:
Gæsteredaktør på VejlederForum
Arbejdssted:
Fotoreportage:
Lang tekst:

Denne gang ser vi både på, hvad der rører sig i den danske vejledningspraksis, og vi kigger lidt uden for de etablerede systemer for at få inspiration og nye synspunkter til eftertanke. Danske vejledere har en stor tradition for at vælge ud, plukke her og der og afprøve nyt, når de skal vejlede. "Vi skal være meget mere coachende," sagde en vejleder for nylig på et større møde om vejledning af unge og var dermed et godt eksempel på mange vejlederes trang til at gå nye veje.

Nye tider
De sidste 30-40 år har en moderniseringsproces gennemtrængt det danske - og det internationale - samfund på alle områder. Begreber som globalisering og individualisering kendetegner arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og vores private liv. Vi undersøger i dette nummer af Magasinet, hvad denne proces har betydet for vejledningen af unge og voksne?

Nye veje
Vi har spurgt en række af de vejledere, der praktiserer nye metoder, hvad det er, de gør, når de vejleder. Hvilke udfordringer giver vejledning af grupper med anden etnisk baggrund? Og hvad skal man overveje, når man i dag vejleder de unge elever i de gymnasiale uddannelser? Hvilke vejledningsformer egner sig til mennesker, der er optaget af job og karriere, og hvad er det for store spørgsmål, der optager disse mennesker? Det har vi forsøgt at få svar på i dette nummer af Magasinet.

Bliv inspireret
Mie Madsen, coach og medarbejder i Manning Inspire indleder nummeret med en præsentation af sit arbejde. Coaching tiltrækker de ressourcestærke, der er mellemtilfredse i deres job og privatliv. Dvs. grupper, vejledningen normalt ikke har beskæftiget sig med. Læs De stærke vil coaches.

Helle Lausen, vejleder ved Studievalg Nordjylland, vejleder unge i de gymnasiale uddannelser. De kollektive vejledningsarrangementer, som studievalgscentrene har udviklet på gymnasierne, forsøger at ruste de unge til at blive gode trekkere. Læs Kollektiv vejledning.

Peter Plant, lektor og lederskribent, kalder danske vejledere for eklektiske (udvælgende) i deres valg af vejledningsmetoder. De bevæger sig ofte frit mellem en række metoder - og tilegner sig nye, når de får brug for det. Læs Vejledningsmetoder.

Jesper Rasmussen, filosofisk facilitator og idéhistoriker, insisterer på, at Sokrates og filosofiske spørgsmål kan fungere som en drivkraft for personlig og arbejdsmæssig udvikling blandt en gruppe kolleger på en arbejdsplads. Læs Sokrates - anno 2008.

Tine Andersen, vejleder og redaktør, tegner konturerne af den samfundsmæssige moderniseringsproces, der er med til bringe nye grupper ind i vejledningsarbejdet og med til at skabe nye vejledningsformer og -metoder. Læs Nye tider.

Lene Paaske, sygeplejerske og medarbejder i projekt Lighed i sundhed, vil lære kvinder med anden etnisk baggrund i Greve kommune noget om sundhed. Samtidig vil hun have, at vejledningen af kvinderne skal være frivillig - og det tager tid! Læs Når vejledning er frivillig.

Rolf Plant, fotograf har besøgt en anden gruppe med anden etnisk baggrund - unge i Køge, der er rollemodeller, fordi de alle er i gang med en uddannelse. Se de fine rollemodeller - og de gode billeder i Rollemodeller.

Læs Magasinet, når du rejser, holder pause eller har en fridag

Magasinet er en del af moderniseringens digitalisering og udnyttelse af cyberspace. Alligevel kan det anbefales at printe alle de gode artikler ud. Så er de parate til læsning alle de øjeblikke, hvor du får lyst til ny viden og inspiration. Når du sidder i toget på vej til arbejde, eller ligger på sofaen lørdag eftermiddag.

Glæd dig også til det flotte trykte Magasin med artikler fra de sidste to temaer - det bliver sendt til dig i begyndelsen af juni.

Disclaimer:

Denne gang ser vi både på, hvad der rører sig i den danske vejledningspraksis, og vi kigger lidt uden for de etablerede systemer for at få inspiration og nye synspunkter til eftertanke. Danske vejledere har en stor tradition for at vælge ud, plukke her og der og afprøve nyt, når de skal vejlede. "Vi skal være meget mere coachende," sagde en vejleder for nylig på et større møde om vejledning af unge og var dermed et godt eksempel på mange vejlederes trang til at gå nye veje.

Nye tider
De sidste 30-40 år har en moderniseringsproces gennemtrængt det danske - og det internationale - samfund på alle områder. Begreber som globalisering og individualisering kendetegner arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og vores private liv. Vi undersøger i dette nummer af Magasinet, hvad denne proces har betydet for vejledningen af unge og voksne?

Nye veje
Vi har spurgt en række af de vejledere, der praktiserer nye metoder, hvad det er, de gør, når de vejleder. Hvilke udfordringer giver vejledning af grupper med anden etnisk baggrund? Og hvad skal man overveje, når man i dag vejleder de unge elever i de gymnasiale uddannelser? Hvilke vejledningsformer egner sig til mennesker, der er optaget af job og karriere, og hvad er det for store spørgsmål, der optager disse mennesker? Det har vi forsøgt at få svar på i dette nummer af Magasinet.

Bliv inspireret
Mie Madsen, coach og medarbejder i Manning Inspire indleder nummeret med en præsentation af sit arbejde. Coaching tiltrækker de ressourcestærke, der er mellemtilfredse i deres job og privatliv. Dvs. grupper, vejledningen normalt ikke har beskæftiget sig med. Læs De stærke vil coaches.

Helle Lausen, vejleder ved Studievalg Nordjylland, vejleder unge i de gymnasiale uddannelser. De kollektive vejledningsarrangementer, som studievalgscentrene har udviklet på gymnasierne, forsøger at ruste de unge til at blive gode trekkere. Læs Kollektiv vejledning.

Peter Plant, lektor og lederskribent, kalder danske vejledere for eklektiske (udvælgende) i deres valg af vejledningsmetoder. De bevæger sig ofte frit mellem en række metoder - og tilegner sig nye, når de får brug for det. Læs Vejledningsmetoder.

Jesper Rasmussen, filosofisk facilitator og idéhistoriker, insisterer på, at Sokrates og filosofiske spørgsmål kan fungere som en drivkraft for personlig og arbejdsmæssig udvikling blandt en gruppe kolleger på en arbejdsplads. Læs Sokrates - anno 2008.

Tine Andersen, vejleder og redaktør, tegner konturerne af den samfundsmæssige moderniseringsproces, der er med til bringe nye grupper ind i vejledningsarbejdet og med til at skabe nye vejledningsformer og -metoder. Læs Nye tider.

Lene Paaske, sygeplejerske og medarbejder i projekt Lighed i sundhed, vil lære kvinder med anden etnisk baggrund i Greve kommune noget om sundhed. Samtidig vil hun have, at vejledningen af kvinderne skal være frivillig - og det tager tid! Læs Når vejledning er frivillig.

Rolf Plant, fotograf har besøgt en anden gruppe med anden etnisk baggrund - unge i Køge, der er rollemodeller, fordi de alle er i gang med en uddannelse. Se de fine rollemodeller - og de gode billeder i Rollemodeller.

Læs Magasinet, når du rejser, holder pause eller har en fridag

Magasinet er en del af moderniseringens digitalisering og udnyttelse af cyberspace. Alligevel kan det anbefales at printe alle de gode artikler ud. Så er de parate til læsning alle de øjeblikke, hvor du får lyst til ny viden og inspiration. Når du sidder i toget på vej til arbejde, eller ligger på sofaen lørdag eftermiddag.

Glæd dig også til det flotte trykte Magasin med artikler fra de sidste to temaer - det bliver sendt til dig i begyndelsen af juni.

Tidsskriftsnr.:
2008 nr. 2
Publiceringsdato:
15-05-2008
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke