Titel:
De stærke vil coaches
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Af Anne Mette Ehlers

Vejledning beskæftiger sig ikke meget med dem, der har en god uddannelse, et godt job og et stabilt familieliv. Men det gør coaching. "De ressourcestærke, kompetente mennesker opsøger selv coachen. De føler sig mellemtilfredse og tænker: Nu har jeg fået alt det, jeg drømte om. Er det så det hele?," fortæller coach og cand.mag. i kommunikation og psykologi, Mie Madsen.

Person:
Billede:
Mie Madsen
Navn:
Mie Madsen
Titel:
Cand.mag. i kommunikation og psykologi
Arbejdssted:
Manning Inspire
Fotoreportage:
Lang tekst:

Vejledning stopper ofte dér, hvor mennesker udefra set har styr på tingene og er "kommet på rette hylde". Men ifølge coach Mie Madsen er det netop dér, at spørgsmålene for alvor melder sig.

Flere og flere veletablerede og velfungerende mennesker søger professionel hjælp til at finde "den rigtige retning" i livet. Det er typisk fra det 28. år, når den gode uddannelse er taget, boligen købt, ægteskabet indgået, og det første barn født.

"Livet går stærkt og er udfordrende. Ofte er der ikke tid til at tænke over, hvem du virkelig er, og hvad du virkelig vil. Coaching tiltrækker mennesker, der er mellemtilfredse. De har nået deres første mål i livet. De er ikke ulykkelige. Lønnen er okay, børnene er okay, og jobbet er okay. Men nu vil de noget mere eller andet og mangler klarhed," siger Mie Madsen.

At finde ind til værdierne Ifølge Mie Madsen er coaching en metode til at stille spørgsmål, så mennesker finder ind til deres værdier og derfor bliver bedre til at skræddersy deres liv, som de i virkeligheden ønsker det. Der er to grene af coaching: Lifecoaching rettet mod privatlivet og businesscoaching rettet mod arbejdslivet. Men de fleste mennesker bruger coaching til flere forhold i livet, herunder arbejdsliv, sundhed, familieforhold, økonomi eller boligforhold.

"Det kan være en advokat, der drømmer om at skippe jobbet og blive massør, eller en kontorfuldmægtig, der gerne vil starte egen virksomhed. Det kan også være en overvægtig, der gerne vil tabe sig. Her hjælper coachen med at opstille de forskellige valgmuligheder og spørge ind til konsekvenserne. Men coaching er ikke et quickfix. Det er en proces, hvor klienten via coachens spørgsmål italesætter de muligheder og risici, der er ved forskellige valg, som klienten finder vigtige. Refleksionerne sætter klienten i stand til selv at vælge, i stedet for at tiden eller andre vælger for hende eller ham," siger Mie Madsen.

Hver coachingsamtale munder ud i, at klienten forpligter sig til at foretage en handling, der følger op på valget. For eksempel lave en hjemmeside, gå i fitnesscenter tre gange om ugen eller etablere en virksomhed. Sker det ikke, er der ingen bebrejdelser til næste samtale. Men coachen spørger ind til, hvorfor klienten har valgt ikke at handle. "Alene forpligtigelsen over for et andet menneske er meget motiverende," siger Mie Madsen.

At tænke tankerne til ende
Coaching handler om at turde tænke tankerne til ende. Mie Madsen coachede en erhvervsleder, der drømte om at sige sit fine job op for at bruge resten af livet på at renovere sin båd. Da Mie Madsen spurgte, "Hvorfor gør du det ikke bare?," blev han overrumplet og nærmest rørt over spørgsmålet. Han svarede, at han altid tænkte på, hvad hans kone og børn ville synes om ham.

"I stedet for at stoppe dér, som han plejede, tænkte vi tankerne til ende. Vi nåede frem til, at børnene måske ville blive glade, fordi han selv ville blive mere glad og få mere tid. For ham var det en befrielse at tænke tankerne helt ud, og han fik mod til at tale idéen igennem med sin ægtefælle," siger Mie Madsen.

Bliver selv coachet Mie Madsen bliver selv coachet en time hver uge af en amerikansk coach over telefonen. Ligesom for klienterne skal coachingen sikre, at hun træffer de rigtige valg i dagligdagen, og at hendes liv bevæger sig i den rigtige retning.

"Du kan ikke bruge de nære relationer til coaching, for mennesker tæt på dig er aldrig objektive. Din mand, barn eller veninde vil ofte give dig råd, der handler om, hvad de selv ville gøre i en given situation, eller hvad de tror, der er bedst for dig. En coach tænker kun på, hvad der er vigtigst for dig lige nu, og om det skal være sådan i morgen og resten af året," siger Mie Madsen.

Som coach må man aldrig påvirke klienten i en bestemt retning. "Man lover intet og har ingen skjult dagsorden. Formålet er, at klienten bliver klar til at vælge og stopper med at sige: "Jeg ville ønske …" og i stedet går efter drømmen om at blive astronom i Dubai - eller giver slip på den," siger Mie Madsen.

Om Mie Madsen Cand.mag. i kommunikation og psykologi fra RUC i 2002, hvorefter hun startede egen virksomhed og underviste i gruppesamarbejde, blandt andet på arkitektskolen i København og på det Rytmiske Musikkonservatorium. Fra 2004 og frem har hun arbejdet for den kendte danske coach, Sofia Manning, og har taget hendes coachinguddannelse. Gennem årene har Mie Madsen coachet en lang række virksomhedsledere og private. I dag holder hun foredrag, workshops og underviser i coaching i virksomheden Manning Inspire.

Tidsskriftsnr.:
2008 nr. 2
Publiceringsdato:
15-05-2008
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke