Titel:
Vi rører ved vejlederidealet
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Af Anne Mette Ehlers

Kan man vejlede via internettet? Social- og Sundhedsskolen i Århus forsøger det. Skolen har udviklet en omfattende vejlednings- og informationsside om uddannelsen til social- og sundhedshjælper. En af ankermændene bag, vejleder Jan Wadsholt, mener, projektet er lykkedes. Han siger: "Sitet skal ikke erstatte den personlige vejledningsproces, det skal kvalificere den."
Person:
Billede:
Jan Wadsholt
Navn:
Jan Wadsholt
Titel:
Vejleder
Arbejdssted:
Social- og Sundhedsskolen i Århus
Fotoreportage:
Lang tekst:
Sosuhjaelper.dk er det danske resultat af et EU-finansieret Leonardo da Vinci-pilotprojekt, hvor Social- og Sundhedsskolen i Århus sammen med partnere fra England, Tyskland, Estland og Grækenland gennem to år har arbejdet med netbaseret vejledning.

Hjemmesiden er i høj grad baseret på lyd og billeder. Særligt den centrale sektion, Scenarier, hvor navngivne elever, færdiguddannede sosu-hjælpere og borgere med plejebehov fortæller om deres hverdag via videoklip, slideshow og lydklip. Sitet har også et spørgepanel, hvor tre elever og en vejleder svarer på hvad som helst om uddannelsen. Spørgsmålene til dem kommer vidt omkring. Mange af dem drejer sig om uddannelsen, men der er også spørgsmål om plejen af mænd, om brugen af tørklæder, når man er på arbejde, eller hvordan det er at opleve kriser og død tæt på.

Et ansvar at være rollemodel
"Særligt den 21-årige sosu-elev Ahmad El-Ali får mange spørgsmål. Jeg tror, det betyder noget, at unge kan henvende sig til en, der ikke repræsenterer systemet. Men selvfølgelig er det også et stort ansvar at være rollemodel," siger Jan Wadsholt, der er uddannet lærer fra Marselisborg Seminarium i Århus i 1984. Han har arbejdet på Social- og Sundhedsskolen i Århus siden 1994. Først som underviser og senere som vejleder, hvorfor han i 2002 supplerede sin læreruddannelse med voksenvejlederuddannelsen fra DPU i Ålborg.

Ideen med sitet er udsprunget af et Socialfondsprojekt, hvor Social- og Sundhedsskolen i Århus identificerede nogle huller i vejledningen – nemlig, at der manglede materialer for målgrupper, som har svært ved sproget, fx flygtninge og indvandrere, men også for de mange unge og voksne, som har det svært med alt for meget skriftligt materiale.

Det er dog ikke kun sprogproblemer, der har været den bærende idé for udviklingen af sitet. Lige så vigtig er den særlige forståelse, der ligger bag: At god vejledning opstår, når den vejledningssøgende har mulighed for selv at undersøge et jobområde, at udforske det i eget tempo og med egne valg. Netop den mulighed har været central for designet af hjemmesiden.

Et skridt foran
Ifølge Jan Wadsholt er netbaseret vejledning et godt supplement til det personlige møde. "Normalt bruger vi meget tid til at informere om praktiske ting om uddannelsen. Sitet betyder, at de vejledningssøgende allerede er forberedt og har gjort sig nogle tanker, før vi mødes. Det kvalificerer processen. Som vejleder kommer man nemmere hen over den del af vejledningen, som hedder den afklarende del. For mange vejledningssøgende har allerede dannet sig et indtryk af uddannelsen, før vi går i dialog med dem. Det betyder, at vi bedre kan koncentrere os om personen og personens behov. Vi kommer et skridt foran i processen," siger han.

I testen af sitet og i mødet med vejledere er Jan Wadsholt undertiden stødt på en vis bekymring, når det gælder vejledning via internettet. "Vi er inde og røre ved vejlederes hjerteblod og ideal, når en del af vejledningen flyttes væk fra det personlige møde. Det er klart, at tanken om vejlederen som den, der fører den vejledte gennem en jungle af alt muligt til det forjættede land, bliver udfordret. Men vi kan ikke vende ryggen til verden og sige, at de tekniske muligheder ikke eksisterer. I stedet må vi tage medierne til os og have øjnene åbne for de udtryksformer, de rummer. De er nu engang blevet dagligdags medier i de vejledningssøgendes hverdag," siger han.

Jan Wadsholt kan i øvrigt ikke lade være med at more sig lidt over, at de unge vejledningssøgende generelt er langt mere åbne over for vejledning via det nye medie end de ældre vejledere. "Der er ingen tvivl om, at vi har at gøre med en udpræget generationsproblematik," siger han.

Isenkram versus kød og blod
Jan Wadsholt mener ikke, der er nogen risiko for, at det personlige møde helt vil blive erstattet af isenkram: "Vejledning via internettet er en naturlig måde at søge vejledning på. Det passer ind i vores livsstil, at vi kan få informationer, når vi ønsker det." Han pointerer, at sosuhjaelper.dk er mere end et udbud af informationer. Sosuhjaelper.dk er vejledning, fordi scenarierne kan forhindre uheldige fejlvalg, og fordi de vejledningssøgende kan bruge den interaktive del til at komme i dialog med en vejleder.

"Vi er meget opmærksomme på, hvad den vejledningssøgende går efter, og hvor afklaret vedkommende er. Vi indretter dialogen, så de besøgende bliver opfordret til at vende tilbage. Ellers kan det virke utroligt definitivt," siger han.

For at den vejledningssøgende ikke bliver efterladt midt i processen, bliver dialogen holdt i gang ved, at vejlederen stiller modspørgsmål eller tilføjer opfordringer til sine svar, fx ved at skrive: "Hvis du har brug for at høre nærmere, er du velkommen til at komme forbi på skolen, så kan du se lokalerne og møde nogle elever."

Sosuhjaelper.dk har også tilbud til vejlederne i form af en særlig sektion, hvor der ligger flere eksempler på "good practice"-dialoger. Alle eksemplerne illustrerer vejledningsprocesser, hvor mødet på nettet integreres med e-mails og fysiske møder.

Sosuhjaelper.dk på arabisk
Siden sosuhjaelper.dk blev lanceret i foråret, er der tikket mange spørgsmål fra vejledningssøgende ind i Jan Wadsholts indbakke, og her ser han risikoen for, at e-mail-vejledning kan blive en stressfaktor i en i forvejen travl hverdag. Men som vejleder bør man ikke svare med det samme – bare fordi mediet lægger op til det. "Ved forespørgsler skylder man både sig selv og den vejledningssøgende, at svaret ikke behøver komme lige nu. Jeg svarer fast to gange om ugen, hvor jeg har afsat tid til at forholde mig grundigt til, hvad den vejledningssøgende spørger til," fortæller vejlederen.

Sitet er blevet et populært redskab for de vejledningssøgende, og derfor vil Social- og Sundhedsskolen i Århus gerne arbejde videre med en versionering af sosuhjaelper.dk. Helst en udgave, der vinkler mere etnisk. "Det kunne være spændende at arbejde med materialet på flere indvandrersprog, så det blev lettere for forældregrupper at forholde sig til barnets valg af uddannelse. Rollemodeller kunne vise, at vores felt er et ordentligt og respekteret arbejde," siger Jan Wadsholt. Skolen forsøger nu at etablere et samarbejde med Integrationsministeriet og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

 

Tidsskriftsnr.:
2006 nr. 4
Publiceringsdato:
30-10-2006
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke