Titel:
En mur at spille op ad
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:

Af Anne Mette Ehlers
 
Vejleder og konsulent i Magistrenes Arbejdsløshedskasse, Sisse Kjæmpe Kristensen, kalder sig for facilitator, coach og konsulent på proces, når hun vejleder ledige højtuddannede. Men måske betyder den nye velfærdsaftale, at hun snarere skal være deres kontrollør frem for advokat.

Person:
Billede:
Sisse Kjæmpe Kristensen
Navn:
Sisse Kjæmpe Kristensen
Titel:
Voksenvejleder i Magistrenes A-kasse, København
Arbejdssted:
Fotoreportage:
Lang tekst:

Da Sisse Kjæmpe Kristensen for tre år siden blev ansat i Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) troede hun, at hun i samtalen med de ledige skulle kunne give dem svar på alt. For eksempel hvor de skulle søge job. Det holdt ikke længe.

"Jeg fandt ud af, at jeg ikke skulle være rådgiver, så ville jeg brænde ud på rekordtid. For det ville være en umulig opgave at holde øje med samtlige brancher, hvor magistre kan få job. Og endnu vigtigere: Det viste sig, at medlemmerne havde brug for noget andet. Jeg har fået blikket op for, hvordan medlemmerne kan hjælpe hinanden. Det er bedre end, at konsulenten kloger sig og medlemmet siger tak bagefter," siger Sisse Kjæmpe Kristensen.

Bruger egne erfaringer som tidligere ledig
Sisse Kjæmpe Kristensen er kandidat i forhistorisk arkæologi og historie fra Roskilde Universitetscenter fra 2000. Vejlederstillingen er hendes første faste stilling efter forskellige ansættelser. Fx som rekrutteringsmedarbejder i et vikarbureau og som sufflør på Gladsaxe teater, hvor hun hjalp Kim Bodnia og Nikolaj Coster-Waldau gennem processen med at lære teksterne til en forestilling. Efter hun var blevet ansat hos MA, tog hun uddannelsen som voksenvejleder fra SEFOVO, Center for Voksenvejledning.

Som vejleder ser hun sin rolle som igangsætter og facilitator. Hun hjælper de ledige til at blive så afklarede, at det genererer en ny handling hos dem. I vejledningen spiller hun ind med sine egne erfaringer som ledig:

"Dengang fik jeg både individuel vejledning, deltog i jobsøgningskurser og temaarrangementer. De forskellige aktiviteter gav mig nye redskaber og gjorde mig mere afklaret. Men noget af det, der gav mig allermest var, da jeg var med til at danne en netværksgruppe af ledige."

Derfor opfordrer hun gerne medlemmerne til at netværke.

"De er i samme situation, og det er et godt udgangspunkt – ofte bedre end at tale med mig. Min rolle er at sikre, at de ikke går galt i lovjunglen og at bringe medlemmerne videre, hvis de er gået i stå," siger Sisse Kjæmpe Kristensen.

Spørgsmål i stedet for svar
I dag arbejder i alt ti vejledere i MA ud fra et internt vejledningskoncept. Sisse Kjæmpe Kristensen fortæller, at konceptet er baseret på en systemisk vejledningstankegang i respekt for, at alle har deres veje. Står man over for en skillevej, er det vejlederens rolle at få mennesket videre og ind på en farbar vej.
"Vi er den mur, medlemmerne kan spille bold op ad," forklarer Sisse Kjæmpe Kristensen.

Vejlederteamet har også kollegial supervision og inviterer til tider en erhvervspsykolog ind, som spørger ind til de forskellige problemstillinger eller dilemmaer, vejlederne oplever i dagligdagen.

"Hvad medlemmerne har behov for, kan være ret individuelt. Jeg har lært, at jeg skal stille spørgsmål i stedet for at give svar. Ud fra mine spørgsmål finder jeg ud af, hvor medlemmet er, så det selv kan nå frem til en erkendelse," siger Sisse Kjæmpe Kristensen, der holder sig orienteret om jobmarkedet ved at besøge universiteter, tage på uddannelsesmesser og tale med arbejdsgivere.

Forskellige hatte
A-kassen har magten til at tage dagpengene fra medlemmet. Så hvordan kan man være en mur, når man også er den, der kan stoppe bolden? Sisse Kjæmpe Kristensen svarer:

"For at en samtale kan være helt lige, skal der ikke være noget magt. En samtale med en vejleder i MA er ikke lige. Vejlederen har en magt, og det er en balancegang at være vejleder inden for de rammer".

Mange kan fx ikke se forskel på en a-kasse og en fagforening. Derfor gør hun altid præmisserne klare fra starten.

"Hvis jeg opdager noget, der kan stille tvivl om et medlems ledighed, er jeg forpligtet til at undersøge det nærmere."

Generelt er det vejledningen, der fylder mest, men kontrolhatten ligger altid bagved som en del af jobbet. Ifølge Sisse Kjæmpe Kristensen er det ikke så forstyrrende for processen med medlemmet.

"Nok fordi jeg fra starten gør det meget klart, hvad min rolle er".

Mere kontrol i fremtiden?
Snart skal a-kasserne overtage den første kontakt med de forsikrede ledige, være systematiske jobformidlere og gennemføre rådgivningssamtaler hver tredje måned. Det fremgår af aftalen om fremtidens velstand og velfærd fra juni 2006, hvor a-kassernes rolle bliver styrket markant. Men endnu er det uklart, hvordan det konkret skal foregå.

Sisse Kjæmpe Kristensen siger:

"Vi ved endnu ikke, hvad indholdet i rådighedssamtalerne er. Handler det kun om mere kontrol – eller vil det give os bedre muligheder for at bringe de ledige tættere på arbejdsmarkedet?"

Allerede nu mærker vejlederne, at medlemmerne er mere pressede, og at der er større behov for individuel vejledning pga. regeringens hårdere kurs mod ledige.

"Medlemmerne har mere brug for os som deres advokat," siger Sisse Kjæmpe Kristensen.

Ledelsen i Magistrenes A-kasse har endnu ikke defineret, hvordan sagsbehandlerne og vejledere, skal tage sig af den nye opgave. Hvis det er vejlederne, der kommer til at sidde med opgaven, håber hun, at det vil bliver mere enkelt at være vejledningssøgende. I øjeblikket er medlemmerne ofte frustreret over, at der både er a-kassen, AF og andre aktører. Det giver forvirring – og vejlederne har en uddybende funktion med at skille tingene ad.

"Det kan derfor blive positivt, at vi får en tættere kontakt til de vejledningssøgende, når vi skal mødes med dem hver tredje måned. Men så skal det selvfølgelig handle om mere og andet end at kontrollere og krydse af på lister," siger Sisse Kjæmpe Kristensen.


Tre vejledningssamtaler

Sisse Kjæmpe Kristensen fortæller om de tre sidste vejledningssamtaler lige før interviewet. De to første foregik over telefon, det tredje ved personligt fremmøde. Tilfældigt var de alle kvinder, men normalt er fordelingen mellem kønnene mere lige.

Første samtale: En kvinde i midten af 30’erne har været ledig i to år. Hun savner fokus og afklaring om egne kompetencer. Hun er i tvivl om, hvilken vej hun skal gå: En faglig orienteret vej som kunsthistoriker, eller skal hun søge efter noget, der handler om Japan, som hun er meget interesseret i. I bund og grund er hun dog klar til et hvilket som helst arbejde, bare det er fast. Sisse Kjæmpe Kristensen og medlemmet finder ud af, at det vil være en god idé at melde sig ind i netværksgrupper, som kan give sparring på medlemmets ansøgninger.

Anden samtale: En kvinde i midten af 30’erne har været ledig i ni måneder. Hun har for nylig fået sparring af Sisse Kjæmpe Kristensen om ansættelser – og det har båret frugt. Nu har hun to projektansættelser på hånden og skal til samtale et tredje sted, der kan lede til en fast stilling. Det job er hun mest interesseret i. Hun får en peptalk, tips og tricks til samtalen næste dag.

Tredje samtale: En kvinde i slutningen af 20’erne er indkaldt, fordi hendes jobsøgning ikke er tilstrækkelig. Hun skal dokumentere, hvilke job hun har søgt, og hvad hun har foretaget sig – ellers kan det gå ud over hendes dagpengeret. Det er et såkaldt lovpligtigt vejledningsmøde, hvor Sisse Kjæmpe Kristensen har rollen som kontrollør. Hun giver også svar på medlemmets spørgsmål om, hvordan a-kassen ser på, at medlemmet søger ikke-akademiske job.

Tidsskriftsnr.:
2006 nr. 3
Publiceringsdato:
31-08-2006
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
 A-kassernes rolle skal styrkes 
I aftalen om fremtidens velstand og velfærd får a-kasserne en meget central rolle.
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke