Titel:
At nå dem, der ikke kan nås
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:

Af Anne Mette Ehlers
 
Jørgen Sams arbejder i et vejledningsmæssigt udrykningshold for unge mellem 15 og 19 år, som har brug for noget ekstra for at opnå stabilitet og uddannelsesmæssige kompetencer. Projektet bunder i regeringens målsætninger om uddannelse til alle.

Person:
Billede:
Jørgen Sams
Navn:
Jørgen Sams
Titel:
Vejleder
Arbejdssted:
Det Opsøgende Vejlederteam, København
Fotoreportage:
Lang tekst:
Vi kalder vejledningens "kunder" for de "vejledningssøgende". Det er noget misvisende. For i mange tilfælde har denne gruppe ikke bedt om vejledning. De var nok aldrig selv kommet i tanker om vejledning som en udvej. Måske synes de, det hele går meget godt. De er bare tvunget til at mødes med en vejleder, fordi samfundet ikke vil tabe dem på gulvet.

Nogle vejledere opsøger de såkaldt vejledningssøgende meget direkte. For eksempel Jørgen Sams, der er uddannet vejleder fra Danmarks Pædagogiske Universitet. Han har været med til at opbygge det – nu permanente – tilbud "Nye Veje" i Københavns Kommune.

Tilbuddet henvender sig til unge ikke undervisningspligtige mellem 15-21 år. Mere specifikt til dem, som har forladt folkeskolen uden afgangsprøve eller med ikke særligt gode karakterer. I et forløb på 20-22 uger kan de unge tage ikke-prøveforberedende kurser i dansk, engelsk og matematik, gå på fire forskellige præsentationskurser i samarbejde med Københavns Tekniske Skole eller tage op til 13 ugers erhvervspraktik. Alt sammen med henblik på at få styrket de faglige, sociale og personlige kompetencer, blive afklaret og komme i gang med en uddannelse.

I dag arbejder Jørgen Sams i OPS - Det Opsøgende Vejlederteam i København. Det er et projekt, der startede i januar i år og afsluttes ved udgangen af næste år. Indsatsen er et udløb af regeringens mål: I 2015 skal 95% af en årgang gennemføre en ungdomsuddannelse og 50 procent skal starte på en videregående uddannelse.

Klargøring til uddannelse
Fire vejledere er ansat i teamet, der skal få unge med særlige vejledningsbehov integreret i samfundet. De skal "klargøres" til uddannelse – hvis det er muligt. For vi taler om en gruppe, som har svært ved at tilpasse sig de ordinære uddannelsessystemer og normer.

Jørgen Sams uddyber: "Det er unge med ingen eller en dårlig afgangsprøve, fysiske og psykiske problemer, misbrug og kriminalitet. Ofte står de mellem to kulturer, er faldet fra en ungdomsuddannelse og mangler et normalt fungerende netværk."

Metoden til at komme i dialog med de unge er at arbejde på tværs af instanser og at tro på de unge trods de dårlige odds.

"Vi afdækker de unges netværk og prøver at se på det som en positiv ressource. Vi er en slags vejledningsmæssigt udrykningshold, som tager kontakt til fx klubber, SSP (et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi), Døgnkontakten, TAMU (Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser) og socialforvaltningen. Kort sagt alle steder, hvor vi ad institutionel vej kan nå de unge," fortæller Jørgen Sams. Teamet arbejder tæt sammen med alle disse parter og holder mange møder for at opnå fælles fodslag omkring de unge.

"Socialrådgiverne "låner" os de unge i en periode. Så er vi vejledere for dem, når de skal have en uddannelsesplan," forklarer Jørgen Sams, der ikke vil kalde de unge problembørn, men børn med problemer, så problemet og barnet kan holdes hver for sig.

"Hvis en dreng ikke kan stave, tænker vi ikke, at så må han have noget mere stavning. Vi vil hellere finde ud af hans interesser, og hvad han er god til," siger han.

En hjemmeside med alle tilbud
Jørgen Sams håber, at projektet kan munde ud i et permanent samarbejde på kryds og tværs af samfundets instanser for de unge. Han er med til at udvikle en hjemmeside, der samler alle tilbud til unge med særlige behov.

"Det ville effektivisere vejledningen, hvis vi havde en oversigt med skoletilbud, vejledningstilbud og boligmuligheder med udgangspunkt i den unges situation. I stedet for som i dag, hvor det er spredt ud over forskellige instanser."

Hans fremtidsdrøm er, at der sidder en UU-vejleder i alle socialforvaltninger og i beskæftigelses- og integrationsforvaltningerne, så sagsbehandlere og ungerådgivere kan mødes med de unge.

"Min fornemmelse er, at det gør en forskel, når en socialrådgiver og en UU-vejleder sidder i samme rum. Jeg kan fortælle den unge om uddannelse – i stedet for at socialrådgiveren ikke kender nok til mulighederne. Omvendt er socialrådgivere gode til at finde boliger til de unge. Er vi der begge to, giver det også den unge en fornemmelse af, at der er sammenhæng," siger Jørgen Sams.

I august flytter han sit kontor til socialforvaltningen for Tingbjerg, Brønshøj og Husum.

"Så kommer jeg endnu tættere på de unge, når de alligevel skal til møde deroppe. Det bliver spændende at bygge det op. Det er min oplevelse , at Børne- og Familietemaet i socialforvaltningen er positivt stemt over for det nye samarbejde," siger han.
Tidsskriftsnr.:
2006 nr. 3
Publiceringsdato:
01-09-2006
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke