Titel:
Alle har et netværk – tre trin til at tage det i brug
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Udgangspunktet er, at alle dimittender har et netværk. Men et netværk i sig selv er ganske uinteressant. Det er først, når man ved, hvordan man skal bruge sit netværk, at det bliver interessant. Studie- og karrierevejlederne på Roskilde Universitet afholder workshops for nyudklækkede dimittender, der skal få dem tættere på arbejdsmarkedet.
Person:
Billede:
Martin Jensen_70x80
Navn:
Martin Jensen
E-mail:
Titel:
AC-karrierevejleder
Arbejdssted:
Studie- og karrierevejledningen, Roskilde Universitet
Fotoreportage:
Lang tekst:

På Roskilde Universitet (RUC) er vi ligesom på landets øvrige universiteter optagede af at klæde vores dimittender bedst muligt på til deres videre karriere efter studietiden. Derfor har vi udbudt dimittendworkshops og -forløb i forskellige formater de seneste mange semestre. Alle har haft til formål at lette overgangen til arbejdsmarkedet bedst muligt.


Men hvorfor er det overhovedet relevant at afholde dimittendworkshops? Det er det bl.a., fordi vi i studie- og karrierevejledningen på RUC oplever, at det for mange dimittender kan være svært at sætte ord på egne kompetencer – både faglige og personlige. Ligesom overgangen til arbejdsmarkedet kan virke om ikke afgrundsdyb så grænseoverskridende stor for mange, især i et år præget af stort fokus på corona-pandemiens negative konsekvenser for arbejdsmarkedet. Alt sammen noget, der kan give grobund for dimittendernes usikkerhed om, hvad det er for et ukendt land, de skal til at betræde, og hvordan de skal bringe deres egen motivation og egne forventninger i spil overfor kommende arbejdsgivere.


Til at arbejde med egen motivation, blive skarpere på egne kompetencer og udvide perspektiverne til den videre jobsøgning har vi i år allieret os med Københavns Kommunes jobcenter for akademikere[i] til afholdelsen af vores dimittendworkshops, så vi kunne trække på deres store virksomhedsnetværk og viden om små og mellemstore virksomheder i forhold til arbejdsmarkedet for nyuddannede.


Dimittendworkshops med fokus på konkrete redskaber
I vores overvejelser og planlægning af disse workshops har vi især været optagede af at give RUC-dimittender konkrete redskaber, som vil gøre dem i stand til at omsætte deres akademiske færdigheder i en jobsøgningskontekst og samtidig klæde dem på til at indgå i en dialog med potentielle arbejdsgivere. Og hvordan har vi så gjort det? Konkret har vi i år – i bedste corona-stil, selvfølgelig – udbudt to virtuelle dimittendworkshops.


Den første workshop har haft fokus på, hvordan man som dimittend kan omsætte sin RUC-profil til sin videre jobsøgningsproces. Gennem forskellige øvelser har vi arbejdet med at klæde dimittenderne på til at få et endnu skarpere CV og ansøgning. Vi har især haft fokus på kompetenceøvelser og øvelser om profilteksten i CV’et, hvor dimittenderne har reflekteret over såvel faglige som personlige kompetencer, som sammen med deres egen motivation skulle gøre profilteksten endnu skarpere.


Første trin: Identificér dit netværk
I den første workshop har vi også haft fokus på, at dimittenderne skulle opnå redskaber til at søge uopfordret, og hvordan de kan kontakte interessante virksomheder og personer i deres netværk. Det vigtige i vores overvejelser har været at kunne konkretisere dimittendernes videre karriereveje gennem øvelser, som vil kunne gøre dem i stand til at handle og måske også at få nogle nye perspektiver på, hvordan de kan gribe en jobsøgningsproces an. For selv efter fem års universitetsstudier kan velmenende udsagn som "husk at gøre brug af dit netværk" eller "netværk er vejen til dit første job" opleves som abstrakte og ukonkrete udsagn. Derfor har det i vores planlægning været vigtigt at få sådanne budskaber pillet fra hinanden og bragt ind i den rette sammenhæng.

Et netværk i sig selv er ganske uinteressant. Det er først, når man ved, hvordan man skal bruge sit netværk, at det bliver interessant. Vores udgangspunkt har været, at alle dimittender har et netværk, og at alle derfor også har mulighed for at finde frem til mindst tre personer, som på den ene eller anden måde vil kunne hjælpe dem med at åbne døren til det akademiske arbejdsmarked.


Netværk_Sammenhæng_iStock-1213710695_946x500


Når vi i den sammenhæng forsøger at åbne dimittendernes øjne for deres eget netværk, handler det om at give dem tid til at tænke på deres eget netværk. Det kunne være familie, venner, bofæller, medstuderende, tutorer og studenterundervisere, undervisere og vejledere, kontakt- og/eller interviewpersoner fra tidligere eksamener og projekter, medfrivillige fra svømme- eller brætspilsklubben, praktikværter eller kontakterne fra ens studiejob. Fælles for alle er, at de først bliver interessante at tænke som en del af ens netværk, når man har forberedt sig på, hvad man vil spørge dem om.


Andet trin: Forbered de gode spørgsmål
Og hvordan gør man så spørgsmål interessante og relevante? Det gør man ved at tænke over, hvad man gerne vil bruge personen i netværket til: Er det for at ansætte en i et job? Er det for at åbne nogle døre til en anden person? Er det for at inspirere til, hvad vedkommende har gjort for at havne i sit nuværende arbejde? Eller er det noget helt fjerde, der er på spil?


Relevante spørgsmål kunne være:

 • Hvilke kompetencer er du på udkig efter, når du ansætter?
 • Hvilke tre personer inden for dit arbejdsområde vil være relevante for mig at tale med?
 • Kan du fortælle om, hvordan du er havnet i dit nuværende job?
 • Hvilket råd ville du give mig, som du ville ønske, du selv havde fået?
 • Med din viden om dette arbejdsområde, hvad kan jeg så gøre for at komme til at arbejde inden for samme felt?

Tredje trin: Tag kontakt
De gode spørgsmål bliver først interessante, når de bliver sat i den rette sammenhæng med den rette person fra ens netværk eller den person, man er blevet introduceret for. I vores arbejde med dimittenderne handler det selvsagt om at give redskaber til at kunne finde sit første arbejde. I den sammenhæng kommer spørgsmålene uløseligt til at hænge sammen med at søge jobbet uopfordret.


I vores dimittendworkshops har vi rettet fokus på det gensidige udbytte i en netværksrelation, i særlig grad når man søger uopfordret. Her handler det for dimittenden om at være i stand til enten at identificere et problem, som virksomheden står overfor – og ikke mindst tydeliggøre, hvordan dimittenden kan være løsningen på problemet – eller at dimittenden er tydelig omkring, hvilken ekstra værdi vedkommende vil skabe eller være medskaber af hos virksomheden.


Dimittendworkshop med fokus på aftager-dimittend-dialog
Når vi ikke udbyder dimittendworkshops med udelukkende netværksfokus, er det fordi, vi med bl.a. Ballisagers seneste rekrutteringsanalyse[ii] i baghånden ved, at det er mindst ligeså vigtigt at forberede dimittenderne på også at ansøge opslåede stillingsopslag. Og for at være klædt på til det vil jeg argumentere for, at de gode spørgsmål og den nyttige information, man kan hente fra relevante personer i ens netværk, kan være med til at kvalificere, hvilke spørgsmål der måtte være relevante at spørge kontaktpersonen i jobopslaget om og dermed i sidste ende ens jobansøgning. På den måde bliver brugen og aktiveringen af ens netværk til et fælles anliggende, som både kan være med til at klæde dimittenden på til at søge på opslåede jobopslag, men samtidig også gøre dimittenden i stand til at søge uopfordret.


Og det er netop med det for øje, at vi har planlagt den anden dimittendworkshop, som har haft fokus på at give perspektiver på, hvad virksomheder lægger vægt på, når de rekrutterer, og når de bliver kontaktet af dimittender, der gerne vil arbejde for dem. Det har vi gjort ved at byde et par virksomheder på en kop virtuel kaffe til et kollektivt stormøde med dimittenderne, hvor der har været fokus på en aftager-dimittend-dialog med masser af tid til at stille skarpe spørgsmål til virksomhederne, som kunne dele deres perspektiver og råd til, hvordan man som nyudklækket dimittend kan få dørene sparket ind til det akademiske arbejdsmarked. En dialog, som afstedkom en masse interessante svar. Nogle væsentlige og perspektivudvidende råd var:

 • Hav styr på din motivation: Hvorfor vil du gerne arbejde for lige præcis denne virksomhed?
 • Det er mindre vigtigt, hvad du præcis har læst – til gengæld er det meget mere relevant, at du er i stand til at oversætte din akademiske faglighed til, hvordan du kan løse kommende arbejdsopgaver, og hvilken værdi det kan tilføre virksomheden.
 • Vær forberedt – som i virkelig forberedt – når du kontakter en virksomhed, uanset om det er uopfordret eller på opslåede stillinger.   

Meta-vejlederovervejelser i vores dimittendworkshops
Hvis jeg prøver at træde et skridt tilbage og se vores dimittendworkshops med vejledningsfaglige briller, oplever vi, at der sker noget interessant i vores workshops, når dimittend til dimittend får mulighed for at snakke om deres netværk – hvem de vil kontakte, hvad de kan bruge vedkommende til, og hvordan de vil kontakte vedkommende. I dette års workshop har det været i såvel break out rooms-sessioner som i fælles opsamlinger.


Sidst men ikke mindst spiller virksomhederne en afgørende rolle som afsendere af budskaber, som vi som vejledere ikke har samme legitimitet til at kunne levere. Vores rolle som vejledere bliver derfor at understøtte budskaberne peer-to-peer med både dimittendernes egne gode erfaringer med at gøre brug af deres netværk, drypvise referencer til de forskellige øvelser de har gennemgået samt virksomhedernes inspirerende råd, som alt sammen kan være med til at inspirere og motivere dimittenderne til at finde deres egen måde at gribe deres kommende jobsøgningsproces an. Karrierevejlederens tre gode netværksråd

 1. Brug LinkedIn som inspirationsværktøj (find din uddannelsesinstitution og gør brug af alumne-funktionen).
 2. Udvælg tre personer, som kan bringe dig videre til dit kommende job.
 3. Forbered dig grundigt – hvad vil du spørge dem om?
 4. Invitér dig selv på virtuelt kaffemøde. Det er ganske gratis og ganske uforpligtende, og du kan tilmed medbringe dine egne talenoter, uden den anden opdager det.
 5. Gør det – hvad er det værste, der kan ske?

Studie- og karrierevejledningen er en central enhed, som dækker hele RUC. Den består af 11 fuldtidsansatte studie- og karrierevejledere og 20 studenterstudievejledere, som er fordelt i forskellige teams, der har fokus på henholdsvis optagelses- og uddannelsesvejledning, sps- og særlig vejledningsbehov samt karrierevejledning. 


Dimittendworkshopsene har været bredt udbudt til alle dimittender på tværs af RUC med deltagere på kryds og tværs af hovedområderne – humanistiske, samfundsvidenskabelige, humanistisk-teknologiske og naturvidenskabelige dimittender.Noter

[i] Vi samarbejder med jobcentret i Københavns Kommune, da langt de fleste dimittender fra RUC har bopæl i Københavns Kommune.

[ii] Ballisager rekrutteringsanalyse 2020, s. 16.

Vil du vide mere?


Tidsskriftsnr.:
2021 nr. 2
Publiceringsdato:
01-06-2021
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke