Titel:
Karrierevejledning i et socialt retfærdighedsperspektiv
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Selvom det ikke er nyt at tænke vejlednings- og karrierelæringsaktiviteter sammen med social retfærdighed, er det alligevel svært at finde forskning på området. Laura Cordes Felby fortæller kort og godt, hvordan man arbejder med karrierevejledning i et socialt retfærdighedsperspektiv.
Person:
Billede:
IMG_7483 (1)_385x37
Navn:
Laura Cordes Felby
E-mail:
Titel:
Ph.d.-studerende og cand.pæd. i pædagogik og sociologi
Arbejdssted:
Aarhus Universitet
Fotoreportage:
Lang tekst:

Hvad har I undersøgt?

Astrid, Mathias, Rie og jeg har i en forskningsoversigt kortlagt dansk, nordisk og international forskning i vejlednings- og karrierelæringsaktiviteter, der har et socialt retfærdighedsperspektiv.


Forskningsoversigten er en del af DPU's serie 'Pædagogisk Indblik' og bygger på 85 studier (ud af over 5000 fremfundne) udgivet i perioden 1999-2019. Fælles for alle studierne i forskningsoversigten er, at de undersøger en konkret aktivitet eller intervention, som trækker på vejledningsteorier og metoder. Målgruppen for aktiviteterne eller interventionerne er elever i udskolingen eller på ungdomsuddannelserne (mellem 13-20 år).


Hvorfor er det vigtigt?

At tænke vejlednings- og karrierelæringsaktiviteter sammen med social retfærdighed er som udgangspunkt slet ikke nyt – faktisk har det været en del af uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningsfeltet siden dets fødsel. Alligevel er det svært at finde forskning, der eksplicit kobler vejlednings- og karrierelæringspraksis med social retfærdighed.


Derfor vil vi med forskningsoversigten gøre den forskning, der nu engang er, tilgængelig for praktikerne – både dem, der arbejder med vejledning og dem, der arbejder med karrierelæring, fx lærere i folkeskolen og undervisere på ungdomsuddannelserne. Vi synes, det er vigtigt, at praktikerne får en indsigt i det forskningsfelt, som deres praksis overlapper med – bl.a. fordi der kan være meget inspiration at hente til ens praksis, og fordi det sætter praktikerne i stand til at tage stilling til og agere i udviklingen af deres praksisfelt, fx i relation til politiske fokuseringer og målsætninger.


Hvad er de vigtigste budskaber?

Et vigtigt budskab er, at man kan arbejde fokuseret med social retfærdighed på et væld af forskellige måder og dermed hjælpe unge – både dem i udsatte positioner og generelt – med at reflektere over og potentielt handle på, hvordan de øger deres handlingshorisont og oplevelse af, hvad der er muligt. Når vejledningen lykkes med det, bidrager den til social retfærdighed.


Der kan dog være situationer, hvor vejledning og karrierelæring bidrager til den enkeltes forståelse af egen situation, men hvor der fortsat er sociale, materielle og/eller geografiske vilkår, som gør det vanskeligt at forandre situationen og opnå social retfærdighed for den enkelte og for grupper i samfundet.


Vi kan se, at der – særligt i international forskning – arbejdes med fire målgrupper, der på forskellig vis oplever sociale skævvridninger og ulige muligheder, som kan hæmme de unge i at få en bestemt uddannelse, en bestemt karriere eller afkoble dem fra visse privilegier og muligheder i samfundet. De fire målgrupper findes i relation til køn, etnicitet, socioøkonomi og geografiske forhold.


I en dansk og nordisk forskningskontekst fokuseres der i højere grad på aktiviteter og interventioner, der gavner og fremmer social retfærdighed for alle. Det er dog vigtigt at understrege, at aktiviteter, der arbejder med en specifik målgruppe, sagtens kan gavne majoriteten af eleverne og derfor også kan inspirere den danske praktiker.


Hvad kan praktikerne lære af forskningen?

Praktikerne kan få inspiration til, hvordan de kan arbejde (mere) fokuseret med social retfærdighed i deres praksis. I forskningsoversigten fremhæver vi en række vejledningsaktiviteter, som afprøves og undersøges med fokus på, hvordan de kan være med til at skabe muligheder for uddannelse, job, privilegier og det liv, som de unge gerne vil leve. Disse kan indtænkes i praktikernes eget arbejde.


I forskningsoversigten har vi løbende stillet en række spørgsmål – fx om praktikerne oplever, at det er et problem, at færre piger vælger en STEM-uddannelse? Om det er nødvendigt at have aktiviteter, der kompenserer for uligheder i kraft af etnisk oprindelse? Og om praktikerne oplever, at geografiske forhold kan være en potentiel barriere for unges uddannelses- og karrieremuligheder? Disse kan styrke praktikernes refleksion over eget arbejde.


Overordnet set kan den enkelte praktiker vælge at fokusere mere eller mindre på et bestemt strukturelt forhold, der kan hæmme social retfærdighed i deres område. Hvis man fx primært møder unge fra Hellerup, er det måske mindre aktuelt at fokusere på geografiske barrierer, mens det kan være yderst aktuelt for praktikeren, der arbejder i Thy.

Om undersøgelsen

Forskningsoversigten 'Karrierevejledning og karrierelæring for social retfærdighed' er skrevet af Laura Cordes Felby, Astrid Marie Schrøder Olsen, Mathias Mark Christiansen og Rie Thomsen, der alle er ansat på Aarhus Universitet.


Forskningsoversigten er en del af DPU og National Center for Skoleforsknings e-bogsserie 'Pædagogisk Indblik'. I forskningsoversigten sættes der spot på, hvad dansk, nordisk og international forskning siger om, hvordan vejledning og karrierelæring for unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne kan bidrage til større social retfærdighed.


DPU's hjemmeside kan du finde hele forskningsoversigten samt læse og høre centrale pointer i en interaktiv artikel. På hjemmesiden finder du desuden en PowerPoint-præsentation og oversigt over inkluderede studier.Tidsskriftsnr.:
Publiceringsdato:
19-01-2021
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke