Titel:
Derfor er eVejledning gearet til corona-krisen
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Får eVejledning vind i sejlene? eVejledning har i mange år haft status som discountvejledning, i hvert fald hos nogen. Det er spørgsmålet og den lidt provokerende påstand fra Vejlederforum, som jeg vil reflektere over, perspektivere og som afslutning skrive en ny påstand til. 
Person:
Billede:
Else Lücking_70x80
Navn:
Else Lücking
Titel:
Teamleder
Arbejdssted:
eVejledning
Fotoreportage:
Lang tekst:

eVejledning blev etableret i januar 2011 som en del af Styrelsen for It og Læring under Børne- og Undervisningsministeriet. Lige siden har vi vejledt alle former for uddannelsessøgende i Danmark om uddannelse og job. Vejledningen foregår på digitale medier både om dagen, aftenen og i weekenden. Alle eVejledere er professionelle uddannede vejledere.


Hvad skete der med eVejledning, da Danmark lukkede ned?

Danmark lukkede ned den 11. marts. Det var lige midt i vores allermest travle periode op til kvote 2, hvor fristen er den 15. marts. Vi vejledte alt, hvad vi kunne, og nu skulle vi gøre det hjemmefra. Men det var ikke den store forandring, fordi vi er fuldt digitale, og fordi alle vejledere i forvejen arbejder hjemmefra på aften og weekendvagter.


Så da kvote 2-fristen blev udsat, fortsatte vi vores arbejde, som om intet var hændt. Og dog – vi ændrede en ting. Vi plejede hver dag at mødes på kontoret i Århus og København for at drikke en kop kaffe kl. 8.45-9.00, fordi vi er på vagt resten af dagen. Det ændrede vi til et skypemøde for alle vejledere hver morgen. På det møde fik vi talt lidt om vejret, lidt om vagten i går og lidt om, hvad vi særligt skal være opmærksomme på i dag. Vi fik spurgt til hinanden, og hvordan det var at være hjemme og måske også have børn og ægtefælle hjemme. Det blev vores sociale kit, der bandt os sammen og kompenserede for det, vi ville få på kontoret.


Vi havde stadig den interne chat, som vi bruger i løbet af vagten til at koordinere frokostpause og hjælpe hinanden med faglige spørgsmål. Så vores arbejdsforhold og vejledningen ændrede sig ikke. Vi var gearet til at håndtere vejledningen digitalt.


Vejledning med eller uden ansigt

Vi er ofte blevet mødt med kommentaren: "... men det kan I jo ikke digitalt?" Underforstået at vi må mangle noget i den digitale vejledning. Og det er alt det, som man kan gøre med mimik, øjenkontakt og lignende.


Det var da også noget af det, som mange af os eVejledere tænkte over, da vi begyndte i eVejledning. Og derfor arbejdede vi som det allerførste med retningslinjer for vores arbejde digitalt: forholdemåder, metakommunikation og gode reflekterende spørgsmål. Vi blev gode til at lytte i telefonen, at læse mellem linjerne i chat og mail og til at holde digitale møder.


I forbindelse med Trepartsaftalen om VEU i 2017 fik vi igen kommentarer til den ansigtsløse vejledning. Derfor gennemførte vi et pilotprojekt omkring skypevejledning og har nu udviklet en metode til vejledning på Skype. Dem, der vælger skypevejledning, er ofte meget forberedte vejledningssøgende, som har behov for vejledning om eksistentielle spørgsmål kombineret med uddannelsesvalg.


eVejledning_iStock-1218440057_946x500


Vi oplever ikke, at der er rigtig eller forkert vejledning. Ej heller at vejledningen er bedre, når der er ansigt på. Vi oplever, at det, at man kan få forskellige former for vejledning, er vigtigt, og derfor er det godt med forskellige tilbud. Samtidig er eVejledning institutionsuafhængig, og derfor kan vejledningssøgende spørge om mange forskellige emner, både før man søger optagelse, mens man er i gang med studie og efter, når man vil have mere uddannelse eller kurser. For nogle vejledningssøgende er det vigtigt at have et ansigt på. Andre har det bedre med den mere anonyme vejledning.


Vi oplever, at eVejledning er en vigtig og ligeværdig del af vejledningslandskabet i Danmark, at vi har et tæt samarbejde med alle parter på uddannelsesområdet, og at vi gensidigt henviser til hinanden, så de vejledningssøgende får den bedst mulige vejledning, uanset hvor de henvender sig.       


Vejledningens muligheder online

Det er titlen på den niende årskonference, som eVejledning holder i oktober. Vi griber nemlig chancen og sætter fokus på vejledning på digitale medier, fordi alle andre også vejleder på telefon og mail. Mange har også afholdt et utal af digitale møder eller digitale oplæg i denne corona-tid. Måske er der også flere, der begynder at have vejledning på chat og sociale medier?


Hvad sker der, når kommunikation og vejledning går online? Vi oplever, at det vigtigste er at være tilgængelig og til tiden. Det er vigtigere, end at der behøver at være et ansigt på. På vores konference deler vi viden om vores erfaringer i lyset af corona, så vi fortsat kan udvikle vejledningen.


Får eVejledning vind i sejlene?

Det spørgsmål er besvaret, tænker jeg: Vejledning har vind i sejlene. Helt fra første dag har der været vejledningssøgende. Samlet set var der de første år omkring 100.000 vejledningssøgende om året. Noget var vejledning, og noget var svar på spørgsmål, hvor vejledningssøgende bare ikke kunne finde et svar. Det har vi arbejdet med ved at udvikle FAQ'er, produceret videoer og lignende i samarbejde med andre for at gøre vejledningssøgende mere selvhjulpne. Derfor har vejledningen i eVejledning ændret sig, så vi har mere fokus på og tid til proces- og valgvejledning. Der findes meget information online, men hvor finder den vejledningssøgende den rigtige information, og hvordan sorterer de i det, så de kan træffe et valg? Det er karrierelæring, som også er en del af vejledningen i eVejledning.


Derfor har vi på nuværende tidspunkt omkring 80.000 vejledninger om året, men det er vejledninger, som varer længere tid og er mere komplekse. Derudover afholder vi en række webinarer og digitale oplæg både for andre professionelle vejledere og for vejledningssøgende. Så eVejledning er et skib med vind i sejlene, og vi skal have flere vejledningssøgende med om bord. 


Har eVejledning status som discountvejledning?

Den påstand lovede jeg at komme tilbage til. Man kan undre sig lidt over, at der er et behov for at stille det spørgsmål ved en vejledningsinstitution, der består af 30 uddannede vejledere, der i snart 10 år har vejledt 80-100.000 om året. Discount betyder jo, at noget er billigt og af en dårlig kvalitet.


Kvaliteten har vi målt helt fra begyndelsen, og brugertilfredsheden ligger omkring 4,7-4,8 på en 5 trins skala. Vi får hver dag mange anerkendende tilbagemeldinger fra vejledningssøgende på alle medier, fx at vi er empatiske, har indsigt og leverer professionel vejledning, som hjælper den vejledningssøgende videre. Kommentarer på chatten kan vi gemme. Som fx denne kommentar:


"5-stjernet vejledning! Du gjorde i hvert fald min dag bedre."


Hvad sker der med vejledningen i lyset af corona?
Vejledningen vil følge med det eksisterende samfund og blive ved med at udvikle sig digitalt. Den udvikling vil vi ikke kunne stoppe, og det ville egentlig også være mærkeligt, hvis vi gjorde det, når vi arbejder med uddannelser.


Det vigtige er, at vi gør vejledning tilgængeligt og naturligt. Der behøver ikke at være noget galt med dig, fordi du har brug for at tale med en vejleder. Det kan være ansigt til ansigt, digitalt eller noget helt andet, som vi ikke kender endnu.


Vi vil få flere karrierer i løbet af et arbejdsliv, og det er vigtigt, at der kan bygges oven på den viden, man har. Karrierer kan være noget, der går op og ned og lige ud, alt efter hvad der passer til den vejledningssøgendes livssituation og samfundets udvikling og behov. 


Nyt scenarie: Det vil være helt naturligt at have en karriereplan. Derfor vil alle søge vejledning hos professionelle uddannede vejledere, der vejleder på forskellige medier.

Vil du vide mere?


Tidsskriftsnr.:
2020 nr. 3
Publiceringsdato:
22-09-2020

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke