Titel:
Hvad er den gode vejleder? Vejlederens elevatortale
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
For at blive en stærk profession må man kunne forklare sin profession for andre. Vejlederforum har givet de medvirkende i vores tema om professioner under pres en udfordring. De skulle svare på spørgsmålet: Hvad er den gode vejleder? Svaret måtte max fylde 3 linjer…
Person:
Fotoreportage:
Lang tekst:

Faglig koordinator Margrethe Tovgaard:
”En god vejleder er faglig kompetent og kan give faktuel information om uddannelser og muligheder. Hun formår, sammen med den unge, at finde resurser som ligger uden for den unges bevidsthed. Hun er den unges procesholder og kan inspirere, skabe energi og motivation.”

Specialkonsulent Heidi Berggren Brøndal Pedersen:
”En god vejleder er en kompetent og empatisk person, som har stor viden og erfaring og mestrer så mange forskellige faglige tilgange, at det kan kommunikeres og sættes i spil i forhold til det, der er i den vejledningssøgendes interesse.”


Formand for Danmarks Vejlederforening Karina Meinecke:
”En god vejleder anerkender og søger at forstå den vejledte. Vejlederen skaber et trygt rum, hvor der kan reflekteres, drømmes, planlægges og udfordres. Og så sikrer vejlederen, at den vejledte ved, hvad næste skridt er og er klædt på til at gøre det.”


Direktør for Studievalg Danmark Mathilde Tronegård:
”En god vejleder bidrager til, at unge og voksne får mod og lyst til uddannelse, karriere og deres egen vej. Vejlederen møder dem med respekt, fortrolighed og oprigtig interesse. Vejlederen skaber netværk, ser muligheder frem for blindgyder og har et solidt fodfæste i teorier og metoder.”

Chef for Unge og Uddannelse i Fredericia Kommune, tidligere formand for UU Danmark og medlem af rådgivningsgruppen for EUK Anders Ladegaard:
”En god vejleder kan balancere ungeperspektivet og samfundsperspektivet og arbejder i et karrierelæringsperspektiv, hvor den vejledte i lyset af nye informationer og erfaringer kan se sig selv i verden, som den er, og i verden som den kan blive, og dermed blive i stand til at trives og handle i forhold til valg af uddannelse og job.”


Formand for Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening Lotte Klein:
”En god vejleder kender uddannelses- og arbejdsmarkedssystemerne. Gennem situationsbestemte vejledningsmetoder kan vejlederen motivere, inspirere og støtte unge og voksne i deres valg og gennemførelse af uddannelse og karriere. Vejledningen skal være uvildig og bygge på de etiske principper for vejledning. Den gode vejleder er elevens/kursistens advokat, katalysator, facilitator, mægler, karakter-forandrer og fortrolige partner.”


Professor Rie Thomsen:
”En god vejleder er professionel, neutral, metodisk, analytisk, systematisk, har selvindsigt, kan skabe gode relationer og samarbejde med andre faggrupper. En god vejleder har dyb og bred indsigt i uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet – det er der ikke andre faggrupper, der forventes at have.”


Lektor Helle Merete Nordentoft:
”En god vejleder er uafhængig og kan balancere mellem at tilgodese det institutionelle opdrag og varetage den vejledtes interesser og behov. Som en linedanser kan han/hun skabe relation, undersøge, forstå, reflektere over og navigere i, hvordan skiftende forhold har betydning for udformningen af den konkrete vejledningspraksis.”

Vil du vide mere?


Tidsskriftsnr.:
2020 nr. 2
Publiceringsdato:
26-05-2020
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke