Titel:
Vejlederne skal lave livslang vejledning for alle – tre skarpe til Karina Meinecke
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Hvis det står til formanden for Danmarks Vejlederforening, må adgang til vejledning aldrig komme an på, om man er ikke-uddannelsesparat, er arbejdssøgende eller medlem af en fagforening. Ligesom der er livslang læring, er der også behov for livslang vejledning. For alle. Derfor skal loven laves om.
Person:
Billede:
Karina Meinecke_70x80
Navn:
Karina Meinecke
Titel:
Formand
Arbejdssted:
Danmarks Vejlederforening
Fotoreportage:
Lang tekst:

1) Hvordan ser du vejlederprofessionens udfordringer og muligheder fra jeres medlemmers stol?

Vejlederprofessionen kan gøre en forskel i unges og voksnes liv. Der findes mange dygtige vejledere i Danmark, der arbejder med vejledning på mange forskellige områder. Styrken ligger i de enkelte områder, hvor der er fokus på kerneopgaver og udvikling. 


Jeg oplever en stor interesse i at løse opgaverne på så god en måde som muligt, også i perioder med nye reformer, konstante ændringer og nedskæringer. Fx synes jeg, det har været interessant at høre om de forskellige måder, som vejlederne fortsætter deres arbejde hjemmefra under Covid-19. Hvor hurtigt mange har omstillet deres praksis, så det fungerer via computer, telefon og hjemmekontor (se faktaboks).


Vi mangler en national vejledningsstrategi i forhold til livslang vejledning. Vi skal sikre, at der er vejledningstilbud for alle både omkring uddannelses- og arbejdsmarkedet. Det må ikke komme an på, om man er arbejdssøgende, medlem af en fagforening osv.


De enkelte vejledningsområder kunne have glæde af at skabe et større samarbejde og erfaringsudveksling. Der er selvfølgelig konferencer, hvor forskellige vejledergrupper møder hinanden, men det kunne være relevant og inspirerende at få en mere dybdegående indsigt i hinandens arbejde.  


2) Hvordan arbejder I som forening for at styrke professionen?

I Danmarks Vejlederforening ønsker vi at have indflydelse, og vi vil gerne tydeliggøre, hvad vejledning kan. Derfor deltager vi i så meget som muligt med det formål. Vi er båret af frivilligt arbejde, og derfor har alle i bestyrelsen også arbejde ved siden af.


Foreningen er bredt repræsenteret og kommer fra KUI, efterskoler, Studievalg, højskoler, videregående uddannelser, voksenområdet, eVejledning og vejlederuddannelsen. Det gør, at vi tilsammen har en stor praksiserfaring og en bred viden om hele vejledningsområdet.


Som forening deltager vi i følgegrupper og rådgivningsgrupper. Vi tager ud og holder oplæg og deltager i debatter. Vi skriver artikler og afgiver en del høringssvar. Vi deltager i internationalt samarbejde, og vi stiller op til interview. Vi har bladet Vejlederen, hvor vi sætter fokus på vejledning, både i bred forstand, men også på de enkelte områder.


3) Kan man tale om tavs viden hos vejlederne, og hvordan arbejder I med at gøre den eksplicit?
En vejleder er med til at skabe refleksion og selvindsigt. Vi er med helt fra de unge er 13 år, og så kan man møde vejledere gennem hele livet. For ligesom der er livslang læring, er der også behov for livslang vejledning. Det hænger sammen. Vi er der til at støtte op om overgange mellem uddannelser, mellem uddannelse og job og senere mellem forskellige job.


Vi er der også til at sikre en god gennemførelse på uddannelserne. Vores styrke er, at vi har metoder og værktøjer, der kan bruges i mødet med et menneske, både individuelt, i en mindre gruppe eller en stor gruppe. Vi kan gennem spørgeteknikker skabe refleksion, give en tro på egne evner og også udfordre. Og vores viden om uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet kan give indsigt i nye veje, den vejledningssøgende ikke kender.


I et samfund hvor udviklingen går stærkt, hvor der er behov for omstilling og udvikling af kompetencer, og hvor vi ikke nødvendigvis har behov for de samme job om 20 år, som vi har i dag, er vejledningen en vigtig faktor i forhold til at styrke udviklingen.


Vi skal sørge for at være tydelige omkring, hvad vi kan og gør. Vi skal gøre opmærksomme på, hvor vi kan bidrage til et bedre liv for den enkelte og et bedre samfund, og hvilken betydning det har, hvis vi får lov at gøre et godt stykke arbejde på området – eller hvis vi ikke er der.


De unges trivsel kunne være et eksempel. Vi oplever, at et stigende antal unge mistrives og mister troen på sig selv. En del af det, de unge tænker over, er at gøre det godt uddannelsesmæssigt og ikke begå fejl. De er bl.a. bange for at træffe forkerte uddannelsesvalg. Her har vejledning en stor betydning. Vi kan med en anerkendende tilgang og indsigt i både unge mennesker og uddannelsessystemet være med til at skabe en ro og indsigt, der kan lette lidt af vægten på skuldrene.


Men som lovgivningen er nu, må de kommunale vejledere i grundskolen kun have individuel vejledning med de ikke-uddannelsesparate elever. Derfor skal vi have gjort opmærksom på, at det er vigtigt, at loven laves om, så alle elever har mulighed for at få individuelle samtaler.

Vejledernes arbejde under Covid-19

Se vejledernes fortællinger om, hvordan de arbejder hjemmefra på Vejlederforeningens Facebookside.Vil du vide mere?Tidsskriftsnr.:
2020 nr. 2
Publiceringsdato:
12-05-2020
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke