Titel:
Fra politik til praksis: Hvad sker der mellem organisation og frontlinje, når den virksomhedsrettede indsats skal implementeres?
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Hvilke muligheder, barrierer og udfordringer kan opstå for ledere og frontlinjemedarbejdere, når den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats skal implementeres? Vi har allieret os med lektor Thorsten Braun og uddannelseskoordinator Edda Luth, der fortæller os om de første fund i deres undersøgelse af to kommuners implementering af den virksomhedsrettede indsats.
Person:
Billede:
Edda_70x80
Navn:
Edda Luth
E-mail:
Titel:
Uddannelseskoordinator
Arbejdssted:
VIA Efter- og videreuddannelse
Billede:
Thorsten Braun_70x80
Navn:
Thorsten Braun
E-mail:
Titel:
Lektor
Arbejdssted:
VIA Pædagogik og Samfund
Fotoreportage:
Lang tekst:

Hvad har I undersøgt?

Beskæftigelsespolitikken har i de senere år udviklet sig fra welfare til workfare og virksomhedsrettet beskæftigelsespolitik. Derfor står den virksomhedsrettede indsats centralt i den aktuelle beskæftigelsespolitik med muligheder og udfordringer både for implementeringen og for kompetencebehov blandt frontlinjemedarbejderne.


Vi har lavet en sammenlignende undersøgelse af implementeringsprocessen af den virksomhedsrettede indsats i to kommuner. I undersøgelsen stiller vi tre spørgsmål, der fokuserer på spændingsfelter i organisation og frontlinje:

  • Hvordan er implementeringen af den virksomhedsrettede indsats foregået?
  • Hvilke spændingsfelter kan opstå mellem organisation/ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne internt i implementeringsprocessen af den virksomhedsrettede indsats? 
  • Hvilke forskelle og ligheder kan vi få øje på kommunerne i mellem? 

I løbet af undersøgelsen stiller vi skarpt på flere afledte spørgsmål:

  • Hvordan understøtter organisationen/ledelsen implementeringsprocessen med ny organisering, nye værktøjer og kompetenceudvikling af medarbejderne? 
  • Hvordan bliver der kommunikeret om den virksomhedsrettede indsats?
  • Hvordan er medarbejderne – og evt. borgere og virksomheder – blevet inddraget i planlægnings- og implementeringsprocessen?

De første, spæde fund tyder på et spændingsfelt blandt medarbejdere med erfaring fra det private erhvervsliv og medarbejdere med erfaring/uddannelse som offentligt ansat, fx socialfaglig. 


Andre spændingsfelter ses i forskellige forståelser og anvendelser af de juridiske rammer på området. Medarbejdere bruger i nogle sammenhænge lovgivningen som værktøj til at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. I andre sammenhænge bliver lovgivningen anvendt som en slags barriere mellem borgeren og arbejdsmarkedet, en slags skjold, med den intention at beskytte borgeren.


Hvorfor er jeres forskning vigtig?

Den virksomhedsrettede indsats står helt centralt i den aktuelle beskæftigelsespolitik og giver muligheder og udfordringer både for den kommunale organisation, der skal implementere indsatsen, for frontlinjemedarbejderne, der skal omsætte indsatsen, og ikke mindst for de borgere og virksomheder, som er målet for indsatsen. Derfor er vi optaget af at undersøge, hvordan den beskæftigelsespolitiske dagsorden om øget og mere kvalificeret virksomhedsrettet indsats bliver omsat til praksis.


Forskningsprojektet kan – via et kig ind i maskinrummet, hvor implementeringen af den virksomhedsrettede indsats foregår – hjælpe med at få øje på de muligheder og barrierer, der kan opstå i processen. Projektet kan bidrage med en dybere forståelse af, hvordan indsatsen konkret bliver udmøntet i praksis – bl.a. hvilken betydning frontlinjemedarbejdernes kompetencer, adfærd og samspil med hinanden og ledelsen har.


Hvad kan praktikerne lære af forskningen?  

Undersøgelsen kan bidrage med konkret viden om praktikernes adfærd i implementeringsprocessen. Hvilke muligheder, barrierer og udfordringer kan opstå for ledere og frontlinjemedarbejdere? Vi vil bidrage med et eller flere bud på nye perspektiver på, hvad der sker i processen, og hvilke områder man – fra et praksisperspektiv – kan have særligt fokus på.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er lavet i et samarbejde mellem VIA Samfund og Socialt Arbejde, Forsknings- og udviklingscenterprogrammet Beskæftigelse og beskæftigelsesindsatsen og to kommuner. 


Den er baseret på kvalitativt datamateriale fra 2018-2019. Datamaterialet er indhentet i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere i form af individuelle interviews med praktikere og ledere fra forskellige afdelinger i kommunalt regi.


Vi er i gang med dataanalysen og deler noget af vores empiri med deltagerne i workhoppen på VIA's beskæftigelseskonference den 21. maj 2019.


Projektets endelige resultater forventes færdige ultimo 2019.Tidsskriftsnr.:
Publiceringsdato:
06-01-2020
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke