Titel:
Vejen ind i virksomhederne skal være reel
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Selvom det kan være dybt meningsfuldt for borgerne at blive inkluderet i frivillige organisationer som arbejdskraft, fx i form af sponsorjobs, er der grund til at forholde sig kritisk til, om det udgør en reel vej ind på arbejdsmarkedet for gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 
Person:
Billede:
Picture2_Flemming Larsen_70x80
Navn:
Flemming Larsen
Titel:
Professor
Arbejdssted:
Aalborg Universitet
Billede:
Niklas_70x80
Navn:
Niklas Andreas Andersen
Titel:
Ph.d.-studerende
Arbejdssted:
Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
Fotoreportage:
Lang tekst:

Virksomheder har i dag fået en nøglerolle i kommunernes indsats for at få også de mest udsatte ledige i job. I bogen 'Beskæftigelse for alle?', som udkom i 2018, har vi beskrevet udviklingen over tid. Igennem en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt jobcenterchefer fra 2000, 2008 og senest 2017 har vi fulgt udviklingen af den kommunale beskæftigelsesindsats.


En markant udvikling har været et stigende fokus på, at virksomheder skal inddrages i løsningen af beskæftigelsesopgaverne. I 2000 svarede 56 %, at de i høj grad samarbejder med virksomhederne, i 2017 er tallet steget til 91 %.


Resultatet er ikke overraskende i lyset af, hvordan der i de seneste år har været et politisk pres på kommunerne om at have et stort fokus på volumen af virksomhedsrettet aktivering, bl.a. som følge af en evidensbaseret strategi fra styrelsens side, der peger på, at det virksomhedsrettede 'virker'.


En central udfordring for kommunerne er, at mens det flere steder er lykkes at få en stor del af de mere ressourcestærke borgere ud i en virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik og/eller løntilskud, er succesen med at bringe de mest udsatte fra praktik til job mere begrænset. Det rette match mellem en borger og arbejdsplads har vist sig at være helt afgørende for, om udsatte ledige oplever succes med at gå fra praktik til egentlig ansættelse – om det så er på ordinære eller særlige vilkår og på fuld- eller deltid.


Arbejdsmarkedsparathed er koblet til kontekst

Det kan være problematisk at antage, at arbejdsmarkedsparathed er et generelt fænomen, som er afkoblet konteksten. Det peger resultater fra LISES-projektet [i] også på. Vores arbejdsmarkedserfaring udvikles i konkrete sammenhænge. Der er relationer, situationer og funktioner involveret, som er knyttet til tid og sted. Når udsatte borgere deltager i virksomhedsforløb, udvikler de kompetencer, som er bundet op på den bestemte arbejdsplads, hvor de arbejdsprøves. Deres oplevelse af at indgå i en arbejdsmæssig sammenhæng er knyttet til de mennesker, de interagerer med, herunder ledere og kolleger.


I LISES arbejder vi med et forslag om "pakkeforløb", hvor borgeren fra starten af et virksomhedsforløb er sikret en mulighed for beskæftigelse, hvis praktikforløbet ellers forløber tilfredsstillende for alle parter undervejs. Den tankegang giver virksomhederne en central rolle i beskæftigelsesindsatsen, men ikke blot som et sted for aktivitet.


Hvis beskæftigelsen skal løftes for de mest sårbare ledige, kræver det derfor, at virksomhederne inddrages i en dialog med borgerne og velfærdssystemet om, hvordan borgerne på sigt kan finde en plads, der både er meningsfuld for virksomheden og borgeren. Og som kan muliggøre, at borgeren forlader den midlertidige offentlige forsørgelse, som kontanthjælpen udgør.


Er sponsorjobs vejen til rigtigt job?

Tankegangen her synes at stå i kontrast til rationalet bag tiltaget om sponsorjobs, som aktuelt debatteres. I stedet for selv at ansætte en langtidsledig, kan virksomheder sponsorere en borgers placering i en frivillig organisation. Bevillingen giver et mindre supplement til ydelsen for den aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager, men det centrale argument for ordningen handler ifølge Københavns Kommune om, at opholdet i den frivillige organisation bringer den ansatte nærmere et rigtigt job.


Selvom det kan være dybt meningsfuldt for borgerne at blive inkluderet i frivillige organisationer som arbejdskraft, er der grund til at forholde sig kritisk til, om det udgør en reel vej ind på arbejdsmarkedet for gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.


Virksomhedssamarbejdet rummer et spændende potentiale. Men hvis potentialet skal kvalificeres, så det skaber en reel effekt for at løfte udsatte grupper i beskæftigelse, kræver det en påpasselighed over for tanken om, at kompetencer og arbejdsmarkedsevne opbygget i en kontekst (som praktik eller sponsorjob) ikke naturligt kan overføres til et rigtigt job. Derfor bør der tænkes i virksomhedsrettede forløb på de steder, hvor der også er mulighed for fremtidig ansættelse i en eller anden form.Noter

[i] LISES står for Local Innovation in Social and Employment Services og er et fireårigt projekt finansieret af Innovationsfonden. 


Vil du vide mere?Vil du vide mere om Vejlederforum?


Tidsskriftsnr.:
Publiceringsdato:
06-01-2020
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke