Titel:
Data må ikke være black box
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Beskæftigelse er et af de områder med allerflest data, fordi alt, hvad der bliver gjort, bliver registreret. Men data udgør kun en del af det samlede billede. Det vigtige er, hvordan vi forstår og bruger dem og til hvilket formål. Og ikke mindst, at vi kan gennemskue og forstå baggrunden for de beregninger og "sandheder", som maskinen præsenterer os for.
Person:
Fotoreportage:
Lang tekst:

Vi taler en del om data i disse år. Big data, personfølsomme data, datakvalitet og datalæk. Det meste af 2018 gik som bekendt med at tale om EU’s persondataforordning, som greb ind i alle afkroge af vores digitale liv. Vi digitaliserer som aldrig før, og data udgør fundamentet i digitaliseringen. Uden data, ingen it-systemer, ingen MobilePay, ingen Spotify, intet rejsekort.

 

Men hvad taler vi egentlig om, når vi taler om data? Data kan helt basalt defineres som oplysninger. I Den Danske Ordbog defineres data som en "nøjagtig oplysning, ofte udtrykt i en objektiv eller målbar form." Oplysning skal i en digital sammenhæng forstås som en formaliseret oplysning, der kan behandles maskinelt, altså af en computer. En computer kan ved hjælp af dens styrke inden for lagring af store datamængder og lynhurtig dataprocessering aflæse, om øjne er brune eller blå, fordi der er tale om objektivt registrerbare data. Den kan derimod ikke aflæse, om de samme øjne er dybe som skovsøer eller forførende – i hvert fald ikke endnu. Det vil være et spørgsmål om fortolkning og kontekst, altså om en subjektiv og kvalitativ vurdering.

 

Sætter vi data i en sammenhæng, bliver de til information, og i en kombination med vores analyse og erfaring bliver de til viden. I store mængder danner data mønstre, som vi kan aflæse, fortolke og forstå, og som vi kan handle og træffe beslutninger ud fra. Det er alt det, vi gør brug af, når vi finder vej med Google Maps eller beslutter, om vi skal tage sandaler på efter at have tjekket vejrappen på vores smartphone.

 

Hvad kan vi bruge data til?
Og hvad har data så med beskæftigelsesindsatsen at gøre? Spørger vi direktøren i it-virksomheden eller regeringens disruptionråd, vil de svare "alt". Spørger vi i jobcentret, er billedet nok lidt mere broget – nogle ville sige nuanceret.

 

Beskæftigelse er et af de områder med allerflest data, fordi alt, hvad der bliver gjort, bliver registreret. På ledelsesniveau har data som styringsredskab været kendt længe. Det hedder ledelsesinformation og findes typisk i form af de rapporter og visuelle overblik, som ledelsen i en organisation bruger til at følge op på udvikling og fremdrift. Det kan oplagt være organisationens økonomi, men det kan ligeså vel bruges til at følge udviklingen i opgaveløsningen eller til at holde øje med sygefraværet i afdelingen. Det afhænger naturligvis af, hvilke data vi taler om.

 

iStock-509008621_946x473

 

Til sagsbehandlingen udvikles der i disse år tilsvarende databaserede værktøjer med henblik på at give sagsbehandleren overblik over effekten af jobcentrets aktiviteter og indsatser i forhold til borgerne. Det kan fx være antallet af langtidsledige, der er kommet i job på baggrund af aktivering, eller hvilke karakteristika og kompetencer, der går igen for borgere, der er kommet i job på baggrund af virksomhedspraktik.

 

Udviklingen på dette område er kun lige begyndt, men her ligger oplagte potentialer, ikke bare for effektivisering, men også for indblik og indsigt. Og det er en væsentlig pointe. For jo mere vi ved om effekterne af de indsatser, vi sætter i værk, desto bedre kan vi følge op, og desto bedre afgørelser kan vi træffe næste gang. På den måde kan data bidrage til at kvalificere og understøtte fagligheden. Data kan hjælpe os med at vide, hvilke forudsætninger vi bygger vores praksis på. Vi kan få antagelser bekræftet eller afkræftet.

 

Data kan ikke stå alene
Men data og ledelsesinformation er ikke alt, og det kan først og fremmest ikke stå alene. Det ligger lige for at forveksle data med sandheden på grund af deres indbyggede objektivitet og karakter af fakta. Men data udgør kun en del af det samlede billede. Det vigtige er, hvordan vi forstår og bruger dem og til hvilket formål. Og ikke mindst, at vi kan gennemskue og forstå baggrunden for de beregninger og "sandheder", som maskinen præsenterer os for. Vi skal kunne forklare, hvad der sker, og vi skal selv kunne stå på mål for de beslutninger, vi træffer. It-værktøjerne skal bruges til at styrke fagligheden, de skal ikke erstatte den, og de må først og fremmest aldrig blive et mål i sig selv. Ellers får vi problemer med retssikkerheden og i sidste ende et samfund, ingen af os ønsker.

 

I dette nummer dykker vi ned i fænomenet data og nogle af de muligheder og udfordringer, som teknologien og den øgede brug af data giver os på beskæftigelsesområdet.

 

 • Glem ikke de forvaltningsretlige spilleregler
  Hanne Marie Motzfeldt, lektor, Københavns Universitet

  Man kunne fristes til at tænke, at vi mangler regler og retningslinjer, der kan styre udviklingen af den digitale forvaltning derhen, hvor vi træder helt ind i det digitale samfund med respekt for princippet om lovmæssig forvaltning. Men det er fake news. Hanne Marie Motzfeldt skal medvirke til at transformere den offentlige forvaltning i Danmark til en ansvarlig digital forvaltning.
   
 • Hvordan arbejder man med datadrevet ledelse?
  Niels Milo Poulsen, velfærdsdirektør, Furesø Kommune
  Inden man trækker data ud af sine systemer, og for at man kan bruge dem klogt i de indsatser, man vælger ud, skal man ledelsesmæssigt beslutte sig for, hvad man vil, siger Niels Milo Poulsen. Han er bl.a. optaget af, hvordan data kan skabe en dialog mellem de faglige ansvarlige og det ledelsesstrategiske fokus.
   
 • Hvordan sikrer vi retssikkerheden i et digitalt Danmark?
  Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør, Justitia

  Al ny lovgivning skal være digitaliseringsklar fra 1. juli 2018, og et af principperne er, at lovgivningen så vidt muligt skal tilrettelægges så skøn og subjektive vurderinger minimeres. Lovgivning på objektive kriterier har mange fordele. Men der er også risici. 
    
 • Data kan aldrig stå alene
  Flemming Larsen, professor, Aalborg Universitet

  Det ligger lige for at forveksle data med sandheden. Men data udgør kun en del af det samlede billede. Hvordan kan man i forskningen bruge data som afsæt til en mere kvalitativ analyse, hvor man fx kan blive klogere på, hvad vi ikke forstår hos den ledige borger.
   
 • Hvad har data med mig at gøre?
  Marianne Levinsen, fremtidsforsker og forskningschef, Center for Fremtidsforskning

  Når nu vi alligevel får fagsystemer, der kan tænke selv – hvorfor skal jeg, som jobcentermedarbejder, så interessere mig for data?
   
 • Datainformeret ledelse: Hvordan bruges data til at skabe bedre organisatoriske resultater?
  Jakob Majlund Holm, adjunkt, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og Trygfondens Børneforskningscenter

  Offentlige ledere har i dag mere data tilgængeligt end nogensinde før. De mange tal i rapporter og excel-ark kommer dog sjældent med en brugsanvisning, der angiver, hvordan lederne kan anvende data til at skabe bedre resultater for deres organisationer.
   

 

Vil du vide mere? 

 

Disclaimer:
Denne artikel er normalt ikke gratis, men vi synes alligevel, at du skal læse den. Prøv også Vejlederforum i en måned. Så kan du læse mange flere.

Vi taler en del om data i disse år. Big data, personfølsomme data, datakvalitet og datalæk. Det meste af 2018 gik som bekendt med at tale om EU’s persondataforordning, som greb ind i alle afkroge af vores digitale liv. Vi digitaliserer som aldrig før, og data udgør fundamentet i digitaliseringen. Uden data, ingen it-systemer, ingen MobilePay, ingen Spotify, intet rejsekort.

 

Men hvad taler vi egentlig om, når vi taler om data? Data kan helt basalt defineres som oplysninger. I Den Danske Ordbog defineres data som en "nøjagtig oplysning, ofte udtrykt i en objektiv eller målbar form." Oplysning skal i en digital sammenhæng forstås som en formaliseret oplysning, der kan behandles maskinelt, altså af en computer. En computer kan ved hjælp af dens styrke inden for lagring af store datamængder og lynhurtig dataprocessering aflæse, om øjne er brune eller blå, fordi der er tale om objektivt registrerbare data. Den kan derimod ikke aflæse, om de samme øjne er dybe som skovsøer eller forførende – i hvert fald ikke endnu. Det vil være et spørgsmål om fortolkning og kontekst, altså om en subjektiv og kvalitativ vurdering.

 

Sætter vi data i en sammenhæng, bliver de til information, og i en kombination med vores analyse og erfaring bliver de til viden. I store mængder danner data mønstre, som vi kan aflæse, fortolke og forstå, og som vi kan handle og træffe beslutninger ud fra. Det er alt det, vi gør brug af, når vi finder vej med Google Maps eller beslutter, om vi skal tage sandaler på efter at have tjekket vejrappen på vores smartphone.

 

Hvad kan vi bruge data til?
Og hvad har data så med beskæftigelsesindsatsen at gøre? Spørger vi direktøren i it-virksomheden eller regeringens disruptionråd, vil de svare "alt". Spørger vi i jobcentret, er billedet nok lidt mere broget – nogle ville sige nuanceret.

 

Beskæftigelse er et af de områder med allerflest data, fordi alt, hvad der bliver gjort, bliver registreret. På ledelsesniveau har data som styringsredskab været kendt længe. Det hedder ledelsesinformation og findes typisk i form af de rapporter og visuelle overblik, som ledelsen i en organisation bruger til at følge op på udvikling og fremdrift. Det kan oplagt være organisationens økonomi, men det kan ligeså vel bruges til at følge udviklingen i opgaveløsningen eller til at holde øje med sygefraværet i afdelingen. Det afhænger naturligvis af, hvilke data vi taler om.

 

iStock-509008621_946x473

 

Til sagsbehandlingen udvikles der i disse år tilsvarende databaserede værktøjer med henblik på at give sagsbehandleren overblik over effekten af jobcentrets aktiviteter og indsatser i forhold til borgerne. Det kan fx være antallet af langtidsledige, der er kommet i job på baggrund af aktivering, eller hvilke karakteristika og kompetencer, der går igen for borgere, der er kommet i job på baggrund af virksomhedspraktik.

 

Udviklingen på dette område er kun lige begyndt, men her ligger oplagte potentialer, ikke bare for effektivisering, men også for indblik og indsigt. Og det er en væsentlig pointe. For jo mere vi ved om effekterne af de indsatser, vi sætter i værk, desto bedre kan vi følge op, og desto bedre afgørelser kan vi træffe næste gang. På den måde kan data bidrage til at kvalificere og understøtte fagligheden. Data kan hjælpe os med at vide, hvilke forudsætninger vi bygger vores praksis på. Vi kan få antagelser bekræftet eller afkræftet.

 

Data kan ikke stå alene
Men data og ledelsesinformation er ikke alt, og det kan først og fremmest ikke stå alene. Det ligger lige for at forveksle data med sandheden på grund af deres indbyggede objektivitet og karakter af fakta. Men data udgør kun en del af det samlede billede. Det vigtige er, hvordan vi forstår og bruger dem og til hvilket formål. Og ikke mindst, at vi kan gennemskue og forstå baggrunden for de beregninger og "sandheder", som maskinen præsenterer os for. Vi skal kunne forklare, hvad der sker, og vi skal selv kunne stå på mål for de beslutninger, vi træffer. It-værktøjerne skal bruges til at styrke fagligheden, de skal ikke erstatte den, og de må først og fremmest aldrig blive et mål i sig selv. Ellers får vi problemer med retssikkerheden og i sidste ende et samfund, ingen af os ønsker.

 

I dette nummer dykker vi ned i fænomenet data og nogle af de muligheder og udfordringer, som teknologien og den øgede brug af data giver os på beskæftigelsesområdet.

 

 • Glem ikke de forvaltningsretlige spilleregler
  Hanne Marie Motzfeldt, lektor, Københavns Universitet

  Man kunne fristes til at tænke, at vi mangler regler og retningslinjer, der kan styre udviklingen af den digitale forvaltning derhen, hvor vi træder helt ind i det digitale samfund med respekt for princippet om lovmæssig forvaltning. Men det er fake news. Hanne Marie Motzfeldt skal medvirke til at transformere den offentlige forvaltning i Danmark til en ansvarlig digital forvaltning.
   
 • Hvordan arbejder man med datadrevet ledelse?
  Niels Milo Poulsen, velfærdsdirektør, Furesø Kommune
  Inden man trækker data ud af sine systemer, og for at man kan bruge dem klogt i de indsatser, man vælger ud, skal man ledelsesmæssigt beslutte sig for, hvad man vil, siger Niels Milo Poulsen. Han er bl.a. optaget af, hvordan data kan skabe en dialog mellem de faglige ansvarlige og det ledelsesstrategiske fokus.
   
 • Hvordan sikrer vi retssikkerheden i et digitalt Danmark?
  Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør, Justitia

  Al ny lovgivning skal være digitaliseringsklar fra 1. juli 2018, og et af principperne er, at lovgivningen så vidt muligt skal tilrettelægges så skøn og subjektive vurderinger minimeres. Lovgivning på objektive kriterier har mange fordele. Men der er også risici. 
    
 • Data kan aldrig stå alene
  Flemming Larsen, professor, Aalborg Universitet

  Det ligger lige for at forveksle data med sandheden. Men data udgør kun en del af det samlede billede. Hvordan kan man i forskningen bruge data som afsæt til en mere kvalitativ analyse, hvor man fx kan blive klogere på, hvad vi ikke forstår hos den ledige borger.
   
 • Hvad har data med mig at gøre?
  Marianne Levinsen, fremtidsforsker og forskningschef, Center for Fremtidsforskning

  Når nu vi alligevel får fagsystemer, der kan tænke selv – hvorfor skal jeg, som jobcentermedarbejder, så interessere mig for data?
   
 • Datainformeret ledelse: Hvordan bruges data til at skabe bedre organisatoriske resultater?
  Jakob Majlund Holm, adjunkt, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og Trygfondens Børneforskningscenter

  Offentlige ledere har i dag mere data tilgængeligt end nogensinde før. De mange tal i rapporter og excel-ark kommer dog sjældent med en brugsanvisning, der angiver, hvordan lederne kan anvende data til at skabe bedre resultater for deres organisationer.
   

 

Vil du vide mere? 

 

Tidsskriftsnr.:
Særudgave: Data og dialog
Publiceringsdato:
06-01-2020
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke