Titel:
Hvad er meningen?
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Flere og flere har svært ved at mærke hvad, der interesserer dem, hvad de kan komme til at brænde for – og hvad der kan komme til at give deres liv mening. Vi har allieret os med lektor Inger-Lise Vanja Lund Petersen, der inspireret af fransk forskning står bag ny undersøgelse om, hvordan man kan arbejde med eksistentiel vejledning i grupper.
Person:
Billede:
ip_70x80
Navn:
Inger-Lise Vanja Lund Petersen
E-mail:
Titel:
Lektor
Arbejdssted:
Københavns Professionshøjskole
Fotoreportage:
Lang tekst:

Hvad har du undersøgt?
Jeg har undersøgt, hvordan vi kan arbejde med eksistentiel vejledning i en gruppekontekst, og hvilken effekt det har. Det har jeg gjort sammen med vejledere og vejledte fra 16 forskellige uddannelser og institutioner. 

 

Oplevelsen af mening står centralt i den eksistentielle vejledning. Hvad er det, der bidrager til den enkeltes oplevelse af mening? Vi laver en fokuseret indsats på at italesætte og undersøge, hvilke værdier der er vigtige i vejledtes liv – både arbejds- og livsværdier. 
 

Hvorfor er din forskning vigtig?

Det er vigtigt, at vi i Danmark fortsat undersøger og kvalificerer vores vejledningstilgange til den store gruppe af unge og voksne, der reagerer med mistrivsel på forventningspres og måle-/veje- kulturen. Vi må professionelt forholde os til, hvordan vi i vejledningen kan være med til at afindividualisere samfundsskabte problematikker.  

 

Det mangeårige fokus på høje karakterer, den tidlige stempling af vores børn som uddannelsesparate eller ej, forherligelsen af særlige ungdomsuddannelser og belønningen for hurtig gennemførsel af de længst mulige uddannelser har betydet, at en stadig større gruppe har svært ved at mærke, hvad der egentlig interesserer dem, hvad de kunne brænde for – og dermed hvad der kan give deres liv mening. Så hvis vi skal kvalificere vejledtes valg af uddannelse og job, må vi blive bedre til at facilitere vejledningsarenaer, der hjælper de vejledte med at få oplevelsen af mening.
 

Hvad er forskningens vigtigste budskaber?
Behandlingen af de indsamlede data er fortsat i gang, men der tegner sig nogle foreløbige resultater. De vejledte i projektet oplever et mindsket pres og en øget afklaring, hvad angår uddannelse og job.  

 

De vejledtes deltagelse i gruppevejledningsforløbet har desuden bidraget til, at de har mere lyst til at komme i skole/på uddannelse samt mod til at ytre sig og deltage aktivt. De fremhæver, at vejlederne nu fremstår som nogen, man kender. Det virker beroligende og fremmer lysten til at deltage i vejledningen.

Endelig er et af de vejledtes budskaber, at det vigtigste for deres valg for fremtiden er at komme til at gøre en forskel for andre mennesker. Dette afsæt er perspektivrigt, når vejleder og vejledte sammen skal udfolde uddannelses- og karrieremuligheder.
 

Hvad kan praktikerne lære af din forskning?

Praktikerne kan få en ny opmærksomhed på eller genopdage, hvordan man arbejder med eksistentiel vejledning og dens effekt. Forskningen giver nogle konkrete bud på, hvordan man helt konkret kan arbejde med eksistentiel vejledning i en gruppekontekst.

 

Forskningen giver også bud på, hvordan man kan inddrage kunst (bredt forstået som litteratur, film, billeder og musik) i sin vejledning. Inddragelsen af kunst bruges som afsæt for at diskutere og udtrykke sig om oplevelsen af mening eller mangel på samme og for at beskæftige sig med, hvilke værdier den vejledte oplever som vigtige.

 

Praktikerne får med undersøgelsen et argument for, at det kan have værdi for de vejledte, at vi som vejledere indimellem ”vover pelsen” og deltager aktivt i vejledningsprocesserne. Vejlederne viser nemlig de vejledte, at de også arbejder på at finde ud af, hvad der har værdi for dem, og hvad meningen med det hele er. Det er værd at hæfte sig ved, at det giver mening for de vejledte at arbejde med livsværdier i forhold til afklaring af valg af uddannelse og job. De bliver bedre til at mærke igen.

 

 

 

 

Om undersøgelsen

Forskningsprojektet baserer sig på vejledningsøvelser udviklet i Frankrig, hvor Conservatoire National des Arts et Métiers, INETOP (L`institut national d`étude du travail et d`orientation professionnelle) i regi af åben vejledning siden 2005 har undersøgt, hvordan der kan arbejdes med eksistentiel vejledning.
 

Vejledere og vejledte fra bl.a. produktionsskoler, UU, STX, EUX, HF og efterskoler har gennemført et gruppevejledningsforløb med afsæt i det franske vejledningsmateriale, der er adapteret til en dansk kontekst.

 

Der er målt på effekten af vejledningsforløbet ved hjælp af spørgeskemaer før og efter, og der er foretaget fokusgruppeinterviews med de deltagende vejledere samt udvalgte deltagere. 130 vejledte har deltaget i projektet samt en tilsvarende størrelse kontrolgruppe.

De første konklusioner fra undersøgelsen forventes at udkomme i en videnskabelig artikel inden jul.

 

Tidsskriftsnr.:
Publiceringsdato:
12-06-2019
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke