Titel:
Hvordan bliver FGU en meningsfuld 'stopover'?
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Styringslogikken kan risikere at spænde ben for, at den unge kan tage ejerskab for forløbet, advarer lektorerne Marianne Tolstrup og Trine Lippert. De har fasciliteret en forskningscirkel bestående af praktikere fra de institutioner, der skal samarbejde om den nye FGU-uddannelse. 
Person:
Billede:
portræt_Marianne Tolstrup
Navn:
Marianne Tolstrup
Titel:
Lektor
Arbejdssted:
University College Lillebælt
Billede:
Trine-Lippert
Navn:
Trine Lippert
E-mail:
Titel:
Lektor
Arbejdssted:
UCL
Fotoreportage:
Lang tekst:

Hvad har I undersøgt?

Vi har undersøgt, hvordan arbejdet med uddannelsesplanen/forløbsplanen i relation til den kommende FGU-institution kan varetages. Vi har haft en særlig opmærksomhed på sammenhængen i den professionelle vejledningsindsats fra kommune til FGU, så den unge opnår ejerskab og oplever FGU som et meningsfuldt ’stopover’ på vej mod uddannelse og job. Undersøgelsen har foregået via en forskningscirkel bestående af praktikere fra de institutioner, der skal samarbejde om den nye FGU-uddannelse, UU-vejledere, vejledere og faglærere fra produktionsskoler, VUC-vejledere og kommunale vejledere.
 

Hvorfor er det vigtigt?

Den 1. august 2019 træder en ny ungdomsuddannelse i kraft, som primært er målrettet de unge, som ikke er uddannelsesparate. I udmeldingerne angående den nye institution er specielt vejledning i FGU ikke nævnt særligt eksplicit. Vi har derfor oplevet det vigtigt at skabe nye perspektiver på vejledningsopgaven i den nye type institution, FGU, som sammenlægger flere eksisterende uddannelsestilbud, og som skal samarbejde med den kommunale ungeindsats. Vi mener, der er vigtig viden at hente her i forhold til, at uddannelsen kan nå i mål med dens ambitiøse målsætning.
 

Ydermere er det betydningsfuldt, at den nye viden retter fokus mod vejledningens rolle i de kommende FGU-institutioner, det tværgående samarbejde mellem kommunernes ungeindsats og FGU' institutionerne samt det interne samarbejde mellem FGU’s undervisere og det interne vejledningsarbejde.
 

Hvad er de vigtigste budskaber?

En af FGU’s målsætninger er, at de unge skal udvikle handlekompetence. De skal tage medansvar for eget liv. Vi ser her uddannelses- og forløbsplanen som vigtige redskaber. I praksis er der dog et dilemma her, da det, vi kalder styringslogikken, kan risikere at spænde ben for mulighederne for, at den unge kan tage ejerskab for forløbet.
 

Styringslogikken er den bureaukratiske kontekst, lovene, reglerne, altså de udefrakommende krav til de unge. Vejlederne skal og vil noget med de unge, og der er en risiko for, at denne styring kan ”tage over” og vanskeliggøre den unges mulighed for indflydelse og ejerskab.
 

Måden, man arbejder med uddannelses- og forløbsplaner på, bliver derfor at stor vigtighed. De professionelles behov for viden, styring og kontrol, må ikke overskygge arbejdet med at udvikle handlekompetence hos de unge. Dette kalder på udvikling af vejlederkompetencer for alle ansatte i FGU-institutionen.
 

Samarbejdet mellem de forskellige interessenter må være i højsæde. Vejlederne i den kommende ungeindsats i kommunen er dem, der kender den unge og har fulgt dem i grundskolen. De kan, ved at samarbejde med vejlederne i FGU, skabe sammenhæng i før og nu, og hjælpe den unge på vej. FGU-vejlederen har en vigtig rolle i at skabe en rød tråd i aktiviteterne, som den unge deltager i. Vejlederne har bl.a. her en vigtig opgave i at koordinere og samarbejde med de unges undervisere, der fungerer som faglige og pædagogiske vejledere.
 

De nye bestyrelser på FGU- institutionerne og de nye ledere må prioritere at ansætte vejledere, ligesom de skal skabe strukturer, der gør, at vejlederne mødes på tværs og får mulighed for at samarbejde. Det vil sige:

  • Prioritér vejledning
  • Skab strukturer, der gør samarbejde vejlederne imellem mulig
  • Giv underviserne et kompetenceløft, så de har de pædagogiske og vejledningsfaglige kompetencer, der er nødvendige for at få de unge videre på rejsen.

Hvad kan praktikerne lære af forskningen?

Praktikerne kan være bevidste om det dilemma, der er mellem styrings- og ejerskabslogikken og have dette for øje, når der arbejdes med planerne. De unge skal involveres og hjælpes til at kunne tage medansvar. Dette kræver, at man kan differentiere sin vejledning.

 

Praktikere omkring de kommende FGU-institutioner vil få skærpet blikket på deres kommende udfordringer i forbindelse med at skabe størst mulig sammenhæng for de unge, og hvad der kræves af de professionelle i et tværprofessionelt perspektiv, netop at skabe meningsfulde samarbejder tværgående til størst mulig nytte for den unge på vej videre i en FGU.
 


Om forskningscirklen

Forskningscirklen om vejledning i det kommende FGU er blevet gennemført i 2018 på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
 

I Cirklen har deltaget praktikere fra de institutioner, der skal samarbejde om den nye FGU uddannelse, UU vejledere, vejledere og faglærere fra produktionsskoler, VUC vejledere og kommunale vejledere. Desuden har tre lektorer fra UCL deltaget og faciliteret processen.
 

Cirklen har haft seks møder, og deltagerne har imellem møderne foretaget undersøgelser i egen praksis, som har dannet afsæt for arbejdet på møderne.


Der er i processen skrevet opslag på LinkedIn.

Der er lavet en lille video med opsamling på cirklens arbejde.  
 

Der vil blive udgivet en række artikler, herunder en forskningsartikel, hvor cirklens resultater vil blive præsenteret.

 

 

Tidsskriftsnr.:
Publiceringsdato:
29-11-2018
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke