Titel:
Bliver der valgmuligheder i den sammenhængende kommunale ungeindsats
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Af Dorte Pia Andersen

"Med et fokus på den gode hensigt at drage omsorg, risikerer vi, at de unge fastholdes i passive og ukritiske medborgerroller fremfor at udvikle sig til de selvstændige og selvforsørgende borgere, regeringen ønsker. Omsorgsfulde og anerkendende tilgange risikerer at kamuflere de unges perspektiv." 

Artikel
Person:
Fotoreportage:
Lang tekst:

Dorte Pia Andersen er vejleder og underviser på HF&VUCFYN Svendborg. Hun er bekymret for, om de unge borgere vil få indflydelse på deres uddannelsestilbud, når en sammenhængende kommunal ungeindsats får ansvaret for at visitere unge under 25 år til forberedende tilbud fra august 2019.

Hun har i forbindelse med sit masterstudie i vejledning analyseret den politiske aftale ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” (2017) og på den baggrund skrevet en artikel.
 

Læs Dorte Pia Andersens artikel: Bliver der valgmuligheder i den sammenhængende kommunale ungeindsats.

Tidsskriftsnr.:
Publiceringsdato:
09-08-2018
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke