Titel:
Den eftertragtede arbejdskraft - 5 skarpe til elektrikeruddannelsen
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Hvis man søger på arbejdsmarkedsbalancen.dk efter de erhvervsgrupper, hvor der er størst efterspørgsel, får man bl.a. elektriker. Hvordan samarbejder uddannelseskonsulenterne på TEC med virksomhederne om at tiltrække den eftertragtede arbejdskraft? Det har vi spurgt uddannelseskonsulent Mette Bangsgaard Fabricius om. Kinderæg, coaching og karrieredage er nogle af virkemidlerne. 
Person:
Billede:
IMG_0213.Mette BF_JPG
Navn:
Mette Bangsgaard Fabricius
E-mail:
Titel:
Uddannelseskonsulent, el automation og data
Arbejdssted:
TEC, Frederiksberg
Fotoreportage:
Lang tekst:

Hvilken dialog og samarbejde har I som uddannelsessted med virksomhederne?

TEC er en stor erhvervsskole fordelt på fem adresser og udbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser inden for forskellige brancher. Det varierer meget, hvordan uddannelseskonsulenterne samarbejder med virksomhederne inden for de enkelte fag. 
 

Jeg selv er uddannelseskonsulent for elektrikeruddannelsen, og vi oplever at have et tæt samarbejde og en god dialog med virksomhederne. Vi forsøger at give virksomhederne den bedst mulige service bl.a. i forhold til rekruttering af nye lærlinge. Som uddannelseskonsulenter forsøger vi over for virksomhederne at være indgangen til skolen, så de altid ved, hvor de kan henvende sig for at få rådgivning om alt vedrørende lærlinge.
 

Indenfor elfaget oplever jeg faktisk, at virksomhederne er meget inkluderende. De er virkelig gode til at tage lærlinge, og mange virksomheder gør ofte en medarbejder til lærlingeansvarlig eller til mentor, som tager jævnlige snakke med eleverne, om hvordan de har det.


9-2_virksomheder
 

På TEC har vi desuden kursus i at være ”Den gode læresvend i elbranchen”. Der har været stor søgning til kurset i 2017, og flere og flere virksomheder efterspørger de kompetencer, som de vil opnå med kurset. De lærer fx at anvende forskellige kommunikationsmetoder i den daglige praksis som læresvend for elektrikerlærlinge - hvordan taler man med de unge? Kurset klæder læresvenden på til at hjælpe lærlingen med at forstå kulturen og omgangsformen i elbranchen.
 

Vores samarbejde med virksomhederne består af flere indsatser, fx mesterdag og virksomhedsundersøgelser. 
 

Mesterdag på TEC - Kinderægget

Fire gange om året inviterer vi elektrikermestre samt mestre inden for automatikfaget fra hele Storkøbenhavn til vores såkaldte Mesterdag på Frederiksberg. Mesterdagen har i det seneste koncept taget form som et Kinderæg - tre tilbud på en dag til virksomhederne. Mestrene kan

  • besøge deres grundforløb-eller hovedforløbselev
  • få et oplæg om et for dem relevant emne
  • deltage i speeddating på grundforløbet, hvor de får mulighed for at finde deres kommende lærling. 

Tilrettelæggelse af Mesterdagen foregår i en gruppe bestående af ledere, uddannelseskonsulenter, virksomhedskonsulenter og undervisere fra vores efteruddannelsesafdeling. Styrken ved Mesterdagen er, at vi lytter til mestrenes ønsker til, hvad dagen skal indeholde. Efter hver Mesterdag sender vi en minisurvey-undersøgelse ud til deltagerne, som kommer med ønsker til den næste Mesterdag. Ved den seneste Mesterdag den 5. december 2017 havde virksomhederne ønsket et oplæg om, hvordan man kommunikerer med nutidens unge. Det resulterede i et oplæg om generation Y og deres karakteristika, sprogbrug og kommunikationsformer. Vi reviderer konceptet løbende, så vi hele tiden kan tilpasse og forbedre det for at tilgodese virksomhedernes ønsker.
 

VTU-virksomhedstilfredshedsundersøgelser

Som skole sender vi virksomhedstilfredshedsundersøgelser (VTU) ud til virksomhederne, hvor de vurderer samarbejdet med skolen på forskellige parametre. Det er vigtigt for os, at samarbejdet med virksomhederne forløber gnidningsfrit, og vi forsøger at imødekomme virksomhedernes ønsker og behov. Derfor laver vi efter hver udsendt VTU en kvalitativ opfølgning hos de virksomheder, som måtte have været kritiske.
 

Virksomhedernes feedback betyder fx, at vi har arbejdet med servicedesign i forbindelse med vores virksomhedstilfredshedsundersøgelser. I vores VTU’er august 2016 fremgik det nemlig, at virksomhederne var utilfredse med informationen i de indkaldelsesbreve, som de fik fra skolen, når deres elev blev indkaldt til et skoleophold på hovedforløbet. Vi interviewede efterfølgende virksomhederne, og i samtalerne fremgik det, hvad virksomhederne ønskede af oplysninger i indkaldelsesbrevene. Vi tilrettede brevene, afprøvede dem på en repræsentativ gruppe af virksomheder, fik tilbagemeldinger og rettede i sidste del af processen brevene til. Det har resulteret i, at virksomhederne nu får de oplysninger, de har brug for vedrørende elevernes skoleophold, og vi får ikke længere klager over indkaldelsesbrevene.
 

Hvilke kompetencer efterspørger virksomhederne? Og hvordan gør I eleverne klar?

Inden for el-faget er der tre ting, som virksomhederne efterspørger hos eleverne. De skal være mødestabile, de skal være motiverede, og de skal klare sig godt i skolen. Det arbejder vi med at leve op til på forskellige måder:
 

Coaching

På grundforløb 2 har vi de sidste to år haft fokus på elevernes motivation og engagement - særligt med henblik på at søge læreplads. Det gør vi, fordi vi oplevede en manglende motivation hos eleverne, hvis de blev mødt med et afslag fra virksomhederne, når de søgte læreplads. Når rygterne om afslag fra virksomhederne florerede, holdt eleverne igen med at søge læreplads. Det var lettere at lade være. 
 

I foråret 2017 udvalgte vi derfor en klasse til et projekt, hvor vi arbejdede med coaching som redskab i fire individuelle samtaler med eleverne fordelt over et 20 ugers grundforløb. Eleverne gav i den efterfølgende anonyme evaluering af forløbet udtryk for, at samtalerne havde været meget motiverende. De var overbeviste om, at de ikke ville være kommet så tidligt i gang med at søge læreplads, hvis ikke de havde deltaget i sådan et coaching forløb. Eleverne oplevede nu, at de turde blive ved med at henvende sig til virksomheder, selvom de også løb ind i lukkede døre. 
 

Synliggørelse af aftaler om lærepladser

Vi arbejder desuden med synliggørelse af de elever, som får læreplads i løbet af grundforløb 2.
 

Det gør vi i form af oversigtstavler i klasserne, hvor vi sætter elevernes navne på, efterhånden som de får læreplads. Det er en stor sejr for eleverne at kunne sætte sit navn på tavlen. Motivationen smitter, så de andre elever tænker, ”jeg vil også have mit navn på tavlen”! Det bliver en sport for dem at få en læreplads, og de får en succesoplevelse, når lærepladsen kommer i hus. Her arbejder vi med mestringsmotivation. 
 

Viden om arbejdsmarkedet

Viden om arbejdsmarkedet og branchen har vi bl.a. givet eleverne i form af en karrieredag, hvor vi samlede alle elektrikergrundforløb 2 eleverne i vores aula. Vi havde entreret med tre oplægsholdere:  

  • en uddannelsesansvarlig fra en virksomhed, som fortalte om, hvordan eleverne med størst mulig succes søger læreplads: Hvad er det, virksomhederne vil have i en ansøgning?
  • en selvstændig elinstallatør, som holdt oplæg om vejen fra grundforløbselev på TEC til selvstændig installatør.
  • en oplægsholder fra brancheorganisationen TEKNIQ, som fortalte om, hvordan den nye elektrikeruddannelse ruster eleverne til det fremtidige el-faglige arbejdsmarked. 

Virksomhedsbazar - elever i dialog med virksomhederne

Til foråret laver vi en stor virksomhedsbazar, hvor vi inviterer virksomheder, som repræsenterer de forskellige el-faglige arbejdsområder som grøn energi, service, kommunikationsteknik, styring og regulering, samt bygninger. Eleverne får så mulighed for at gå rundt til virksomhederne og få viden om de el-faglige områder. Når eleverne besøger virksomhedernes stande i små grupper, kan de komme i dialog med virksomhederne og måske finde sig en læreplads som en ekstra sidegevinst. 
 

Støttetimer til eleven ude i virksomheden
Virksomheder, der ansætter elever med særlige behov, har mulighed for at få støttetimer af en ansat i virksomheden. Virksomheden får så økonomisk hjælp til at frikøbe den ansatte til disse støttetimer.
 

Faktisk er det en ret for elever med særlige behov, som fx en diagnose som ADHD eller autisme, at de kan få støttetimer både i skolen og i virksomheden. Ikke mange virksomheder har kendskab til denne ordning. Derfor var det temaet for vores Mesterdag på el og automatik på TEC den 28. februar 2018.
 

Hvad efterspørger I som uddannelsessted hos virksomhederne?

Vi arbejder som uddannelseskonsulenter på el-faget på TEC ud fra følgende tre parametre:

  • Et fælles mål med virksomhederne: at skaffe lærepladser til vores elever.
  • Den gode dialog: Vi lytter anerkendende, spørger ind og engagerer os.
  • Forventningsafstemning: Vi arbejder bl.a. med servicedesign og forsøger at opfylde virksomhedernes behov. 

Kulturen med at tage lærlinge inden for el skiller sig ud fra de håndværksfag, hvor det aldrig har været kutyme at tage lærlinge, som fx på datauddannelserne på erhvervsskolerne. It-faget er stadig et ungt fag, og der er ikke mange virksomheder, der opfatter det som et håndværksfag. Mange, der arbejder inden for faget, er autodidakte, og har måske fået jobbet pga. interesse, og fordi de i deres fritid har beskæftiget sig med computere. De er ikke selv startet som lærlinge, og tænker derfor heller ikke IT-lærlinge som en mulighed i deres virksomhed.
 

På el-uddannelsen oplever vi stort engagement fra virksomhederne. Det, vi efterspørger hos virksomhederne, er, at de stiller lærepladser til rådighed for eleverne, og det er el-faget gode til.
 

El-faget har en historik, hvor man starter som lærling, uddannes og bliver svend, overmontør etc. Derfor er branchen helt bevidst om, at den er nødt til at være med til at uddanne lærlinge for at få kvalificeret arbejdskraft.

 
Tidsskriftsnr.:
2018 nr. 1
Publiceringsdato:
06-03-2018
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke