Hackschooling er et wakeup-call  

Dennis Nørmark på Afveje

 

Titel:
Langtidsledige bestemmer selv over pengene - forsøg i Aarhus kommune
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:

Hvad sker der, når langtidsledige på kontanthjælp selv får lov at bestemme over pengene til deres jobindsats? Og hvad betyder det for jobkonsulentens rolle? Beskæftigelseschef Vibeke Jensen taler om at gentænke samarbejdet mellem borger og kommune.
 

Af Jørgen Kisa Petersen

Person:
Billede:
Vibeke Jensen_lille
Navn:
Vibeke Jensen
E-mail:
Titel:
Beskæftigelseschef
Arbejdssted:
Aarhus Kommune
Fotoreportage:
Lang tekst:

"Langtidsledige tager teten" er et projekt, der giver langtidsledige mulighed for at modtage op til 50.000 kr., som de kan bruge på lige præcis det, som de mener, der skal til for at komme i arbejde. Ved hjælp af støttemidler fra Velux Fonden kan Jobcenter Aarhus eksperimentere med borgerinddragelse på en måde, som ellers ikke er mulig inden for lovgivningen.
 

Nye muligheder i spil

”De langtidsledige borgere har vist sig at have svært ved at bide sig ordentlig fast på arbejdsmarkedet. Derfor har vi oplevet et stort behov for en gentænkning af mulighederne for denne målgruppe. Vi forventer, at der vil være nogen, som får energi og engagement af at få mulighed for at have udstrakt indflydelse og ansvar i forhold til den proces, der skal ende med selvforsørgelse. Filosofien bag forsøget er, at borgeren er ekspert i sit eget liv. Med dette forsøg bringer vi muligheder i spil, som ligger ud over det, som jobcentret normalt tilbyder,” forklarer Vibeke Jensen og fortsætter:
 

”Borgeren får et større ansvar og en større valgfrihed og dermed også et større ejerskab. Vi tror på, at det vil forkorte vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Det er stadig tidligt i processen, men meget tyder på, at det virker. Hvis metoderne viser sig at være effektive, så ser vi potentialer i at udvikle området i den retning,” siger Vibeke Jensen.
 

Langtidsledige tager teten

 • Målgruppen er ledige, der har modtaget kontanthjælp i mindst et år.
 • Projektet vil involvere 100 borgere over en 3-årig periode.
 • Projektet gennemføres af Jobcenter Aarhus i samarbejde med SUS og Social+.


Jobkonsulenter i fokus

”Projektet er bygget op som en co-creation mellem Aarhus Kommune og Socialt Udviklingscenter SUS. Det er det, fordi eksperimentets ramme var fastlagt ift. faser, organisering og økonomi. Eksperimentets indhold såsom materialer til borgere og procedureplan til medarbejdere er derimod skabt undervejs og i samarbejde med jobkonsulentteamet. Jobkonsulenterne har altså været med til at klæde sig selv på – bl.a. ved at stille spørgsmål og være åbne om, hvad der var af udfordringer, så de løses undervejs. Derudover spiller ’Langtidsledige tager teten’ ind i et fokus, der allerede er i Aarhus Kommune, hvor jobkonsulenterne er på kurser i den motiverende samtale,” fortæller beskæftigelseschefen. Hun fortsætter:
 

”Et væsentligt værktøj er selvfølgelig de 50.000 kr. At give en borger mulighed for selv at budgettere og planlægge sin vej mod arbejde er en væsentlig forandring fra almindelig praksis. Denne forskydning af initiativ er med til at ændre mødet mellem myndighedsperson og borger.”
 

Aeldre mand - jobcenter 

De første er blevet selvforsørgende

Der er ledige, der siger nej til at være med i projektet, fordi de ikke kan overskue det. Eller fordi de ikke mener, det er nødvendigt for dem. De, der takker ja, går efterfølgende hjem og tænker over, hvad de har brug for. De skal selv undersøge, hvad tingene koster og fremlægge et budget. Det er vigtigt, at de kan forklare, hvorfor det er væsentligt, og hvordan det kan hjælpe dem på vej. De skal også beskrive, hvad de konkret forventer at opnå inden for 3 måneder, og hvad de konkret forventer at opnå i løbet af 3-12 måneder.
 

Aktuelt har 27 borgere fået godkendt deres budget. Syv af dem er blevet selvforsørgende. Den ene er kommet i job, mens de seks andre har startet selvstændig virksomhed.
 

”Nu begynder vi at se resultatet for den første gruppe, der startede omkring den 1. april. De er godt i gang med deres planer, og vi har allerede afsluttet en god håndfuld borgere. De er nu selvforsørgende. Og dem vil vi forhåbentlig se flere af her i efteråret,” siger Vibeke Jensen.
 
Ingen vilde ønsker

Af de 27 har 14 fået penge til at oprette virksomheder. Hovedparten af de andre har fået penge til kørekort. En enkelt borger bruger penge på terapi for at styrke hans sociale kompetencer. Vibeke Jensen fortæller:
 

”Der er ingen, der har søgt om at få fjernet en tatovering eller om at få betalt gadegæld. Alt det, der blev skrevet om i pressen i starten. Der er mange, der ønsker et kørekort. Og det er jo noget af det, vi normalt siger nej til. Og så er der mange, der gerne vil være selvstændige og har brug for forskellige ting til at komme i gang.”
 

Hvad bliver pengene brugt til?

 • En borger vil være bager, og har fået 50.000 kr. til butik, husleje, indkøb af industribageovn, materialer og reklame.
 • En borger ønsker kørekort, så han kan søge rengøringsjobs i et større område. Han har fået 16.050 kr.
 • En borger vil være personlig træner, og har fået 49.985 kr. til opkvalificering, udstyr og en ladcykel.
 • En borger har forhandlet prisen ned og har nu købt et helt autoværksted for 50.000 kr.
 • En borger ønsker at handle med lædervarer, og har fået 50.000 kr. til indkøb af produkter og til leveomkostninger i de første måneder.

 

Kernen er borgerinddragelse

De ledige borgere har indtil videre udvist bemærkelsesværdig stor interesse for at starte egen virksomhed. Det betyder dog ikke, at jobkonsulenterne er begyndt at yde rådgivning i at drive virksomhed, fortæller Vibeke Jensen:
 

”’Langtidsledige tager teten’ er et eksperiment, der skal undersøge, hvad der sker, hvis man giver langtidsledige mulighed for selv at planlægge deres forløb rettet mod beskæftigelse. Det er altså et eksperiment, der handler om øget grad af borgerinddragelse i beskæftigelsessystemet. Det er derfor ikke specifikt et iværksætterprojekt. At der er en del borgere, der har ønsket at gå den vej, er interessant, og det stiller nye krav til systemet.”
 

Hvad siger borgerne?

De borgere, der er med i forsøget, har taget godt imod det nye tiltag. Det handler fx om, at dialogen med jobkonsulenten er blevet en anden. Samtalen er mindre styrende fra jobkonsulentens side, da initiativet nu ligger hos den ledige. Beskæftigelseschefen uddyber:
 

”Vi får mange positive tilbagemeldinger fra de borgere, der er med. De oplever, at den samtale, de har med jobkonsulenten, handler om tillid. De føler sig hørt. Og de føler, at der er opbakning. De oplever helt klart et større ejerskab.”
 

Borgerne oplever

 • Tiltro og tillid til dem
 • Tilbud, de kan bruge til noget
 • Et boost i deres tro på at kunne få et arbejde.

 

Hvad siger jobkonsulenterne?

Jobkonsulenterne har deltaget aktivt i udviklingen af projektet, og de samler løbende op på deres erfaringer. At arbejde med selvbudgettering kræver bl.a. en anderledes tilgang til samtalerne, forklarer Vibeke Jensen:
 

”Noget af det, jeg hører fra medarbejderne, er, at de er glade for deres nye rolle. De støtter, og de vejleder frem for at styre. Ligesom borgerne oplever de samtalen som mere ligeværdig. Der er mindre paragrafrytteri og færre løftede pegefingre. Og så møder de jo nogle opløftede borgere, der har tro på tingene.”
 

En ny strømning

I 2017 er Aarhus Europæisk Kulturhovedstad. Temaet er ’Let’s rethink’. Visionen er at omdanne Region Midtjylland til et kulturelt laboratorium, hvor man finder alternative løsninger. Og Vibeke Jensen slår et slag for netop at gentænke relationen mellem borger og kommune:
 

”Vi er ved at bevæge os væk fra den klassiske måde at gøre tingene på. Vi skal være mere fleksible og finde de intelligente løsninger i samarbejde med borgerne og virksomhederne. Det er det, vi ser, at flere kommuner eksperimenterer med i disse år. Og det er det, som ’Langtidsledige tager teten’ er en del af.”

Disclaimer:
Denne artikel er normalt ikke gratis, men vi synes alligevel, at du skal læse den. Prøv også Vejlederforum i en måned. Så kan du læse mange flere.

"Langtidsledige tager teten" er et projekt, der giver langtidsledige mulighed for at modtage op til 50.000 kr., som de kan bruge på lige præcis det, som de mener, der skal til for at komme i arbejde. Ved hjælp af støttemidler fra Velux Fonden kan Jobcenter Aarhus eksperimentere med borgerinddragelse på en måde, som ellers ikke er mulig inden for lovgivningen.
 

Nye muligheder i spil

”De langtidsledige borgere har vist sig at have svært ved at bide sig ordentlig fast på arbejdsmarkedet. Derfor har vi oplevet et stort behov for en gentænkning af mulighederne for denne målgruppe. Vi forventer, at der vil være nogen, som får energi og engagement af at få mulighed for at have udstrakt indflydelse og ansvar i forhold til den proces, der skal ende med selvforsørgelse. Filosofien bag forsøget er, at borgeren er ekspert i sit eget liv. Med dette forsøg bringer vi muligheder i spil, som ligger ud over det, som jobcentret normalt tilbyder,” forklarer Vibeke Jensen og fortsætter:
 

”Borgeren får et større ansvar og en større valgfrihed og dermed også et større ejerskab. Vi tror på, at det vil forkorte vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Det er stadig tidligt i processen, men meget tyder på, at det virker. Hvis metoderne viser sig at være effektive, så ser vi potentialer i at udvikle området i den retning,” siger Vibeke Jensen.
 

Langtidsledige tager teten

 • Målgruppen er ledige, der har modtaget kontanthjælp i mindst et år.
 • Projektet vil involvere 100 borgere over en 3-årig periode.
 • Projektet gennemføres af Jobcenter Aarhus i samarbejde med SUS og Social+.


Jobkonsulenter i fokus

”Projektet er bygget op som en co-creation mellem Aarhus Kommune og Socialt Udviklingscenter SUS. Det er det, fordi eksperimentets ramme var fastlagt ift. faser, organisering og økonomi. Eksperimentets indhold såsom materialer til borgere og procedureplan til medarbejdere er derimod skabt undervejs og i samarbejde med jobkonsulentteamet. Jobkonsulenterne har altså været med til at klæde sig selv på – bl.a. ved at stille spørgsmål og være åbne om, hvad der var af udfordringer, så de løses undervejs. Derudover spiller ’Langtidsledige tager teten’ ind i et fokus, der allerede er i Aarhus Kommune, hvor jobkonsulenterne er på kurser i den motiverende samtale,” fortæller beskæftigelseschefen. Hun fortsætter:
 

”Et væsentligt værktøj er selvfølgelig de 50.000 kr. At give en borger mulighed for selv at budgettere og planlægge sin vej mod arbejde er en væsentlig forandring fra almindelig praksis. Denne forskydning af initiativ er med til at ændre mødet mellem myndighedsperson og borger.”
 

Aeldre mand - jobcenter 

De første er blevet selvforsørgende

Der er ledige, der siger nej til at være med i projektet, fordi de ikke kan overskue det. Eller fordi de ikke mener, det er nødvendigt for dem. De, der takker ja, går efterfølgende hjem og tænker over, hvad de har brug for. De skal selv undersøge, hvad tingene koster og fremlægge et budget. Det er vigtigt, at de kan forklare, hvorfor det er væsentligt, og hvordan det kan hjælpe dem på vej. De skal også beskrive, hvad de konkret forventer at opnå inden for 3 måneder, og hvad de konkret forventer at opnå i løbet af 3-12 måneder.
 

Aktuelt har 27 borgere fået godkendt deres budget. Syv af dem er blevet selvforsørgende. Den ene er kommet i job, mens de seks andre har startet selvstændig virksomhed.
 

”Nu begynder vi at se resultatet for den første gruppe, der startede omkring den 1. april. De er godt i gang med deres planer, og vi har allerede afsluttet en god håndfuld borgere. De er nu selvforsørgende. Og dem vil vi forhåbentlig se flere af her i efteråret,” siger Vibeke Jensen.
 
Ingen vilde ønsker

Af de 27 har 14 fået penge til at oprette virksomheder. Hovedparten af de andre har fået penge til kørekort. En enkelt borger bruger penge på terapi for at styrke hans sociale kompetencer. Vibeke Jensen fortæller:
 

”Der er ingen, der har søgt om at få fjernet en tatovering eller om at få betalt gadegæld. Alt det, der blev skrevet om i pressen i starten. Der er mange, der ønsker et kørekort. Og det er jo noget af det, vi normalt siger nej til. Og så er der mange, der gerne vil være selvstændige og har brug for forskellige ting til at komme i gang.”
 

Hvad bliver pengene brugt til?

 • En borger vil være bager, og har fået 50.000 kr. til butik, husleje, indkøb af industribageovn, materialer og reklame.
 • En borger ønsker kørekort, så han kan søge rengøringsjobs i et større område. Han har fået 16.050 kr.
 • En borger vil være personlig træner, og har fået 49.985 kr. til opkvalificering, udstyr og en ladcykel.
 • En borger har forhandlet prisen ned og har nu købt et helt autoværksted for 50.000 kr.
 • En borger ønsker at handle med lædervarer, og har fået 50.000 kr. til indkøb af produkter og til leveomkostninger i de første måneder.

 

Kernen er borgerinddragelse

De ledige borgere har indtil videre udvist bemærkelsesværdig stor interesse for at starte egen virksomhed. Det betyder dog ikke, at jobkonsulenterne er begyndt at yde rådgivning i at drive virksomhed, fortæller Vibeke Jensen:
 

”’Langtidsledige tager teten’ er et eksperiment, der skal undersøge, hvad der sker, hvis man giver langtidsledige mulighed for selv at planlægge deres forløb rettet mod beskæftigelse. Det er altså et eksperiment, der handler om øget grad af borgerinddragelse i beskæftigelsessystemet. Det er derfor ikke specifikt et iværksætterprojekt. At der er en del borgere, der har ønsket at gå den vej, er interessant, og det stiller nye krav til systemet.”
 

Hvad siger borgerne?

De borgere, der er med i forsøget, har taget godt imod det nye tiltag. Det handler fx om, at dialogen med jobkonsulenten er blevet en anden. Samtalen er mindre styrende fra jobkonsulentens side, da initiativet nu ligger hos den ledige. Beskæftigelseschefen uddyber:
 

”Vi får mange positive tilbagemeldinger fra de borgere, der er med. De oplever, at den samtale, de har med jobkonsulenten, handler om tillid. De føler sig hørt. Og de føler, at der er opbakning. De oplever helt klart et større ejerskab.”
 

Borgerne oplever

 • Tiltro og tillid til dem
 • Tilbud, de kan bruge til noget
 • Et boost i deres tro på at kunne få et arbejde.

 

Hvad siger jobkonsulenterne?

Jobkonsulenterne har deltaget aktivt i udviklingen af projektet, og de samler løbende op på deres erfaringer. At arbejde med selvbudgettering kræver bl.a. en anderledes tilgang til samtalerne, forklarer Vibeke Jensen:
 

”Noget af det, jeg hører fra medarbejderne, er, at de er glade for deres nye rolle. De støtter, og de vejleder frem for at styre. Ligesom borgerne oplever de samtalen som mere ligeværdig. Der er mindre paragrafrytteri og færre løftede pegefingre. Og så møder de jo nogle opløftede borgere, der har tro på tingene.”
 

En ny strømning

I 2017 er Aarhus Europæisk Kulturhovedstad. Temaet er ’Let’s rethink’. Visionen er at omdanne Region Midtjylland til et kulturelt laboratorium, hvor man finder alternative løsninger. Og Vibeke Jensen slår et slag for netop at gentænke relationen mellem borger og kommune:
 

”Vi er ved at bevæge os væk fra den klassiske måde at gøre tingene på. Vi skal være mere fleksible og finde de intelligente løsninger i samarbejde med borgerne og virksomhederne. Det er det, vi ser, at flere kommuner eksperimenterer med i disse år. Og det er det, som ’Langtidsledige tager teten’ er en del af.”

Tidsskriftsnr.:
2016 nr. 4
Publiceringsdato:
22-11-2016
Kommentarer
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

Kommentarlink:
kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.