Hackschooling er et wakeup-call  

Dennis Nørmark på Afveje

 

Titel:
Vi får dem i arbejde. Allesammen.
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
På det boligsociale kontor i Mjølnerparken har vi en vision, der udfordrer den eksisterende integrations- og beskæftigelsesindsats: Vi vil hjælpe vores beboere ud af offentlig forsørgelse og ind i beskæftigelse ved at tilbyde dem et job. 
Person:
Billede:
Grete_1
Navn:
Grete Kerrn-Jespersen
Titel:
Souschef
Arbejdssted:
Lejerbo, Mjølnerparken
Fotoreportage:
Lang tekst:

I Mjølnerparken bor mere end 100 personer med anden etnisk baggrund, som i 20 år eller mere har modtaget kontanthjælp. De har mødt beskæftigelseskonsulenter, socialrådgivere og vejledere minimum fire gange om året. De har deltaget i aktivering af forskellig slags. De har aldrig haft et arbejde.
 

På det boligsociale kontor i Mjølnerparken er vi villige til at prøve noget nyt. Vi vil arbejde for at finde lærepladser og jobs til vores beboere, og vi vil arbejde for, at alle uanset skoleniveau kan få en 9. klasses afgangseksamen. Lige nu er der en dyb voldgrav mellem vores beboere og det arbejdsmarked, de skal ud på. De aner ikke, hvordan de skal gribe den voldgrav an – men det vil vi hjælpe dem med.
 

Vi vil udfordre den eksisterende integrations- og beskæftigelsesindsats, som har fejlet for en særlig gruppe borgere. Vi vil introducere en model, som bygger på nærvær, tillid og troen på, at man som lønnet medarbejder i en virksomhed har bedre muligheder for varig tilknytning til arbejdsmarkedet og flere muligheder for faglig udvikling. Stille og roligt vil vi flytte beboerne fra det meget nære i boligkomplekset og længere ud i lokalområdet – det kan være alt fra at sørge for at holde Mjølnerparkens vaskeri rent og pænt og slå græs i den nærliggende park til at hjælpe til på det lokale plejehjem eller i det lokale supermarked.
 

Vores udgangspunkt er Grundlovens § 75:

  • Stk. 1. Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.
  • Stk. 2. Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom påbyder.

Når du arbejder her, får du løn for dit arbejde

Vores indgangsvinkel til borgeren er enkel. Dette er, hvad jeg vil fortælle beboeren:

”Du er nu 45 år. I 20 år har du modtaget økonomisk hjælp. Kontanthjælp. Du har underkastet dig de forpligtelser, som loven påbyder. Du har aldrig haft et arbejde.

Vi tror, at der er en anden mulighed. Jeg vil gerne invitere dig indenfor og fortælle om den. Du skal ansættes i det almennyttige boligselskab, hvor du bor, og du skal arbejde og uddanne dig. Vi skal sammen tilstræbe, at du har mulighed for at arbejde på vilkår, som ”betrygger din tilværelse”. Arbejde på vilkår, som gør det muligt for dig at forsørge dig selv og dine.

 

Det er ikke en gave. Du bliver ansat i boligselskabet, det er din arbejdsgiver. Du bliver betalt for dit arbejde. Hvis du finder et andet arbejde, kan du altid opsige vores aftale med det aftalte opsigelsesvarsel, ligesom vi kan afslutte vores aftale. Vi har opgaver, som du skal løse. Det er dit arbejde, og du vil modtage løn for dit arbejde.
 

Hvis jeg ikke har flere opgaver, du skal løse, eller du ikke kan løse de opgaver, jeg giver dig, skal vi sammen finde en løsning.


 

Som ansat vil du hver dag erfare nye ting. Du vil lære nye rutiner i hverdagen, og du skal fortsætte med at erfare, tilegne dig og få ny viden. Du må gerne gå i skole, tage en uddannelse eller bare bruge de tilbud, der er omkring dig. Vores mål i virksomheden er, at du har bestået 9. klasse i alle fag så hurtigt som muligt. Du må gerne give din viden videre, dele og udveksle den med andre. Din nysgerrighed er af afgørende betydning for vores fælles hverdag. Du skal spørge, udfordre og undersøge. Du skal eksperimentere med dine egne handlinger og forståelser, så du kan blive bedre gang på gang, dag for dag. Vi vil sørge for, at du møder fagligt uddannede. Dem skal du arbejde sammen med eller undervises af. Du skal, når du er klar, deltage i undervisning på de almindelige faglige skoler for voksne. Du skal deltage i de moduler, der er relevante for dine arbejdsopgaver.

Vi kender hinanden af udseende. Vi tror, at vi ved, hvad hinanden tænker, ved og kan. Det skal vi alle udfordre her i virksomheden. Vi skal lære hinanden bedre at kende, og vi skal lære, hvor vi hver især har styrker og svagheder. Der er mange, der tror, at kun ord kan fortælle. Her på arbejdspladsen er handling og viden vigtigere end ord, der kommer ud af munden, eller ord på papir.

Tag ikke fejl af mine holdninger, udforsk dem i stedet. Jeg vil komme til at udforske dine holdninger til arbejdet, uddannelse og hverdagsliv.
 

Når jeg ser dig smile, vil jeg glæde mig. I dine smil finder jeg styrke. Vi skal give os tid til at dele glæden og bruge den styrke, det giver os, til at styrke virksomheden og fællesskabet omkring os.
 

Når du starter dit arbejde i boligselskabet, er det i den afdeling, du selv bor. Her vil vi meget gerne styrke fællesskabet. Det skaber værdi for både dig, din nabo og samfundet omkring dig.
 

Vores virksomhed er en fælles virksomhed. En virksomhed, hvor løsning af opgaverne er det vigtigste. Derfor er du og de andre vigtige, for det er jer, der løser opgaverne.
 

Når du arbejder her, får du løn for dit arbejde. Når du arbejder her, skal du lære nyt. Når du arbejder her, har du fem ugers ferie om året. Når du arbejder her, må du gerne eje noget. Når du arbejder her, lærer du at bede om hjælp. Når du arbejder her, må du gerne sige op. Når du arbejder her, må du gerne tjene flere penge. Din ægtefælle må også gerne tjene flere penge. Når du arbejder hos os, kan du ikke få kontanthjælp. Du kan fortsat få hjælp, det er alene kontanthjælp, du ikke kan modtage.
 

Dit arbejde skal bidrage både økonomisk og personligt til fællesskabet i din familie, til fællesskabet i boligafdelingen og til fællesskabet i samfundet.

Når du har brug for information, råd og vejledning, skal du finde de bedste. Du skal lytte til dem og tage i mod det, som du synes, er bedst for dig. Sammen skal vi aftale, hvad der kan realiseres på arbejdspladsen.
 

Visionen i vores virksomhed er, at alle kan arbejde og lære. Alle, der arbejder her, skal nå et mål – at bestå 9. klasse. Alle, der arbejder her, skal forbedre deres situation. Alle skal hjælpe sig selv og kunne modtage hjælp. Når du har nået et mål, skal du, sammen med andre, sætte nye mål. Vi anerkender, at vi er forskellige, at vi når forskellige mål, arbejder forskelligt, tænker forskelligt, taler forskelligt, skriver forskelligt og har forskellige forventninger til hinanden.”

En anderledes integrations- og beskæftigelsesindsats

Vores integrationsindsats skal foreløbig løbe over ti år, og på de ti år vil vi vise, at vores model kan få kontanthjælpemodtagerne ud af offentlig forsørgelse med skolekompetencer, der gør det muligt for dem at komme videre på det danske arbejds- og uddannelsesmarked. Komme videre i det danske samfund.
 

Indsatsen vil fungere på den måde, at vi for hver enkelt ansat modtager kontanthjælpen og de bevilgede midler, som knytter sig til integrations- og beskæftigelsesindsatsen samt administrationen. Alle ubrugte midler vil blive refunderet, og det betyder, at forløbet ikke kan blive dyrere, end det ellers ville have været, hvis borgeren var på kontanthjælp. Faktisk mener vi, at vi kan skabe mere integration og trivsel for færre midler.
 

Som arbejdsgiver vil vi benytte de aftaler og tilbud, der er tilgængelige. Og vi håber, at vores ansatte på samme måde vil benytte de aftaler og tilbud, der findes. Vi opfinder ikke noget nyt. Vi benytter det eksisterende system og de aftaler, der er og bliver indgået på arbejdsmarkedet. 
 

Vi mener, at tiden er moden til at forsøge med en alternativ model for den gruppe borgere, som integrations- og beskæftigelsesindsatsen ikke er lykkedes for. De er mødt op i jobcentret, socialforvaltningen, kommunen eller hos en anden aktør i 20 år, men har aldrig haft et arbejde. Vi tror, at vi giver borgerne bedre muligheder for uddannelse og arbejde ved at tilbyde dem et ordinært ansættelsesforhold, hvor den enkeltes faglige udvikling er i centrum. Vi tror, at den enkelte borger, dennes familie og det omgivende samfund vil få en bedre hverdag, en bedre økonomi og et bedre helbred. Vi tror, at det er et bedre tilbud. Og det tilbud vil vi gerne give de borgerne i Mjølnerparken, som i dag modtager kontanthjælp.

 

Vil du være med?

Det boligsociale kontor i Mjølnerparken har brug for:

  • Arbejdsgivere, som er klar til at påtage sig et ansvar. Arbejdsgivere, som har arbejdsopgaver, der ikke bliver løst af ansatte i dag. Arbejdsopgaver, som kan bidrage til virksomhedens trivsel, vækst og udvikling. Arbejdsgivere, som kan se en fordel i at ansætte vores medarbejdere i et nyt job med nye udfordringer.
     
  • Undervisere, som kan levere undervisning på grundniveau for voksne, med forskellige læringsstile.
     
  • Samarbejdsparter, som kan levere information, rådgivning og vejledning om uddannelsestilbud til arbejdsgiver og ansatte i vores virksomhed

 

.

 
Tidsskriftsnr.:
2016 nr. 2
Publiceringsdato:
24-05-2016
Kommentarer
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

Kommentarlink:
kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.