Titel:
Det skal ikke være Irma for nogen og Netto for nogle andre
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Af Stine Blaavand

”De studerende skal vide, hvad de kan få i vores butik. Det skal ikke være Irma for nogen og Netto for nogle andre.” Gitte Henchel Madsen er chefkonsulent og områdeleder i Studie- og karrierevejledningen på SCIENCE, Københavns Universitet, hvor hun de sidste otte år har reformeret vejledningsområdet. Af samme årsag er hun modtager af Schultz Vejlederpris 2015.
Person:
Fotoreportage:
Lang tekst:

Det er ikke svært at forestille sig Gitte Henchel Madsen som vejleder. Hun smiler varmt og hjerteligt, da jeg træder ind i Studie- og karrievejledningens lokaler på Nørrebro i København, og hun gør sig umage med stempelkandekaffen, så den hverken bliver for tynd eller for stærk.
 

Man føler sig velkommen. Som om Gitte ville lytte længe og med en enkelt vending være i stand til at kaste nyt lys over en ellers håbløs situation.

Gitte_H_M_med baggrund
 

På Gitte Henchel Madsens visitkort står der dog ikke længere vejleder, men chefkonsulent. Og bag det smilende, charmerende ydre gemmer sig en målrettet leder, som formår at udstikke en sikker retning for sine medarbejdere og den organisation, hun er en del af. Gitte står i spidsen for 16 fuldtidsansatte studie- og karrierevejledere og en professionel, velorganiseret vejledningsindsats for de cirka 9.000 studerende, som har deres gang på SCIENCE på Københavns Universitet.
 

Angst og bluff
Gitte Henchel Madsen har aldrig selv været hos en studievejleder. Og det til trods for at studieteknik og helt elementær studieplanlægning ikke faldt hende særligt naturligt, da hun i sin tid startede på RUC.
 

”Jeg troede, at jeg var den eneste, der havde det sådan, og at det skyldtes, at mine forældre ikke er akademikere, eller at jeg ikke har en storebror eller storesøster, jeg kunne spørge til råds. Jeg vidste ikke, at der var andre, der havde det på samme måde. Indtil jeg læste en gammel tysk bog, som handler om, at mange i virkeligheden bluffer sig igennem den første tid på universitetet. ”Angst og bluff på universitetet” hedder den. Den udvidede min horisont.”

Det gik op for Gitte, at hun ikke var den eneste, der syntes, at det var svært at lære at være studerende. Det problem, hun havde gjort til sit eget, var i virkeligheden et fælles anliggende. Og dermed var kimen til hendes egen karriere lagt.

Gitte_H_M_latter

Vejen til vejledning
At skabe bedre betingelser for de studerende lå Gitte så meget på sinde, at hun blev studenterpolitisk aktiv under sin studietid på RUC. Hun sad med i studienævnet og erfarede, at hun og studievejlederne arbejdede for mange af de samme ting: bedre betingelser for de studerende, gennemsigtighed i studierne, gode uddannelser og godt samarbejde på tværs i organisationen. Så da der blev en stilling som studievejleder ledig, var Gitte og hendes studenterpolitiske hjerte ikke langsomme til at takke ja.
 

Vejlederen i felten
Siden har Gitte skiftet vejlederstolen ud med chefstolen. Og alligevel har der været en rød tråd i hendes karriere. For Gitte har altid sat en ære i at bruge vejledningen empirisk.
 

”Når man er vejleder, samler man meget viden op. Man får indblik i, hvad der fungerer for de studerende, hvordan de oplever organisationen, hvorvidt studieordningen er logisk osv. De studerende mener noget om det hele, og den viden kan organisationen i høj grad tage ved lære af. På den måde er vejlederen i felten for resten af organisationen.”

Gitte_H_M_pil
 

Specialistviden
Gitte Henchel Madsen har delt vejledningsindsatsen op i fire kerneområder: Studiestart, Kommunikation, Metodeudvikling og Karriere. Én årsag er, at vejledningsområdet efterhånden er blevet så omfattende, at det kan være svært for den enkelte at kapere al den viden. En anden årsag udspringer af medarbejdernes motivation. For det er tilfredsstillende for den enkelte medarbejder at kunne bidrage med en specialistviden og have følelsen af, at der er noget, man ved en masse om, frem for at vide lidt om det hele.
 

Generelt gør Gitte meget ud af, at hendes medarbejdere skal føle sig dygtige til deres arbejde. ”Hvis man føler sig god til sit arbejde, så bliver man det for det meste også,” siger hun.
 

Intern uddannelse
Et andet element i kvalificeringen af vejledernes arbejde er intern uddannelse. 8-10 gange om året mødes medarbejderne i studie- og karrierevejledningen, hvor de diskuterer og arbejder med et tema, fx konkrete regler fra studiefremdriftsreformen. Det kan også handle om, hvordan man bedst indleder en samtale, hvordan man bedst samler en samtale op, hvordan man stiller de gode karrierespørgsmål, eller hvordan man bedst vejleder over e-mail.

Gitte_H_M_uddannelse
 

”Det handler om at zoome ind på et emne og i fællesskab drøfte, hvad der fungerer, så den enkelte medarbejder ikke hele tiden selv skal vurdere, hvad der er god vejledning. Det skaber tryghed og klarhed at have en fælles forståelse. Er vejlederne uenige, er det mig, der beslutter, hvad vi gør.”
 

Gitte er heller ikke bange for at indrømme, at hendes medarbejdere ikke har metodefrihed:
 

”Vi har selvfølgelig forskellige personligheder, men vi skal gøre tingene nogenlunde ens. De studerende skal vide, hvad de kan få i vores butik. Det skal ikke være Irma for nogen og Netto for nogle andre.”

Gitte_H_M_fortaeller
 

Rammer og regler
Denne vægt på intern uddannelse betyder samtidig, at det ikke er så afgørende for Gitte Henchel Madsen, om hendes ansatte har en diplom- eller masteruddannelse i vejledning. I hendes optik kan man have en relevant baggrund mange steder fra – fx har hun en medarbejder ansat, som kommer fra arbejdsformidlingen, og en anden, der er uddannet inden for HR.
 

Hvis medarbejderne ikke har en vejlederbaggrund, har de dog mulighed for at komme på AEU’s (Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte) uddannelse i vejledning, som Gitte selv har været med til at udvikle. Derudover uddannes alle vejledere i ”Den motiverende samtale”.
 

Uanset baggrund er det ifølge Gitte Henchel Madsen en forudsætning, at man som vejleder er udstyret med en vis evne til at forstå rammer og regler. I kølvandet på fremdriftsreformen er det nemlig blevet helt essentielt.
 

”Hvis man ikke kan knække og forstå regler og rammer, så kan man faktisk ikke agere som vejleder. Sådan var det ikke for år tilbage. Da lagde jeg mere vægt på, at man havde sine vejledningsmetoder i orden.”

Gitte_H_M_foran pc_langt fra
 

En integreret del af organisationen
Apropos regler og rammer, så lader der nu heller ikke til at være nogen slinger i valsen i studie- og karrierevejledningen på SCIENCE. Her bliver enhver henvendelse nemlig registreret, ligesom der bliver lavet løbende tilfredshedsmålinger blandt de studerende.
 

Man kunne forestille sig, at den slags afstedkommer en vis bureaukratisk tyngde og måske endda fjerner fokus fra det, som det hele handler om, nemlig vejledningen. Men det afviser Gitte Henchel Madsen. Faktisk er resultatet snarere det modsatte.
 

”Når vi gennemgår tilbagemeldingerne, er der dels meget ros og anerkendelse, men der er også meget læring i at se på fritekstsvarene. Vi finder ud af, hvad de studerende godt kunne tænke sig var anderledes. Det handler om at etablere sig som en lærende organisation.”
 

”Men det handler også om at skabe legitimitet i det, vi gør. Vi er offentligt ansatte, embedsmænd, så man skal kunne se pointen med at bruge penge på os. Når man kan se, hvor mange der kommer, og hvad vi bidrager med, kan man også se, at det er godt givet ud. Faktisk er det fuldstændig afgørende for at blive taget alvorligt i organisationen.”
 

Dette organisatoriske blik er karakteristisk for Gittes måde at lede studie- og karrierevejledningen på. Hun forholder sig nemlig aktivt til, at de er en del af en større organisation. Så når den årlige handlingsplan for vejledningsindsatsen skal tage form, skæves der både til SCIENCEs individuelle og Københavns Universitets overordnede strategi. Direktionen skal til enhver tid kunne se, at vejledningsfeltet arbejder for de samme mål, som resten af organisationen.
 

”Før var vejledningen lidt en hale, som levede sit eget liv – det var ikke en integreret del af organisationen. I dag forholder vi os meget aktivt til, at vi er en del af en større organisation.”
 

Hjælp at hente
Det var ”Angst og bluff på universitetet”, der i sin tid lagde kimen til Gitte Henchel Madsens karriere. Og det er selvsamme tyske klassiker, hun refererer til, da jeg spørger, hvilket råd hun gerne selv ville have fået af en vejleder:
 

”Jeg ville ønske, at jeg ikke skulle have ventet på selv at læse ”Angst og bluff”. Jeg ville ønske, at der var en, der havde fortalt mig, at der er svært at lære at gå på universitetet, men at der er hjælp at hente.”
 

Den hjælp står Gitte nu selv i spidsen for.

Gitte_H_M_afsted

 

 

GITTE HENCHEL MADSEN – UDEN FOR NUMMER

1. Hvordan har fremdriftsreformen påvirket vejledningen og de studerende? 

"Vi har fået mere vejledning, og vejledningen er blevet langt mere kompleks. Tidligere kunne de studerende planlægge deres studie hen ad vejen, men i dag er det nødvendigt med en lang planlægningshorisont. Der er også nogle logikker, der er blevet vendt. I dag bliver du automatisk tilmeldt et fag, hvis du ikke selv har gjort det – og bordet fanger. Det kan være drønfrustrerende, hvis kurset ikke passer ind i den profil, man havde tænkt sig. Før skete der ikke noget, med mindre man selv handlede aktivt. Det er en ny logik, som de studerende skal lære at forstå. Vi møder dog også studerende, som kommer ud fra vejledningen og siger ”Var det bare det?” De læser og hører så meget og tror derfor, at virkeligheden er meget mere mærkelig, end de så erfarer. For vejlederens vedkommende skal man i højere grad være i stand til at forstå og arbejde med regler og rammer.”

2. Kommer vejledningsreformen i folkeskolen til at få betydning for vejledningen på universitetet? 

"Det er svært at svare på. Men det kan være relevant at reflektere over, om de studerende starter på universitetet med en oplevelse af at have erfaring med vejledning. For hvis de har erfaring med vejledning, så er de også bedre til at bruge vejledningen. Og spørgsmålet er, om de kollektive arrangementer vil blive opfattet som vejledning. Det skal føles naturligt at bede om hjælp og sparring, når man har brug for det. Det er vel der, vi alle gerne vil hen.”

3. Hvad skal fremtidens vejleder kunne? 

”Jeg tror, at vi kommer til at forholde os endnu mere til forholdet mellem den individuelle og den kollektive vejledning. Der kommer flere og flere studerende, og flere og flere af dem har brug for vejledning, fordi der stilles så mange krav til dem i dag. Det er umuligt at møde dem alle sammen individuelt. Jeg har lige været på besøg på Oslo Universitet, som arbejder med, at de studerende skal have været til et kollektivt basisarrangement, før de kan få en individuel samtale. Den slags er jeg inspireret af. Lige nu er vi booket langt ud i fremtiden, og nogle af de informationer, vi giver, kunne man måske lige så godt have hørt på et kollektivt arrangement. Og så kunne den individuelle tid bruges på vejledningsdelen. På den måde ville man kunne spare ressourcer og måske endda give bedre vejledning.”

 

NB! Indstil din kandidat til Schultz Vejlederpris 2017.

 

Disclaimer:
Denne artikel er normalt ikke gratis, men vi synes alligevel, at du skal læse den. Prøv også Vejlederforum i en måned. Så kan du læse mange flere.

Det er ikke svært at forestille sig Gitte Henchel Madsen som vejleder. Hun smiler varmt og hjerteligt, da jeg træder ind i Studie- og karrievejledningens lokaler på Nørrebro i København, og hun gør sig umage med stempelkandekaffen, så den hverken bliver for tynd eller for stærk.
 

Man føler sig velkommen. Som om Gitte ville lytte længe og med en enkelt vending være i stand til at kaste nyt lys over en ellers håbløs situation.

Gitte_H_M_med baggrund
 

På Gitte Henchel Madsens visitkort står der dog ikke længere vejleder, men chefkonsulent. Og bag det smilende, charmerende ydre gemmer sig en målrettet leder, som formår at udstikke en sikker retning for sine medarbejdere og den organisation, hun er en del af. Gitte står i spidsen for 16 fuldtidsansatte studie- og karrierevejledere og en professionel, velorganiseret vejledningsindsats for de cirka 9.000 studerende, som har deres gang på SCIENCE på Københavns Universitet.
 

Angst og bluff
Gitte Henchel Madsen har aldrig selv været hos en studievejleder. Og det til trods for at studieteknik og helt elementær studieplanlægning ikke faldt hende særligt naturligt, da hun i sin tid startede på RUC.
 

”Jeg troede, at jeg var den eneste, der havde det sådan, og at det skyldtes, at mine forældre ikke er akademikere, eller at jeg ikke har en storebror eller storesøster, jeg kunne spørge til råds. Jeg vidste ikke, at der var andre, der havde det på samme måde. Indtil jeg læste en gammel tysk bog, som handler om, at mange i virkeligheden bluffer sig igennem den første tid på universitetet. ”Angst og bluff på universitetet” hedder den. Den udvidede min horisont.”

Det gik op for Gitte, at hun ikke var den eneste, der syntes, at det var svært at lære at være studerende. Det problem, hun havde gjort til sit eget, var i virkeligheden et fælles anliggende. Og dermed var kimen til hendes egen karriere lagt.

Gitte_H_M_latter

Vejen til vejledning
At skabe bedre betingelser for de studerende lå Gitte så meget på sinde, at hun blev studenterpolitisk aktiv under sin studietid på RUC. Hun sad med i studienævnet og erfarede, at hun og studievejlederne arbejdede for mange af de samme ting: bedre betingelser for de studerende, gennemsigtighed i studierne, gode uddannelser og godt samarbejde på tværs i organisationen. Så da der blev en stilling som studievejleder ledig, var Gitte og hendes studenterpolitiske hjerte ikke langsomme til at takke ja.
 

Vejlederen i felten
Siden har Gitte skiftet vejlederstolen ud med chefstolen. Og alligevel har der været en rød tråd i hendes karriere. For Gitte har altid sat en ære i at bruge vejledningen empirisk.
 

”Når man er vejleder, samler man meget viden op. Man får indblik i, hvad der fungerer for de studerende, hvordan de oplever organisationen, hvorvidt studieordningen er logisk osv. De studerende mener noget om det hele, og den viden kan organisationen i høj grad tage ved lære af. På den måde er vejlederen i felten for resten af organisationen.”

Gitte_H_M_pil
 

Specialistviden
Gitte Henchel Madsen har delt vejledningsindsatsen op i fire kerneområder: Studiestart, Kommunikation, Metodeudvikling og Karriere. Én årsag er, at vejledningsområdet efterhånden er blevet så omfattende, at det kan være svært for den enkelte at kapere al den viden. En anden årsag udspringer af medarbejdernes motivation. For det er tilfredsstillende for den enkelte medarbejder at kunne bidrage med en specialistviden og have følelsen af, at der er noget, man ved en masse om, frem for at vide lidt om det hele.
 

Generelt gør Gitte meget ud af, at hendes medarbejdere skal føle sig dygtige til deres arbejde. ”Hvis man føler sig god til sit arbejde, så bliver man det for det meste også,” siger hun.
 

Intern uddannelse
Et andet element i kvalificeringen af vejledernes arbejde er intern uddannelse. 8-10 gange om året mødes medarbejderne i studie- og karrierevejledningen, hvor de diskuterer og arbejder med et tema, fx konkrete regler fra studiefremdriftsreformen. Det kan også handle om, hvordan man bedst indleder en samtale, hvordan man bedst samler en samtale op, hvordan man stiller de gode karrierespørgsmål, eller hvordan man bedst vejleder over e-mail.

Gitte_H_M_uddannelse
 

”Det handler om at zoome ind på et emne og i fællesskab drøfte, hvad der fungerer, så den enkelte medarbejder ikke hele tiden selv skal vurdere, hvad der er god vejledning. Det skaber tryghed og klarhed at have en fælles forståelse. Er vejlederne uenige, er det mig, der beslutter, hvad vi gør.”
 

Gitte er heller ikke bange for at indrømme, at hendes medarbejdere ikke har metodefrihed:
 

”Vi har selvfølgelig forskellige personligheder, men vi skal gøre tingene nogenlunde ens. De studerende skal vide, hvad de kan få i vores butik. Det skal ikke være Irma for nogen og Netto for nogle andre.”

Gitte_H_M_fortaeller
 

Rammer og regler
Denne vægt på intern uddannelse betyder samtidig, at det ikke er så afgørende for Gitte Henchel Madsen, om hendes ansatte har en diplom- eller masteruddannelse i vejledning. I hendes optik kan man have en relevant baggrund mange steder fra – fx har hun en medarbejder ansat, som kommer fra arbejdsformidlingen, og en anden, der er uddannet inden for HR.
 

Hvis medarbejderne ikke har en vejlederbaggrund, har de dog mulighed for at komme på AEU’s (Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte) uddannelse i vejledning, som Gitte selv har været med til at udvikle. Derudover uddannes alle vejledere i ”Den motiverende samtale”.
 

Uanset baggrund er det ifølge Gitte Henchel Madsen en forudsætning, at man som vejleder er udstyret med en vis evne til at forstå rammer og regler. I kølvandet på fremdriftsreformen er det nemlig blevet helt essentielt.
 

”Hvis man ikke kan knække og forstå regler og rammer, så kan man faktisk ikke agere som vejleder. Sådan var det ikke for år tilbage. Da lagde jeg mere vægt på, at man havde sine vejledningsmetoder i orden.”

Gitte_H_M_foran pc_langt fra
 

En integreret del af organisationen
Apropos regler og rammer, så lader der nu heller ikke til at være nogen slinger i valsen i studie- og karrierevejledningen på SCIENCE. Her bliver enhver henvendelse nemlig registreret, ligesom der bliver lavet løbende tilfredshedsmålinger blandt de studerende.
 

Man kunne forestille sig, at den slags afstedkommer en vis bureaukratisk tyngde og måske endda fjerner fokus fra det, som det hele handler om, nemlig vejledningen. Men det afviser Gitte Henchel Madsen. Faktisk er resultatet snarere det modsatte.
 

”Når vi gennemgår tilbagemeldingerne, er der dels meget ros og anerkendelse, men der er også meget læring i at se på fritekstsvarene. Vi finder ud af, hvad de studerende godt kunne tænke sig var anderledes. Det handler om at etablere sig som en lærende organisation.”
 

”Men det handler også om at skabe legitimitet i det, vi gør. Vi er offentligt ansatte, embedsmænd, så man skal kunne se pointen med at bruge penge på os. Når man kan se, hvor mange der kommer, og hvad vi bidrager med, kan man også se, at det er godt givet ud. Faktisk er det fuldstændig afgørende for at blive taget alvorligt i organisationen.”
 

Dette organisatoriske blik er karakteristisk for Gittes måde at lede studie- og karrierevejledningen på. Hun forholder sig nemlig aktivt til, at de er en del af en større organisation. Så når den årlige handlingsplan for vejledningsindsatsen skal tage form, skæves der både til SCIENCEs individuelle og Københavns Universitets overordnede strategi. Direktionen skal til enhver tid kunne se, at vejledningsfeltet arbejder for de samme mål, som resten af organisationen.
 

”Før var vejledningen lidt en hale, som levede sit eget liv – det var ikke en integreret del af organisationen. I dag forholder vi os meget aktivt til, at vi er en del af en større organisation.”
 

Hjælp at hente
Det var ”Angst og bluff på universitetet”, der i sin tid lagde kimen til Gitte Henchel Madsens karriere. Og det er selvsamme tyske klassiker, hun refererer til, da jeg spørger, hvilket råd hun gerne selv ville have fået af en vejleder:
 

”Jeg ville ønske, at jeg ikke skulle have ventet på selv at læse ”Angst og bluff”. Jeg ville ønske, at der var en, der havde fortalt mig, at der er svært at lære at gå på universitetet, men at der er hjælp at hente.”
 

Den hjælp står Gitte nu selv i spidsen for.

Gitte_H_M_afsted

 

 

GITTE HENCHEL MADSEN – UDEN FOR NUMMER

1. Hvordan har fremdriftsreformen påvirket vejledningen og de studerende? 

"Vi har fået mere vejledning, og vejledningen er blevet langt mere kompleks. Tidligere kunne de studerende planlægge deres studie hen ad vejen, men i dag er det nødvendigt med en lang planlægningshorisont. Der er også nogle logikker, der er blevet vendt. I dag bliver du automatisk tilmeldt et fag, hvis du ikke selv har gjort det – og bordet fanger. Det kan være drønfrustrerende, hvis kurset ikke passer ind i den profil, man havde tænkt sig. Før skete der ikke noget, med mindre man selv handlede aktivt. Det er en ny logik, som de studerende skal lære at forstå. Vi møder dog også studerende, som kommer ud fra vejledningen og siger ”Var det bare det?” De læser og hører så meget og tror derfor, at virkeligheden er meget mere mærkelig, end de så erfarer. For vejlederens vedkommende skal man i højere grad være i stand til at forstå og arbejde med regler og rammer.”

2. Kommer vejledningsreformen i folkeskolen til at få betydning for vejledningen på universitetet? 

"Det er svært at svare på. Men det kan være relevant at reflektere over, om de studerende starter på universitetet med en oplevelse af at have erfaring med vejledning. For hvis de har erfaring med vejledning, så er de også bedre til at bruge vejledningen. Og spørgsmålet er, om de kollektive arrangementer vil blive opfattet som vejledning. Det skal føles naturligt at bede om hjælp og sparring, når man har brug for det. Det er vel der, vi alle gerne vil hen.”

3. Hvad skal fremtidens vejleder kunne? 

”Jeg tror, at vi kommer til at forholde os endnu mere til forholdet mellem den individuelle og den kollektive vejledning. Der kommer flere og flere studerende, og flere og flere af dem har brug for vejledning, fordi der stilles så mange krav til dem i dag. Det er umuligt at møde dem alle sammen individuelt. Jeg har lige været på besøg på Oslo Universitet, som arbejder med, at de studerende skal have været til et kollektivt basisarrangement, før de kan få en individuel samtale. Den slags er jeg inspireret af. Lige nu er vi booket langt ud i fremtiden, og nogle af de informationer, vi giver, kunne man måske lige så godt have hørt på et kollektivt arrangement. Og så kunne den individuelle tid bruges på vejledningsdelen. På den måde ville man kunne spare ressourcer og måske endda give bedre vejledning.”

 

NB! Indstil din kandidat til Schultz Vejlederpris 2017.

 

Tidsskriftsnr.:
Publiceringsdato:
11-09-2015
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke