Titel:
UUs netværksarbejde er undervurderet
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:

Af Anne Mette Ehlers


Den nye formand i UU Danmark, Mark Jensen, mener, at UU-centrenes lokale relationer og engagement er undervurderet af politikerne og i undersøgelser. Det vil han lave om på.

Person:
Fotoreportage:
Lang tekst:

Mark Jensen er født med et entreprenør-gen, og han tror på, at stærke, lokale netværk gør en forskel, når unge skal vælge ungdomsuddannelse. Og blive på den.  

 

Han har udvidet UUV Køge Bugts tætte samarbejder til at favne bredt, siden han blev leder af stedet for ti år siden. Centret har ansvaret for ungdomsvejledningen på 40 skoler, 15 specialskoler og 12 privatskoler i Køge, Greve, Solrød og Stevns. Og så er der også lige 10.-klassecentrene, samarbejdet med alle ungdomsuddannelserne, Ungebasen, UUV Servicestationen – et tilbud til unge, som ikke er uddannelsesparate, og Fremtidslinjen – et STU-uddannelsestilbud til unge med generelle indlæringsvanskeligheder (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). Foruden Virksomhedsbasen og kurserne for jobcentrenes unge og samarbejdet med erhvervslivet, når et job før mere uddannelse er den rigtige løsning. 38 vejledere dækker fire kommuner med 22.000 unge.

 

Nu er Mark Jensen ansvarlig for endnu mere, for i sommer avancerede han fra næstformand til formand for UU Danmark. VejlederForum møder ham i UUV Køge Bugts lokaler på første sal i en rød murstensbygning lige ved Ølby Station i ugerne op til vedtagelsen af eud-reformen.

 

 

 

Denne morgen tager Mark Jensen imod i jakkesæt i den smalle gang. "Jeg er ikke vant til at blive interviewet," indleder han lidt ude af sin komfortzone. Det er muligt, men han har uden tøven markeret sig i debatten, siden han trådte til.

 

Nej til automatiseret vejledning

I november var Mark Jensen ude med en skarp kritik af The Boston Consulting Groups regeringsbestilte analyse af vejledningsindsatsen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Han kaldte undersøgelsesgrundlaget spinkelt, fejlfuldt, og at en del var så forvirrende som en tur i IKEA, hvor "enhver orienteringssans forsvinder", og han udtalte, at rapporten var "komisk og hårrejsende". Særligt kritiserede han anbefalingen om at automatisere uddannelsesparathedsvurderingen. 

 

"Jeg har ikke tillid til rapporten. Man kan ikke lave en automatbeslutning om, at unge, der har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, tilhører en bestemt kategori, fx hvis de får karakterer under to. Det handler mere om at fastholde en kurs for de unge. Her ved vi, at vejledning spiller en rolle. De lokale UU-centre på grundskolen har i dag et godt samarbejde med skolens ledelse og lærere om at lave differentieret vejledning målrettet de unge i grundskolen, som har svært ved at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vejlederen skal være en del af det netværk, der er tæt på den unge. Og vejledning skal være for alle."

 

"Det irriterer mig også, at rapporten beskriver vejledere som ildsjæle. Ja, vi er båret af et engagement, men vi er ikke de unges advokater, men en kommunalt funderet institution, som har pligt til at hjælpe unge med at komme på kurs til at sikre sig et voksenliv som selvforsørgende."  

 

Mark Jensen er personligt stolt af, at UU er en organisation, som favner alle unge og giver dem støtte i valgprocessen. Som samler op, hvor man falder fra, og at der er systematik omkring det. Det er nærhedsprincippet, han kæmper for. Og betydningen skal anerkendes.

 

 

 

Nej til nedskæringer

Mark Jensen har også advaret mod regeringens forslag om en reform af vejledningen, da han mener, det ville betyde en fyring af 3-400 af landets 1.100 vejledere i folkeskolen.

 

"Vi er presset af reformtanker i forhold til at tage penge fra vejledning for at videreføre det til Ungepakke 2. Men det er en dum idé at smide vejlederne endnu mere ud af grundskolen. For det, at vejlederen kender AKT-læreren (adfærd, kontakt og trivsel), lærerne og socialrådgiveren, gør det meget nemmere med brobygning og særlige forløb. Skal vi kun koncentrere os om en 20 procents gruppe, som er i risiko for ikke at fortsætte på en ungdomsuddannelse, giver vi folkeskolen en ny stor opgave med at introducere erhvervsuddannelserne efter reformen. Og da folkeskolen naturligt er meget optaget af folkeskolereformen og arbejdstidsreformen, kommer den realistisk ikke til også at fokusere på erhvervsskolerne."

 

Ja til lokale netværk og fælles indsats

Mark Jensen siger ja til at sætte mere fokus på den lokale vejledning. Og til at samle vejledningsorganisationerne, så UU-vejledningen fra grundskolen til ungdomsuddannelsen og videre frem fortsætter glidende og enstrenget, i stedet for at det fortsætter i klumper og hak med fastholdelsesvejleder, studievalgsvejleder og måske også eVejleder. 

 

"Unge kan opleve det som et cirkus at skifte mellem vejledere, specielt de unge som har det lidt svært. Så skal vi ikke samle vejledningsorganisationerne i en fælles indsats, så når man kommer op i en vis alder, skal man ikke gå i kontakthjælpssystemet for at få vejledning? At man uden at blive systemafhængig kan bringe sig selv videre. Det er min vision om helhedsvejledning." 

 

Han ser fortrøstningsfuldt på UUs fremtid trods presset fra mange sider.

 

"Vi kan noget, som man har øje på lokalt, men ikke nationalt af politikerne. UU-centrene laver den netværksløsning, der får det til at fungere, fordi vi bygger på relationer."

 

 

 

Mark Jensen har rødder i Randers og Silkeborg og har bevæget sig ind i vejledningens verden med en baggrund som folkeskolelærer i et 10.-klassestilbud. Han blev tiltrukket af samarbejdet på tværs også med erhvervslivet. Det var sjovt at overbevise virksomhedsledere om, at unge er med til at skubbe til nogle ting. At vise lederne, at de, der måske ikke staver så godt, alligevel kommer med et friskt pust og en viden om ny teknologi, som virksomheder får glæde af. 

 

Mark Jensen fortsætter: "Vi ved, hvad den lokale tekniske skole, produktionsskole, gymnasium og handelsskole kan, hvad der foregår, og hvornår ting starter. Også hvornår noget starter i nabokommunen om to måneder, så vi kan få dirigeret en ung derhen. eVejledning og Studievalg gør det godt. Men der er ingen forpligtelser for den unge. Her tager vi kontakt inden fem dage, hvis en ung falder fra ungdomsuddannelsen, VUC, højskole eller produktionsskole. Og inden 30 dage har vi lavet en uddannelsesplan. Vi skriver ting ned og holder de unge fast på det.

 

Der bliver revet i os fra jobcentrene og folkeskolerne. De anerkender vores kompetencer. Siden 2004, hvor UU blev oprettet, har der været cirka ti forskellige lovgivninger, som har ændret arbejdsvilkår og rammer for os. Det har vi klaret. Nu er det vigtigt, at vi er synlige for politikerne, så de kender vejledningens rolle og anerkender den betydning, vi har, inden de beslutter noget."

 

 

 

Ildsjæl eller ej. Mark Jensen brænder for sin sag. Måske derfor får han ikke fortalt så meget om sin egen 56-årige person. Og der skulle flere rykkere til, før han sendte sit cv forud for interviewet. Det kommer dog frem, at Mark privat ofte ses hundeluftende i nærområdet ved sommerhuset på Stevns. Han har to voksne børn og en kone, som er skoleleder i Faxe. Det var vist det. Men han får sat fokus på sagen, og det fortæller måske allerbedst, hvem han er.

 

 

Portrættet blev lavet lige før aftalen om reform af erhvervsuddannelserne vedtaget. VejlederForum kontaktede umiddelbart efter Mark Jensen for en kommentar:
 

En nøglespiller på bænken
Det er en god dag for erhvervsuddannelserne, at der kommer en reform, der sætter fokus på, at flere skal have en erhvervsuddannelse. Det er skidt for vejledningen, for nu overlades en stor del af vejledningsindsatsen til folkeskolens lærere. Vi ville gerne have været mere på banen i forhold til at lancere reformen overfor folkeskolens elever og forældre.

Vil man støtte flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, er det ærgerligt, at vi nu kun skal snakke med de 20 %, der har svært ved at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det gør vejledning til noget andet, end det er i dag. Uanset hvad, vil vi gøre vores bedste, omend i reduceret form. Men de gode intensioner i reformen kan blive overset, fordi der ikke er nogen til at præsentere dem for eleverne. For hvem skal sætte fokus på erhvervsskolerne i folkeskolen? De 80 %, som skal oplyses af lærerne og skolens ledelse, er der tid til det? Vi i UU er på banen nu. Hvorfor sætte en nøglespiller på bænken? 

Læs også Mark Jensens udtalelse til Anklager om for sen offentliggørelse af rapport.

 

4 hurtige til Mark Jensen


Hvad er dit motto ...

… i vejledningen?
Med de tilbud, der er i dag, er der muligheder til alle. Det gælder om at finde det rette match, og det skal gøres lokalt. Og der skal være kort fra ord til handling. Det er særlig vigtigt, fordi målgruppen er de unge.

... som leder?

Jeg ønsker, at vi møder de unge positivt og engageret. Jeg går op i fuld kommunikation i alle led, så alle har øje for mulighederne.

... som formand for UU?

Jeg vil sætte vejledning på dagsordenen. For vejledning er et område, som er ret usynligt. Vejledning gør en forskel.

... som menneske?

Lidt humor er ikke skadeligt.

 

 

 

 

Tidsskriftsnr.:
Publiceringsdato:
25-02-2014
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke