Titel:
En omvendt tsunami
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:

Af Anne Mette Ehlers

Hanne Beyer er topleder i beskæftigelsesverdenen. Politikerne vil have reformer realiseret på rekordtid, og kritikken regner ned i medierne. Men hun befinder sig godt på det sted, andre kalder for øretævernes holdeplads. Med stor kraft skaber hun orden i kaos.

Person:
Fotoreportage:
Lang tekst:

Computerne var smeltet. Modtagelsen var væk. Alle papirer var brændt. Der var ikke en stol eller et bord. Hele jobcentret var forvandlet til en sodet brandtomt. Mandag den 12. marts 2012 mødte Hanne Beyer op på en arbejdsplads, der ikke længere var. Og typisk for Hanne sikrede hun, at Jobcenter Syddjurs kunne genåbne allerede næste dag.

 

Hanne Beyer 008

 

"Helt konkret står jeg i et klubhus halvanden time efter, jeg er mødt ind, og tager imod medarbejdere. Mange af dem har ikke hørt, at deres arbejdsplads gik op i røg samme nat. Jeg låner et stykke papir og en kuglepen. Efter en time åbner medarbejderne jobcentret i et klubhus ved siden af. Og inden dagen er omme, lykkes det os at få organiseret, at vi åbner næste morgen på et kontor 25 kilometer derfra. Som leder handler det om at skabe en fælles gejst, det har jeg opdaget er voldsomt spændende for mig."

 

JK6A

 

Måletyranni
"Hun er meget karriereminded og har en stærk lederprofil, men på en behagelig måde. Hanne bliver øverste chef på et eller andet tidspunkt. Direktør eller kommunaldirektør er det næste."

Sådan siger en unavngiven medarbejder om Hanne Beyer, der griner afvæbnende, også når medarbejderen kalder hende en omvendt tsunami, som kommer ind med stor kraft og rydder op, hvor der er uorden og kaos.

48-årige Hanne Beyer er på blot syv år avanceret fra centerleder i Jobcenter Ebeltoft, til borgerservicechef, beskæftigelseschef og nu social- og beskæftigelseschef i Syddjurs Kommune med ansvar for 400 medarbejdere og et budget på 760 millioner.

"Jeg har ikke en karriereplan, men du kan godt høre, at jeg kan lide at sætte struktur. Lige nu får jeg det i rigt mål her. Der er for eksempel den nye kontanthjælpsreform, som skal køres igennem, og meget politisk italesættelse om, hvad jobcentret skal og ikke skal. Her er min rolle at få en snak om, hvordan vi håndterer det internt, selv om det måske ser forkert ud."

 

Ser forkert ud, hvad mener du med det?

"I det her måleunivers, som jobcentrene er, kan du altid finde nogen, som er bedre end dig, og det kan tage energi fra organisationen. Du bliver målt og vejet, og derfor skal jeg holde fokus på, hvad der er vigtigst. Vi kan for eksempel have flotte resultater på lav ledighed og langtidsledighed, men ikke så god rettidighed. Så er der en masse fokus på, hvad vi ikke er gode til. Her må jeg som leder sige, at jamen vi er gode på lav ledighed, og er det ikke vigtigere end fuldstændig rettidighed?

Jobcentrene er et informationstyranni og et måletyranni. Hvert år udstikker ministeren mål for indsatsen i jobcentrene. Hvor mange unge er i arbejde? Hvor mange virksomheder har vi samarbejdet med? Har vi holdt samtaler til tiden? Hvor mange ledige er der i akutindsatsen? Listen er endeløs. Derfor er det så vigtigt at have fokus på succeserne. I det daglige tænker jeg ikke, at beskæftigelsesområdet er udskældt. Jeg tænker mere på, at jeg vil ind og styre nogle processer på mit faglige felt, så vi kan få løst opgaven for borgerne og give et fagligt godt tilbud."

 

Fortid som vejleder
Ledelse er ikke et nyt felt for Hanne Beyer. Hun var elevrådsformand i folkeskolen og med i institutrådet på Aarhus Universitet. At karrieren blev beskæftigelsesverdenen, er dog tilfældigt. Da hun blev cand.mag. i fransk og dansk, gik hun på arbejdsformidlingen i Aarhus. Her fandt de ud af, at hun havde været studievejleder og opfordrede hende til at søge et job som erhvervsvejleder i Randers. Hanne fik stillingen.

"Jeg fik koblet mine vejledningskompetencer fra studiejobbet til arbejdslivet. Så jeg er selv et eksempel på, at man skal åbne øjnene for muligheder i stedet for at tro, at et fast spor er lagt."

Nu er hendes spor imidlertid lagt fast på ledelse og beskæftigelse. På det spor befinder hun sig godt, når hun får politiske forventninger, personalets og borgernes ønsker og forventninger til at mødes, samtidig med at hun opfylder mål og holder budgetter.

 

Glemt kommunesammenlægning
Kaosset ved det nedbrændte jobcenter sidste år kalder Hanne Beyer et godt billede på kommunesammenlægningen i 2007, hvor 12 enheder i fire kommuner og et amt skulle sammenlægges, og 50 mennesker skulle samles.


"Det første halve år af kommunesammenlægningen husker jeg ikke. Sådan har mange af os i kommunen det i dag, for det var en ekstrem travl tid. Jeg skulle bygge en hel organisation op fra bunden, og der var mange løse ender. I bund og grund handler det om det samme som på brandtomten: At få et overblik over personer og opgaver og få sat elementerne i system, lige fra det fysiske, som hvor skal vi være, hvem skal vi være om opgaverne, til hvordan skal det organiseres, og hvordan skaber vi gejst?"

Og hvordan skaber man gejst, når man hedder Hanne Beyer?

"Det er en vejlederfaglig kompetence, som handler om at mærke efter, hvor medarbejderne er. Hvis jeg siger sådan, hvad tænker du så? Det kan du ikke altid gøre i plenum med 60 mennesker, men man kan give folk en kvittering, så de ved, at jeg har hørt dem, men at det ikke nødvendigvis bliver sådan, som de ønsker."

Og hvordan skaber man gejst på et felt, som er så udskældt?

"Medarbejderne får positive tilkendegivelser fra borgerne, og det skal vi holde fast i. Vi skal ikke tale alting ned. For eksempel et udsagn i efteråret, om at det er for dårligt, at jobcentrene ikke formidler nok jobs til de udfaldstruede dagpengemodtagere. Her må vi ikke lade os presse, for vi har ikke ressourcerne endnu. Der står ikke nogen steder, at vi skal formidle jobs til de ledige. Efter 2007 er vores opgave at sikre, at virksomheder kender til Jobnet, og at virksomheder og jobsøgende kan finde hinanden. Så min opgave er at ”oversætte”, hvad der bliver sagt i medierne, og fortælle medarbejderne, hvilken betydning det har for vores virkelighed."

 

Hanne Beyer 010 

  

Glad for mediedebat
Generelt er Hanne Beyer glad for mediedebatten om beskæftigelsen i Danmark, selv om den er kritisk. Hun bifalder dog ikke, at enkeltsager som Dovne-Robert og Fattig-Carina får så stor betydning.

"Diskussionen i medierne giver anledning til faglige diskussioner internt og eksternt. Men man skal passe på med at lave lovgivning ud fra enkeltpersoner. Jeg kender ikke Dovne-Robert, som siges at snyde systemet. Ja, der vil altid være nogen, der forstår at sno sig, men skal vi alle så gå med livrem og seler?"


Hvordan har du det med fejl?  

"Jeg kan godt leve med fejl, bare jeg har overblik og arbejder aktivt og fremadrettet med dem. Lige nu arbejder vi med den nye førtidspensionsreform. Hvis der er en forestilling om, at vi kunne være fejlfri fra ikrafttrædelsen den 1. januar i år, så kan det ikke lade sig gøre. Det må vi have ro i maven med, for det er betingelserne, når reformer bliver indført med så kort varsel. Derimod ville det være grotesk, hvis vi år efter år fik at vide, at vi ikke taler ordentligt med borgerne, der skal jeg selvfølgelig reagere.

 

Hvordan møder man borgerne bedst?

 

"De står i en sårbar situation, hvor vi skal hjælpe dem til at se muligheder og potentialer ud fra lovgivningen, som er rammen. Vi skal formidle, at de har forpligtelser, og vi har redskaber til, at de kan komme videre. Vi skal tale motiverende med borgerne, så de ikke bare forstår, hvad rammen er, men forstår, at vi sammen kan forøge chancen for at komme et nyt sted hen, hvad enten det er at komme i arbejde eller blive rask." 

Tidsskriftsnr.:
Publiceringsdato:
12-06-2013
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke