Hackschooling er et wakeup-call  

Dennis Nørmark på Afveje

 

Titel:
Udfordringer i dagens Danmark for en jobkonsulent
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Hvilke overbevisninger har vi? Hvilke støtter os? Og hvilke overbevisninger er ikke længere hensigtsmæssige for os? Hvis du ikke kender dig selv, hvordan vil du så formidle dig selv i en rekruttering? Det er nogle af de spørgsmål, som jobkonsulent og coach hos Hartmanns Peter Sakke stiller sine kandidater – og de spørgsmål bliver endnu vigtigere i en krisetid, mener han.
Person:
Billede:
Peter_sakke_cmyk_beskåret_ny.jpg
Navn:
Peter Sakke
Titel:
Jobkonsulent og coach
Arbejdssted:
Hartmanns, Vesterbro
Fotoreportage:
Lang tekst:

Gennem medierne bombarderes vi alle med finanskrisen, læser om de tabte arbejdspladser og krisen for mange virksomheder. Jo mere vi læser eller ser i tv om krisens konsekvenser, jo lettere er det at tage alt for pessimistiske briller på. Vi tror i for høj grad på medierne, og det påvirker jobsøgeren negativt.

For den enkelte ledige kan alle disse informationer fra omverdenen være med til at skabe en oplevelse af, at ”det er svært”, og ”det tager sikkert lang tid, før jeg kan få job, komme i lære”, eller hvad den enkelte kandidat nu har som ønske for fremtiden.

For andre opstår der et ønske om at blive selvstændig og dermed selv styre sin forretning, hvor motivet både kan være at slippe ud af forsørgersystemet og en følelse af, at ”det er nu eller aldrig, hvis jeg skal gennemføre min drøm”.

Flere kandidater, der har været ledige i længere tid og måske også har været i flere aktiveringsforløb, har ingen eller lille tro på, at de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Generelt oplever jeg, at jo ældre kandidaten er, jo mindre er denne tro. De yngre har en større tro på, at det kan lade sig gøre.
Uanset om det er sandt eller ej, så forsvinder der mange job. Det bliver sværere for den ufaglærte at finde beskæftigelse.

Hartmanns er en holdningsvirksomhed
Som mottoet ”best man for the job” indikerer, er det Hartmanns ansvar at bidrage til at skabe et rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked. Vi mener, at der er plads til alle på det danske arbejdsmarked. Hartmanns, som er anden aktør, vurderer kandidater uden skelen til alder, køn, religion, etnisk baggrund, sociale forhold, civilstand eller politisk tilhørsforhold.

Målsætningen gælder ikke kun os selv. Vi forventer, at også vores kunder og samarbejdspartnere lever op til vores etiske normer og værdier, og at vores samarbejde er kendetegnet ved gensidig respekt, samarbejde, resultatskabelse og innovation. Værdierne er indlejret i vores beslutninger, rekruttering, MUS-samtaler, ledelsesprocesser m.v.

For kandidaterne betyder det, at de hele tiden møder konsulenter med stort set samme tilgang og værdisæt. Som jobkonsulent i Hartmanns bliver værdierne dagligt bragt i spil, både i min dialog med den enkelte kandidat, i min undervisning og i min formidling. Kandidaterne oplever styrken i vores fælles værdier og sætter dermed fokus på egne værdier og får bragt dem i spil i både ansøgning og CV.

I krisetider med mange ledige bliver det ekstra vigtigt at kunne stå ved sig selv og sine værdier for at kunne sælge sine arbejdsressourcer til en arbejdsgiver, der matcher værdierne – det skaber de gode ansættelser med arbejdsglæde og mening i jobbet.

For tiden arbejder jeg med ledige dagpengemodtagere i forløb af henholdsvis fire og otte uger. Nogle af de unge kandidater har fra jobcentret fået besked om, at de skal have særlig fokus på praktik, løntilskud og evt. videreuddannelse. De kan komme med en del barrierer. Det kan være utilfredshed med aktivering eller det tvangsmæssige aspekt i tilbuddet fra jobcentret. Tidligere oplevelser hos os eller andre aktører gør, at den første tid går med opbygning af relationen, tilliden og også en accept af, at ”når jeg nu er her, kan jeg lige så godt prøve at få det bedste ud af det”.

Vores holdninger og værdier er med til at skabe de gode relationer mellem konsulent og kandidat, og det giver kandidaten mulighed for at øge kendskabet til sig selv og dermed også at kunne præsentere sig selv mere komplet over for arbejdsgiveren.

Min overordnede plan – menneskeligt og fagligt
Mine overskrifter eller indsatsområder over for kandidaten er:

  1. Fra tro til viden
  2. Omstillingsparathed og fleksibilitet
  3. Bevidsthed/viden om sig selv
  4. Disciplin giver frihed

Med en blanding af min faglige viden som jobkonsulent og min viden om NLP og Enneagrammet er min tilgang anerkendende. Det er med udgangspunkt i kandidaten, at jeg arbejder på at skabe ny viden og indsigt samt at bevidstgøre værdier og overbevisninger.

I forløbet handler det dels om, at jeg har fingeren på pulsen i forhold til, hvordan jobmarkedet ser ud her og nu, og i forhold til formulering og opbygning af en ansøgning og et CV. Dels handler det om, hvordan jeg som menneske håndterer mødet med den nye kandidat. Med et stærkt ønske om at hjælpe, skabe resultater, afdække evt. skjulte jobønsker, og hvad kandidaten ellers kan have brug for.

I Hartmanns er undervisning, oplæg og foredrag vigtige elementer til at bevidstgøre kandidaterne om mulighederne. Undervisningen er frivillig, den enkelte kan deltage i det, der er relevant på det tidspunkt, han eller hun vælger.

Vi forsøger at synliggøre faserne i jobsøgning. Vi afdækker personlige, faglige, sociale kompetencer og værdier, de mål/muligheder, der findes lige nu, og endelig hvordan kandidaten kommer i mål med at komme i beskæftigelse. Vores undervisning understøtter de processer.

Mine indsatsområder understøtter det, jeg gerne vil bidrage med.

Fra tro til viden
Alt for ofte hører jeg udsagn som: ”Jeg er for gammel til at få job”, ”der er ingen job til mig”, eller ”jeg mangler erfaring.” Her mangler nysgerrigheden hos kandidaterne, og jeg udfordrer dem til at komme i gang med at undersøge, om udsagnene er sande eller ej.

Når vi kender fakta, kan vi arbejde videre med problemstillingen. Er det viden, der mangler, kan fx praktik og løntilskudsjob være en mulighed. Eller kandidaten kan søge job, hvor kvalifikationerne blot er acceptable, og så arbejde videre derfra. Kandidaten skal stille sig selv spørgsmålet: Er det vigtigere at være i job end at hæve den løn, jeg engang fik?

Omstillingsparathed og fleksibilitet
Fortid er fortid. Vi kender dagen i dag, men hverken du, jeg eller virksomhederne kender fremtiden. Alligevel bliver mange af os ved med at holde fast i det trygge og forudsigelige. En gang grafiker altid grafiker …

Vi skal erkende, at verden forandrer sig og det med en hast, som kan være overvældende. Hastigheden tror jeg ikke vil gå ned.

Vi må hver især forholde os til, hvad der er vigtigt for os som arbejdstager, fx ro og balance eller tryghed i ansættelsen, men vi bliver også nødt til at forholde os til, at vi skal være parate til, at jobbet skifter karakter. Det job, vi havde i går, er et helt andet i dag, og i morgen kan det igen se anderledes ud.

Opgaver, organisationen og de etablerede strukturer skifter hyppigere og hyppigere. For at kunne bidrage optimalt til virksomhedens resultater og dermed egne resultater bliver det vigtigt, at vi bidrager med alle vores kompetencer og ikke kigger så meget på den oprindelige stillingsbeskrivelse. Holder vi fast i gamle strukturer, risikerer vi at være med til at save den gren over, som vi sidder på.

Fleksibilitet sikrer mange gode år på arbejdsmarkedet, og det at kunne omsætte sin faglige og personlige viden i nye jobopgaver gør det lettere at sælge sin arbejdstid til bedst mulige markedspris. Når der er overskydende arbejdskapacitet, kan virksomhederne både shoppe de bedste og presse prisen – når der er underskud, skifter scenen.

I dag er det ikke nok at vedligeholde og udbygge sine kompetencer på det faglige, uddannelsesmæssige eller certificeringsmæssige plan. Uddannelsen er forældet den dag, den er afsluttet. Det faglige forudsættes i orden af virksomhederne. Behovet for, at vi alle til stadighed sørger for at være så opdaterede som muligt, stiger og vil givetvis stige yderligere.

Bevidsthed, viden om dig selv
Vi må arbejde med vores værdier og overbevisninger. Hvilke motivationsfaktorer er vigtige for os, hvilke har vi udstyret os selv med, og hvilke ydre motivationsfaktorer betyder noget for os som mennesker?

Værdier skifter livet igennem. Det kan skyldes mange faktorer, fx børn, skilsmisse etc. Det er ikke altid, vi er lige bevidste om, at vores værdier rykker sig, og her kan vi finde andre jobmuligheder ved blot at få synliggjort vores værdier – om ikke andet vil der være jobåbninger, som vi takker nej til, fordi vores værdier ikke mødes eller matches i virksomheden.

Hvilke overbevisninger har vi? Hvilke støtter os? Og hvilke overbevisninger er ikke længere hensigtsmæssige for os? Ved at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de tanker, vi har om os selv, kan vi skabe åbninger for at gøre tingene anderledes, se tingene i et nyt lys. Dermed kan der skabes den forandring, der skal til på det indre for at skabe resultater på de ydre fronter.

Hvis du ikke kender dig selv, hvordan vil du så formidle dig selv i en rekruttering?

Disciplin giver frihed
Kandidaten skal skabe den struktur, der skal til for at få hele hverdagen til at hænge sammen. Det er ikke nok med opfordrede og uopfordrede ansøgninger eller bare at følge op via telefonen. At bygge netværk er godt og rigtigt, hvis man ellers formår at få netværket til at arbejde med sig for at skabe jobåbninger. Men det hårde slid dur ikke, hvis man ikke også slapper af, er sammen med venner og familie og får gjort nogle af alle de ting, som man gjorde, da man havde arbejde.

Mange kandidater, som jeg har mødt, har været jobsøgere 24-7 – ingen kan blive ved med at holde gejsten, så jeg provokerer med udsagnet ”hold fri”. Når vi holder fri, giver vi hjernen, både den bevidste og ubevidste del, mulighed for at genoplade.

For at nå målet kræver det, at kandidaten prioriterer sine opgaver, og det kræver jernhård disciplin, hvis man skal i job igen.

Selv om vi har en finansiel krise, en personlig krise eller andre kriser, må vi hver især have en tro på, at vi har noget unikt og særligt at tilbyde på arbejdsmarkedet.

Har krisen ændret min måde at arbejde på? Her er svaret ja!

Jeg er blevet mere direkte og kontant. Jeg vil gerne lytte på det, der bliver sagt om fortiden, men det er ikke relevant for mig – jeg er fokuseret på nuet, og hvad der skal til for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

For nogle går det let og hurtigt at finde nyt job, for andre tager det tid. Som jobsøger skal man få den feedback på ansøgning og CV, man kan få fra andre – og smide det væk, man ikke kan bruge. Man skal blive ved med at justere sit ansøgningsmateriale, indtil man kommer til samtaler!

Med denne artikel har jeg forsøgt at skrive noget om det, jeg bidrager med i det daglige over for de jobsøgere, jeg møder på min vej. Den afspejler også nogle af de processer, jeg selv har været igennem som jobsøger, hvor jeg havde et ønske om igen at skifte karriereanker.

Tidsskriftsnr.:
2012 nr. 1
Publiceringsdato:
17-01-2012
Kommentarer
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

Kommentarlink:
kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.