Titel:
Hun går nye veje, så unge kan finde vej
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:

Portræt af Anette Jochumsen, modtager af Schultz’ Vejlederpris 2011

Af Anne Mette Ehlers

Samarbejdets mester. Sådan en er souschef og vejleder ved Studievalg Østjylland Anette Jochumsen. Gennem karrieren har hun iværksat en række utraditionelle samarbejder for at nå dem, som har størst behov for vejledning.

Person:
Fotoreportage:
Lang tekst:

Anette Jochumsen

Sidste torsdag modtog Anette Jochumsen Schultz’ Vejlederpris 2011. Prisen gik til en faglig ildsjæl, der siden studietiden har rustet unge til at finde retning blandt de mange tilbud på uddannelseshylderne. Gennem karrieren har hun været hele vejen rundt fra folkeskole, erhvervsuddannelse til gymnasium og videregående uddannelse. Altid opsat på at skabe sammenhæng i vejledningen for dem, som er faret vild i uddannelsessystemet. For eksempel ved at inddrage forældre og skabe netværk med andre faggrupper og instanser, som i forvejen er tæt på de unge.
Nu er den store indsats anerkendt, og Anette Jochumsen er overrasket og utrolig glad for prisen. Bare det at kollegerne har indstillet hende, ser hun som en pris i sig selv. Vejlederforum spørger årets prismodtager:

Hvad brænder du for?
Overgange. Ikke at man skal gøre dem så smidige, at man ikke mærker, de er der. Men at rette blikket mod de snublesten eller fælder, der kan være på vejen, når et ungt menneske tager et nyt tag med uddannelsessystemet. Jeg kan lide at stå til rådighed for, at den unge kan få øje på sig selv. At minde ham eller hende om, at det er et spørgsmål om at kende sig selv for at kunne sortere i de mange uddannelsestilbud. At de unge bliver klogere på deres interesser, hvordan de arbejder, om andre kan regne med dem, og hvor lang tid, de vil bruge på en uddannelse. Jeg tror på, at der er mange ”rette hylder” for den enkelte. Men det at vælge uddannelse handler om meget mere end det indholdsmæssige og interessen.

Du involverer dig i mange samarbejder, som krydser faggrænser. Aktuelt har du taget initiativ til Studievalg Østjylland´ samarbejde med aktører på integrationsområdet i Aarhus kommune. Hvorfor?
Overordnet er min mission at kvalificere de vejledningstilbud, der findes i forvejen. Jeg vil gerne koble et ekstra ben på den vejledningssøgendes verden. Det betyder, at vi vejledere må flytte os derhen – ikke omvendt. For mange grupper er det så uendelig svært bare at komme ind ad vores dør.
Derfor har vi blandt andet vejledt og haft træffetid på Vejledningscentret for uddannelse og arbejde i Gellerup samt på Sprogcentret Lær Dansk. Nu har vi planer om at lave informationsaftner for en forældregruppe derude op til ansøgningsfristerne.


Men det kan jo også være uendelig svært for jer at komme ind ad andres døre?
Ja, og derfor bliver Studievalg Østjyllands mere utraditionelle samarbejder også kun nogle små dryp ved siden af vore kerneopgaver. Vi vælger vores projekter med omhu, nemlig dér, hvor vi kan se, at det kan rykke en gruppe. På samfundsplan bliver det dem, der har svært ved at begå sig. Dem, som ikke er parat til de overgange, samfundet stiller foran dem.

Du har også taget initiativ til et samarbejde med Aarhus Kommunes ungetilbud for psykisk syge. Hvad går det ud på?
Sammen med socialrådgiverne har jeg udviklet nogle målrettede workshops for psykisk syge mellem 18 og 30 år, som ikke er kommet i gang med en uddannelse eller har afbrudt arbejde eller uddannelse. De unge er i et afklaringsforløb, der varer indtil halvandet år, hvor vi vejledere undervejs har sat uddannelse og erhverv på deres ugeskema. Vi har udført en slags ”træning” i de faser, man skal igennem for at træffe et valg. For denne sensitive gruppe er uddannelsesvejen en mere snørklet vej, hvor det handler om at give viden og mod til næste skridt. Det har været et meget givtigt samarbejde, hvor vi vejledere har fokuseret på ren valgvejledning, mens socialrådgiverne har taget sig af alt det personlige og senere har arbejdet videre med hver enkelt deltagers uddannelsesplan.

Steffen Jensen overrækker Anette Jochumsen Vejlederprisen 2011

Gennem dit virke i Studievalg Østjylland har du udviklet målrettede vejledningsværktøjer til unge med særlige behov. Hvad går de ud på?
Kort fortalt har vi først inddelt de unge ud fra deres barrierer. For eksempel unge med funktionsnedsættelse, unge med handlingslammende tvivl eller unge med uddannelsesfremmede baggrunde. Dernæst har vi målrettet vores vejledning efter barrieren. Vi har for eksempel udviklet gruppevejledning, som er med til at almengøre barrieren. Gennem små fælles reflektionsøvelser og individuelle samtaler fører vi de unge gennem en erkendelsesproces, hvor de undervejs som gruppe kan støtte hinanden og give feedback.

Du er også med på de nye digitale platforme. Du er eVejleder på den nye eVejledning, og du har bidraget til udviklingen af den nye Guide til forældre på ug.dk. Hvad går den ud på?
Overordnet set er jeg optaget af vejledning på digitale medier, for på den måde kommer vejledning ud til en bredere målgruppe. Forældreguiden er et redskab til forældre, hvor vi gennem artikler tydeliggør hvilken vejledning, deres børn får gennem uddannelsessystemet fra grundskolen og opefter, og hvor forældrene får et oprids af ungdomsuddannelserne. Endelig er der artikler om, hvad det vil sige at vælge og hvilken rolle, forældrene kan spille i den proces.

Hvorfor er det vigtigt med en guide til forældre?
Forældrene har stor indflydelse på, hvordan det vil gå deres børn uddannelses- og erhvervsmæssigt. Vi må anerkende ressourcerne i den uformelle vejledning og det netværk, forældrene og resten af familien udgør. Her er guiden med til at klæde forældre på til den rolle, de kan tage, så de støtter deres barn bedst muligt. Det kan for eksempel være hensigtsmæssigt, at de deltager i møder med en vejleder, ligesom det kan være hensigtsmæssigt, at de kun lytter og ikke fører ordet på møderne.

Hvad er din vej ind i vejledningen?
Jeg er cand.mag. i tysk og dramaturgi. Som studerende var jeg studentervejleder. Så tog jeg pædagogikum, da jeg troede, jeg skulle være gymnasielærer. Men jeg blev ansat i efterskolen Ådalen, hvor jeg var efterskolelærer i 10 år. Her snusede jeg til skolevejledning som kontaktlærer. Jeg fortsatte i vejledersporet, da jeg de næste ti år var fuldtidsvejleder på ungdomsskolen i Aarhus. Der var jeg blandt andet med til at udvikle et tilbud til unge, som ikke kunne eller ville være i det formelle uddannelsessystem. Vi oprettede en daghøjskole for unge under 18 år og en erhvervsrettet 10. klasse. Siden 2007 har jeg været ansat i Studievalg Østjylland. Gennem årene har jeg taget skolevejlederuddannelsen og masteruddannelsen i vejledning.

Hvad ønsker du for vejledningen?
At vejledning om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse og fra ungdomsuddannelse til universitetet bliver et skemalagt fag. Gymnasier er nøglen til anden etage i uddannelsessystemet, og det skal signaleres bedre. I gymnasiet er eleverne i transition. Det er studieforberedelse, og det er vigtigt, at eleverne reflekterer over det løbende. Som det er i dag, er vejledning en ganske perifer formaliseret del af deres studiehverdag. Vi må gøre de unge valgparate, så de ikke får et valgchok, når de går i 3.g.

Anette_Jochumsen.jpg

Hvordan ønsker du, studievalgscentrene skal udvikle sig?
At der tilføres ressourcer til området, som modsvarer, at vi i øjeblikket har et boom af elever på de gymnasiale uddannelser. Der er mange uafklarede iblandt med uddannelsesfremmede baggrunde, og det kræver mange flere ressourcer at få dem videre til næste skridt.

Schultz´ Vejlederpris 2011 er på 25.000 kr. Den blev overrakt på Vejlederforeningens Årsmøde i Middelfart til Anette Jochumsen, som var udvalgt af Vejlederprisens bestyrelse blandt 18 kandidater.

Tidsskriftsnr.:
Publiceringsdato:
08-09-2011
Kommentarer
Kommentarlink:
Kommenter link:

Ophavsret


© Schultz Information

Se vilkår og betingelser

kommentarvisning:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke