Hackschooling er et wakeup-call  

Dennis Nørmark på Afveje

 

FB
Titel:
Viden og vejlednining
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:

”Når du siger, det ved jeg, kan jeg spørge, hvorfor ved du det? Og det skal du kunne gøre rede for”.

Ordene kommer fra filosoffen Vincent F. Hendricks, der uddyber:
”Bearbejdet information plus sandhed, det er viden, og derfor bliver processen for, hvordan du får informationer, og hvordan du bearbejder dem afsindig vigtig”

Person:
Billede:
BirgitHeie0915
Navn:
Birgit Heie
Titel:
Chefkonsulent, Schultz Job og Uddannelse
Arbejdssted:
Fotoreportage:
Lang tekst:

Her i det sene forår har vi i VejlederForum for første gang været vidner til en god, gammeldags ophedet debat. Om noget så sexet som vejledningsforskning. Metaforskning, for at være helt præcis.

Men hvorfor er det nu så spændende?

Mening

Det er det, fordi det handler om, hvad vejledningen rent faktisk udretter. Om den virker. Har effekt. Om vejledere altså ved, hvad de gør, når de vejleder. Og hvor de ved det fra …

En lidt ømtålelig sag, fordi det er så forbasket svært at påvise sammenhængen mellem vejledningen og det, der sker bagefter, måske endda meget længe bagefter. Også fordi vejledningen koster mange penge – og hvad får samfundet for dem? Vi tror, at vejledningen virker, men ved vi det?

  • Vejledning formidler viden, baserer sig på viden og producerer viden.
  • Vejledere formidler viden til de vejledte – der med rette kan forvente, at en vejleder ved mere om samfundet, uddannelser og erhverv end de selv, og som kan guide og hjælpe til de informationer, der er relevante og nødvendige for at komme videre.
  • Vejledere baserer deres vejledning på viden: om uddannelsesvalg, om vejledningsmetoder, om mennesker, om informationssøgning, om uddannelser, om job og erhverv, om fremtidsudsigter, om …
  • Og vejledningen producerer selv viden: Hver vejledningssession lægger viden til vejlederens forståelse af mennesker, af samfundet, af livet. Nye vejledningsprojekter producerer viden og nye metoder. Og der bliver produceret giga mængder af data – tænk bare på Ungedatabasen – som potentielt kan blive til hardcore viden.

Og dog beskæftiger vejledning sig med en række bløde begreber, fx afklaring, der kan være svære at fange:

”Mere end et par gange har jeg hørt tale om, at den unge slet ikke er afklaret, uden at jeg dog egentlig har forstået, hvad det vil sige at være afklaret eller ikke afklaret, hvordan det går til at blive afklaret, og hvorfor det er nødvendigt. For eksempel kan jeg personligt oplyse, at jeg da nok har været selvforsørgende i de seneste 25 år, men afklaret, det er jeg altså ikke.”Dahler-Larsen i Vejlederforum 2007.

Svært at måle, ja, men umuligt? Nogle forskere prøver …

Forstå og vejlede

Indhold
I dette tema vil VejlederForum undersøge de vidensstrømme, som vejledningen er en del af, nyder godt af og bidrager til. Vi publicerer som sædvanlig de enkelte artikler fortløbende, så du får tid til at fordybe dig.

Effekt? / Peter Plant
Læg ud med klummen, der gav anledning til forsommerens hede debat om metaforskning - og som gav idéen til dette tema.

Best practice på erhvervsskolerne /Torben Pilegaard.
Best practice er vidensdeling, men hvordan undersøger man best practice – og hvordan kan man bruge det? Er det tal eller fortællinger? Er det ”rigtig” viden om, hvad der virker – eller er det bare noget vi tror? Torben Pilegaard redegør for en grundig metode med et troværdigt resultat.

Artikler på vej:
Voksne i vejledning - involvering og læringsudbytte / Carla Tønder Jessing.
Voksenvejledningen bliver sjældent evalueret af de vejledte, og brugerne bliver hverken hørt om vejledningens kvalitet eller involveret i udformning af tilbud eller politikker og strategier for vejledning. Samtidig vil de vejledte gerne både give feedback på vejledning og konsulteres om udformningen af voksenvejledning. Det viser en nordisk undersøgelse, der – for en gangs skyld – giver ordet til de vejledte.

Hvorfor er det så vigtigt, at vejlederne ved noget? / Interview med eVejleder Jannie Meedom Nielsen.
Hvorfor er det ikke nok, at man bare beder den vejledte slå op på ug.dk? Hvad er det, vejlederne skal vide, og har det noget med troværdighed at gøre?

Hvad vi ved om overgangsvejledning? / Gerd Christensen og Michael Søgaard Larsen, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.
Det nye forskningsreview om vejledning, Viden om vejledning, sammenfatter den viden, vi har om effekten af forskellige vejledningsmetoder: Hvordan bidrager den enkelte metode bedst til at nå vejledningens mål? Der er tale om begrebet evidens, dvs. det der kan påvises. Effekten skal dokumenteres. Og hvad er det så, vi ved? De to forskere følger op og præciserer efter forårets varme debat her på VejlederForum.

Evaluér med manér / Interview med Sune Agger.
Stort set samtlige vejledningsinstitutioner laver brugerundersøgelser, hvor man spørger, om vejledning ”føles godt”: Hvor tilfreds er du med brobygning/dit besøg i vores center/vores oplæg mm.? I stedet for at spørge unge, der har afsluttet et vejledningsforløb om, hvad der virkede for dem – og hvad der ikke virkede.

Ungedatabasen - hvad kan den bruges til? / Erik Møller Hansen.
Ungedatabasen producerer en guldgrube af data om unge. Men hvad skal og må data bruges til? Kan vi blive klogere af dem, og hvordan?

Viden til dokumentation eller til inspiration?/ Rie Thomsen.
Metaforskning kan være effektivt til at formidle konklusionerne af mange forskellige forskningsprojekter, men metaforskningens svaghed er, at vi ikke præsenteres for detaljerede beskrivelser af vejledningspraksis, der kan bidrage til inspiration og videreudvikling af vejledningen. Eksplorative undersøgelser med fyldige beskrivelser af praksis egner sig bedre til dette. I artiklen formidler Rie Thomsen resultaterne af en undersøgelse af efterskolernes vejledning, en undersøgelse som på mange måder understøtter at vejledning har størst effekt, når der tænkes i helheder og integration.

Disclaimer:

Her i det sene forår har vi i VejlederForum for første gang været vidner til en god, gammeldags ophedet debat. Om noget så sexet som vejledningsforskning. Metaforskning, for at være helt præcis.

Men hvorfor er det nu så spændende?

Mening

Det er det, fordi det handler om, hvad vejledningen rent faktisk udretter. Om den virker. Har effekt. Om vejledere altså ved, hvad de gør, når de vejleder. Og hvor de ved det fra …

En lidt ømtålelig sag, fordi det er så forbasket svært at påvise sammenhængen mellem vejledningen og det, der sker bagefter, måske endda meget længe bagefter. Også fordi vejledningen koster mange penge – og hvad får samfundet for dem? Vi tror, at vejledningen virker, men ved vi det?

  • Vejledning formidler viden, baserer sig på viden og producerer viden.
  • Vejledere formidler viden til de vejledte – der med rette kan forvente, at en vejleder ved mere om samfundet, uddannelser og erhverv end de selv, og som kan guide og hjælpe til de informationer, der er relevante og nødvendige for at komme videre.
  • Vejledere baserer deres vejledning på viden: om uddannelsesvalg, om vejledningsmetoder, om mennesker, om informationssøgning, om uddannelser, om job og erhverv, om fremtidsudsigter, om …
  • Og vejledningen producerer selv viden: Hver vejledningssession lægger viden til vejlederens forståelse af mennesker, af samfundet, af livet. Nye vejledningsprojekter producerer viden og nye metoder. Og der bliver produceret giga mængder af data – tænk bare på Ungedatabasen – som potentielt kan blive til hardcore viden.

Og dog beskæftiger vejledning sig med en række bløde begreber, fx afklaring, der kan være svære at fange:

”Mere end et par gange har jeg hørt tale om, at den unge slet ikke er afklaret, uden at jeg dog egentlig har forstået, hvad det vil sige at være afklaret eller ikke afklaret, hvordan det går til at blive afklaret, og hvorfor det er nødvendigt. For eksempel kan jeg personligt oplyse, at jeg da nok har været selvforsørgende i de seneste 25 år, men afklaret, det er jeg altså ikke.”Dahler-Larsen i Vejlederforum 2007.

Svært at måle, ja, men umuligt? Nogle forskere prøver …

Forstå og vejlede

Indhold
I dette tema vil VejlederForum undersøge de vidensstrømme, som vejledningen er en del af, nyder godt af og bidrager til. Vi publicerer som sædvanlig de enkelte artikler fortløbende, så du får tid til at fordybe dig.

Effekt? / Peter Plant
Læg ud med klummen, der gav anledning til forsommerens hede debat om metaforskning - og som gav idéen til dette tema.

Best practice på erhvervsskolerne /Torben Pilegaard.
Best practice er vidensdeling, men hvordan undersøger man best practice – og hvordan kan man bruge det? Er det tal eller fortællinger? Er det ”rigtig” viden om, hvad der virker – eller er det bare noget vi tror? Torben Pilegaard redegør for en grundig metode med et troværdigt resultat.

Artikler på vej:
Voksne i vejledning - involvering og læringsudbytte / Carla Tønder Jessing.
Voksenvejledningen bliver sjældent evalueret af de vejledte, og brugerne bliver hverken hørt om vejledningens kvalitet eller involveret i udformning af tilbud eller politikker og strategier for vejledning. Samtidig vil de vejledte gerne både give feedback på vejledning og konsulteres om udformningen af voksenvejledning. Det viser en nordisk undersøgelse, der – for en gangs skyld – giver ordet til de vejledte.

Hvorfor er det så vigtigt, at vejlederne ved noget? / Interview med eVejleder Jannie Meedom Nielsen.
Hvorfor er det ikke nok, at man bare beder den vejledte slå op på ug.dk? Hvad er det, vejlederne skal vide, og har det noget med troværdighed at gøre?

Hvad vi ved om overgangsvejledning? / Gerd Christensen og Michael Søgaard Larsen, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.
Det nye forskningsreview om vejledning, Viden om vejledning, sammenfatter den viden, vi har om effekten af forskellige vejledningsmetoder: Hvordan bidrager den enkelte metode bedst til at nå vejledningens mål? Der er tale om begrebet evidens, dvs. det der kan påvises. Effekten skal dokumenteres. Og hvad er det så, vi ved? De to forskere følger op og præciserer efter forårets varme debat her på VejlederForum.

Evaluér med manér / Interview med Sune Agger.
Stort set samtlige vejledningsinstitutioner laver brugerundersøgelser, hvor man spørger, om vejledning ”føles godt”: Hvor tilfreds er du med brobygning/dit besøg i vores center/vores oplæg mm.? I stedet for at spørge unge, der har afsluttet et vejledningsforløb om, hvad der virkede for dem – og hvad der ikke virkede.

Ungedatabasen - hvad kan den bruges til? / Erik Møller Hansen.
Ungedatabasen producerer en guldgrube af data om unge. Men hvad skal og må data bruges til? Kan vi blive klogere af dem, og hvordan?

Viden til dokumentation eller til inspiration?/ Rie Thomsen.
Metaforskning kan være effektivt til at formidle konklusionerne af mange forskellige forskningsprojekter, men metaforskningens svaghed er, at vi ikke præsenteres for detaljerede beskrivelser af vejledningspraksis, der kan bidrage til inspiration og videreudvikling af vejledningen. Eksplorative undersøgelser med fyldige beskrivelser af praksis egner sig bedre til dette. I artiklen formidler Rie Thomsen resultaterne af en undersøgelse af efterskolernes vejledning, en undersøgelse som på mange måder understøtter at vejledning har størst effekt, når der tænkes i helheder og integration.

Tidsskriftsnr.:
2011 nr. 3
Publiceringsdato:
14-06-2011

Ophavsret


© Schultz Information

Se ophavsret og ansvar

Kommentarer
Kommentarlink:
kommentarvisning:
Kommenter link:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 4848 5505  E: kundeservice@schultz.dk

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.