Hackschooling er et wakeup-call  

Dennis Nørmark på Afveje

 

FB
Titel:
En åben, udforskende og anerkendende tilgang - rådgivning af børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb
VF12 Printartikel:
FB
Kort tekst:
Af Kasper Østergaard Linde.

Kasper Østergaard Linde er rådgivningskoordinator og psykolog hos www.albahus.dk. AlbaHus rådgiver, behandler og formidler viden til mennesker udsat for seksuelle overgreb telefonisk og over nettet. Al kontakt til AlbaHus kan være anonym, og alle medarbejdere har tavshedspligt.
Person:
Fotoreportage:
Lang tekst:

Hvem er målgrupper for jeres vejledning og rådgivning online?
Børn og unge gør stor brug af e-rådgivning samt fora på nettet, hvor de kan tale om de problemer eller spørgsmål, de tumler med. Hos AlbaHus har vi både rådgivning af børn og unge, som bliver, eller er blevet, udsat for seksuelle overgreb, over telefon og chat. Vi oplever, at mange føler, at det er lettere at få taget hul på at tale om svære og tunge emner over en chat end via en telefonsamtale.

Senere hen, når den unge bruger er blevet mere tryg både ved rådgivningen og ved at fortælle om sin vanskelighed, har telefonrådgivningen vist sig at være et godt redskab, da det er muligt at komme i dybden på kort tid og opleves som personligt. Alle vores rådgivningsformer kan foregå anonymt, og vi understreger vores tavshedspligt (samt underretningspligt) over for brugerne, hvilket som regel er med til at skabe tryghed for dem.

Vi rådgiver også over mail, og her mærker vi, at det er et medie, som primært voksne benytter sig af. Voksne med senfølger, pårørende samt fagpersoner benytter sig, ud over mailen, primært af telefonrådgivningen og sekundært af chatrådgivningen. Nogle årsager hertil kan være, at det er lettere at planlægge et telefonopkald eller en mail ind i en travl hverdag, og at den voksnes situation ofte er mindre akut end barnets eller den unges. Og igen er børn og unge ofte bedre til at navigere på nettet end voksne.

Børn og elektroniske medier

Hvor langt følger I en sag, hvor I måske aner store problemer bag?
De sager, vi har hos rådgivningen i AlbaHus, omhandler seksuelle overgreb.

Hvis henvendelsen drejer sig om et barn, der befinder sig i en aktuel overgrebssituation, er vores målsætning, at overgrebene skal stoppe og at hjælpe barnet eller den unge videre i systemet. Konkret kan vores hjælp bestå i at få afdækket, om barnet har nogle ressourcepersoner i sit netværk. Formålet hermed er, at barnet eller den unge får fortalt en voksen, som vedkommende stoler på, om overgrebet.

En anden mulighed er, at vi hjælper barnet til at opgive sin anonymitet, så vi kan lave en underretning til de rette sociale myndigheder (jf. vores underretningspligt).

En tredje mulighed omhandler en akut situation, hvor barnet også er i fare for grov vold eller lign. I disse tilfælde kan de ydelser, som AlbaHus tilbyder, strække sig langt. Enten kan vi anmelde overgrebet til politiet eller tilbyde at tage ud og møde barnet for så at bringe barnet til en døgnkontakt. I enkelte situationer har en rådgiver også fungeret som bisidder ved en retssag.

I tilfælde af senfølger pga. overgreb vil vores hjælp typisk være rettet mod at finde behandlingsmuligheder til den unge eller voksne, som derefter fortsætter sin helingsproces på egen hånd. Dog har vi også tilbud om behandling inden for AlbaHus’ rammer, idet vi har flere psykologer ansat, som arbejder med individuel terapi for voksne med senfølger efter seksuelt overgreb.

Hvad med etikken?
Etikken i Albahus’ arbejde er i høj grad forbundet til Albahus’ værdigrundlag i form af professionalisme, åbenhed, anerkendelse og forandring. Vi tager udgangspunkt i disse værdier på alle områder af Albahus’ indsats.

Professionalisme
AlbaHus baserer sit virke på faglighed i det rådgivende, behandlende og formidlende arbejde, som sikres gennem en løbende faglig opkvalificering og sparring. Det betyder også, at vi er realistiske i forhold til vores egne kompetencer, og at vi derfor søger sparring, når vores egen viden ikke rækker.

AlbaHus betragter kvalitetssikring af ethvert arbejde som essentielt for at kunne opretholde en professionel tilgang til vores virke. For os betyder kvalitetssikring blandt andet, at vi evaluerer og dokumenterer vores arbejde.

I AlbaHus arbejder vi med etiske foranstaltninger. Det betyder, at vi sikrer brugere af AlbaHus anonymitet, og at medarbejdere i AlbaHus mestrer en etisk og moralsk ansvarlig behandlings- og kommunikationsform.

Åbenhed
I AlbaHus vægter vi tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde højt med henblik på at vidensdele og erfaringsudveksle, så den professionelle indsats for børn, unge og voksne med seksuelle overgreb inde på livet styrkes.

I AlbaHus betragter vi åbenhed som en forudsætning for at kunne forebygge og mindske tabu i den seksuelle overgrebsproblematik; nemlig ved at vi fortsat sætter ord på problemet og udbreder forståelse for og viden om problemet både blandt professionelle og blandt den øvrige danske befolkning.

Åbenhed i AlbaHus må ikke forveksles med, at vi sætter etik og social agtpågivenhed over styr i forhold til vores brugere og deres anonymitet.

Forandring
I AlbaHus tror vi på, at det enkelte menneske har mulighed for at forandre sin livssituation og handle mere i overensstemmelse med sine personlige ønsker og værdier i livet.

Vi tager udgangspunkt i en fordomsfri og nysgerrig imødekommelse af de mennesker, der søger hjælp i AlbaHus, og et fokus på, at deres styrker og ressourcer kan og vil afføde forandring.

I AlbaHus betragter vi forebyggelsesarbejde og aftabuisering som betingelser for, at forandring kan ske.

Anerkendelse
I AlbaHus er udgangspunktet for vores dialog med brugere, samarbejdspartnere og alle øvrige interessenter en anerkendende og rummelig tilgang. Vi ser grundlæggende andre mennesker som kompetente og i deres ret til at blive hørt og set.

Anerkendelse betyder, at medarbejdere i AlbaHus kan rumme både hinandens personlige og faglige forskelligheder, og at denne forskellighed bruges konstruktivt i det daglige arbejde.

I kraft af at AlbaHus beskæftiger sig med et så alvorligt emne som seksuelle overgreb mod børn og unge samt mennesker, der har en krænkende adfærd, gør vi os løbende overvejelser omkring den etiske baggrund for vores rådgivning.

Hos AlbaHus er det hensigten, at rådgivningen skal være rettet mod at stoppe de overgreb, der finder sted hos brugeren, og i tilfælde hvor der er tale om krænkende adfærd, er det målet at få den krænkende til at søge behandling hurtigst muligt. For voksne med senfølger er målet at yde støtte og hjælp angående de vanskeligheder, de henvender sig med, der kan være meget forskelligartede. Herunder henviser vi til forskellige terapeutiske muligheder og tilbud.

Rådgiverne, som arbejder på frivillig basis ca. en gang ugentligt, modtager supervision en gang månedligt samt får opkvalificering med jævne mellemrum.

Hvilke metoder bruger I?
De metoder, som vi benytter os af i rådgivningen hos AlbaHus, er baseret på en åben, udforskende og anerkendende tilgang til de vanskeligheder og problemer, som brugerne henvender sig med. Det kunne være brugerens vanskelighed med at leve i overgrebene eller med erindringen om overgreb og følgerne af det. I forhold til mennesker med krænkende adfærd fokuserer vi på det positive initiativ, de har udvist ved at henvende sig til os med henblik på at få hjælp.

Vi har en lyttende position og ønsker at skabe et rum for barnet, den unge eller voksne, hvor der er tryghed til at kunne give udtryk for angst, sorg og skyldfølelse. Ofte er det meget svært for brugeren at forestille sig et liv uden overgreb, senfølger af overgreb eller krænkende adfærd, og vi søger derfor at hjælpe vedkommende til at sætte ord på, hvad de frygter – fx at splitte familien – og til at kunne se en lysere fremtid. Derudover formidler vi konkrete hjælpemuligheder til brugerne.

Vi har haft god erfaring med at lave en slags rollespil både over chat og telefon, så barnet eller den unge kan øve sig i at fortælle om overgrebet. Dette gælder både for brugere, der aktuelt udsættes for overgreb, og for brugere, der lider under senfølger. Forud for dette kan det være gavnligt for brugeren at have besluttet, hvem han eller hun ønsker at fortælle om overgrebet til, og i hvilken situation, således at øvelsen bliver så realistisk som muligt. Endelig vil vi gerne understrege, at det er vanskeligt at lave en skabelon for, hvordan man skal gå til brugerne, idet hver enkelt har sin helt individuelle historie med sig.

 

Tidsskriftsnr.:
2011 nr. 1
Publiceringsdato:
07-02-2011

Ophavsret


© Schultz Information

Se ophavsret og ansvar

Kommentarer
Kommentarlink:
kommentarvisning:
Kommenter link:
Om forfatteren:
Faktatitel:
Fakta:
Artikeltitel:
Relaterede artikler:
Nyhedtitel:
Nyhedslinks:
Litteraturtitel:
Litteraturlink:
Linktitel:
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 4848 5505  E: kundeservice@schultz.dk

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.