Vilkår og betingelser

Privatlivspolitik

I overensstemmelse med EU Databeskyttelsesforordningen informeres du hermed om vores brug af persondata i forbindelse med tilmelding til Vejlederforum og dine rettigheder i forhold til de registrerede data.


I forbindelse med abonnement på Vejlederforum registrerer Schultz udelukkende de oplysninger, som abonnenten selv har afgivet ved bestilling samt evt. senere tilføjelser og rettelser foretaget af abonnenten selv. Schultz anvender kun de afgivne oplysninger til det formål, der fremgår ved tilmeldingen til den enkelte service.


Abonnementsoplysningerne opbevares i en lukket database og anvendes kun i forbindelse med fakturering og administration af abonnementet samt til fremsendelse af trykte magasiner. Ingen persondata videregives eller sælges til tredjepart.


Oplysningerne registreres i vores system. Medarbejdere hos Schultz har adgang til listen over abonnenter. Ved hjælp af disse oplysninger holder vi os løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer.


Vi registrerer i hvor høj grad de enkelte artikler læses af vores abonnenter med henblik på løbende at kunne forbedre indholdet.


Ved at afmelde dig abonnement på Vejlederforum trækker du samtidig dit samtykke tilbage, der betyder, at Vejlederforum fra det tidspunkt ikke længere vil sende dig nyhedsbreve eller opbevare dine registrerede data.


Du har ret til at anmode Schultz om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, hvis du ønsker det. Det kan du gøre ved at kontakte Schultz direkte.


Kontaktoplysninger på dataansvarlig

Schultz, CVR 89634814, Annexstræde 5, 2500 Valby, tlf.: 72282827, persondatabeskyttelse@schultz.dk.


Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan dette ske hos Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200 eller via dt@datatilsynet.dk.


Cookies

Vejlederforum bruger cookies i begrænset omfang, bl.a. til midlertidig opbevaring af personlige indstillinger i forbindelse med besøg på netstedet. Desuden anvendes cookies til statistik over brugen af Vejlederforum for at give os mulighed for videreudvikling og forbedring.


Ophavsret og ansvar

Vejlederforum udgives af Schultz.


Alt indhold på Vejlederforum er beskyttet af lov om ophavsret. Artikler kan citeres mod kildeangivelse, jvf. ophavsretsloven.


Tekst, grafik m.v. stilles til rådighed på skærm eller print til personlig brug for Vejlederforums abonnenter. Indholdet må ikke herudover kopieres, printes, mangfoldig­gøres eller distribueres uden Schultz' skriftlige tilladelse. 


Schultz fraskriver sig ethvert ansvar for indhold leveret af brugere og navngivne forfattere på Vejlederforum. 


Forfattere og andre bidragydere er således alene ansvarlige for indhold i egne tekster over for bestemmelser i lovgivningen, herunder injurie- og copyrightlovgivning.

Vrå Højskole
AFS
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke