Sagt om Vejlederforum

"Vejlederforum er et kvalificeret kompas. Her orienterer jeg mig om, hvilke vinde der blæser, om hvad der optager vejledere på tværs af organisering og om beslutningstageres tiltag."


Helene Silkjær, vejleder, Aarhus Tech"Når jeg læser Vejlederforum, får jeg nye perspektiver på de problemstillinger, jeg møder i mit arbejde. Det er meget relevante og vedrørende artikler."


Joan Holm, sagsbehandler, Jobcenter Haderslev - læs interviewet"Vejlederforum er det eneste "fagblad" for vejledere med en lødighed og fagligt niveau, der understøtter vor profession."


Inger Veng Rasmussen, centerleder, Ungdommens Uddannelsesvejledning Herning"Når den ny virkelighed med ressourceforløb, ændrede fleksjobregler, nye pensionsregler, uddannelsespåbud for unge, andre aktiveringsfokus for kontanthjælpsmodtagere osv. implementeres, er det vigtigt at få nye ideer og inspiration både teoretisk og praktisk for at kunne tilpasse og udvikle voksenvejledningen på dette myndighedsområde for både borger og sagsbehandlerens skyld. Jeg kan kun anbefale Vejlederforum som et yderst relevant sted at følge med og hente inspiration til udfordringer og udvikling inden for dette felt, som er kommet for at blive på voksenområdet og i sagsbehandlingen."


Per Morsing, vicekonsulent, Jobcenter Odense "Jeg har længe savnet et forum, hvor jeg som vejleder kan vidensdele og diskutere nogle af de problemstillinger/udfordringer, som jeg i mit daglige arbejde støder på. Det synes jeg, at Vejlederforum kan imødekomme. Jeg kan generelt rigtig godt lide, at der er et kritisk blik på vejledningen, og at der er lavet et forum, hvor man gerne må stille lidt skarpt, udfordre og stille spørgsmålstegn ved måden, vi gør tingene på."


Maria Thomsen, socialrådgiver og vejleder, Center for Afklaring og Beskæftigelse"Dejligt at mærke, at Vejlederforum er et magasin med holdninger og en stærk faglighed."


Helene Valgreen, Ph.d. studerende i vejledning, Pædagogisk udviklingskonsulent, FFD, Vinder af Vejlederprisen 2007"Forlaget Schultz Information har kendt sin besøgstid. Midt i vadestedet for den nye vejlederreform er man på banen. Til lykke! Initiativet bydes hjerteligt velkommen. Det kan klart anbefales, og alle vejlederes institutioner bør abonnere og flittigt bruge denne mulighed i en svær reformtid."


John Meyer Jensen i anmeldelse af Vejlederforum i Gymnasieskolen"Vejlederforum er et af mine primære orienteringsværktøjer over, hvad der sker sammen med Center for Ungdomsforskning. Jeg mangler kun tid til at orientere mig dybere."


UU-vejleder i anonym spørgeundersøgelse"Jeg glæder mig meget til næste nummer af Magasinet Vejlederforum. Realkompetence er et begreb som UVM allerede pålægger erhvervsskolerne at arbejde med… Det betyder, at alle erhvervsskoler kan (og skal) bedrive "realkompetencevurdering" på selvkomponerede præmisser. Så igen har Vejlederforum fingeren på pulsen og får rejst de relevante spørgsmål. Tak for det."


Vibeke Lisa Jeppesen, uddannelses- og erhvervsvejleder, Københavns Tekniske Skole"Godt, seriøst, aktuelt, pædagogisk og overskueligt – guf for enhver vejleder til at holde sig ajour etc."


UU-vejleder i anonym spørgeundersøgelse"Professionelt, indbydende og dybdegående."


UU-vejleder i anonym spørgeundersøgelse"Alsidigt og vedkommende."


UU-vejleder i anonym spørgeundersøgelse

 

AFS
Vrå Højskole
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke