Medieinformation

Vejlederforum er et branchesite og et trykt magasin, der henvender sig til alle, som arbejder professionelt med uddannelses- og erhvervsvejledning. I Vejlederforum har du mulighed for målrettet markedsføring til vejledere. 

Portalen Vejlederforum er professionelle vejlederes genvej til viden og udvikling og en enestående mulighed for vidensdeling. Her vises alle sider af dansk uddannelses- og erhvervsvejledning i form af nyhedsbreve, omtaler af konferencer og litteratur, reportager, portrætter, blogs etc.

Vejlederforum sætter dagsordenen for debatten i dansk vejledning. Det læses af toneangivende aktører fra vejledningens verden og er kendt og respekteret på vejledningsfeltet. Det gør Vejlederforum til et unikt forum for branchen og et fremragende sted at komme målrettet i kontakt med denne specifikke målgruppe.

Hvis I ønsker at markedsføre uddannelser, skoler, konferencer og kurser, bøger, netsteder, kontorartikler, programmer og materialer til vejledere, giver Vejlederforum annoncører en unik mulighed for at nå ud til en meget homogen målgruppe.

Vejlederforum sælges i 12 måneders abonnement med mulighed for en måneds gratis prøveabonnement. Vejlederforum udgives af Schultz.

Magasinet
Vejlederforum omfatter et magasin med artikler af fremtrædende praktikere, forskere og politikere i ind- og udland, der tager pulsen på dansk vejledning og uddannelse. Der udgives årligt fire temanumre på nettet og to trykte udgivelser af magasinet.

Det trykte Vejlederforum Magasin postomdeles til Vejlederforums abonnenter og udkommer to gange årligt i primo december og primo juni.

De to årlige udgivelser betyder, at annoncer i Vejlederforum holder længe. Det er vores erfaring, at magasinet læses af flere omgange, der betyder en max eksponering af annoncerne.

Hvem er vores brugere?

  • Vejledere og lærere på alle slags uddannelsessteder
  • Vejledere i den kommunale ungeindsats
  • Vejledere på efterskoler

  • Vejledere i Studievalg
  • Vejledere og lærere på højskoler
  • Vejledere på universiteter
  • Vejledere og undervisere på AMU og VUC
  • Vejledere hos a-kasser
  • Vejledere i jobcentre
  • Andre aktører

Annoncepriser
Vælg mellem annoncer på nettet eller i det trykte magasin - eller opnå merværdi ved annoncering flere steder. Se annoncepriserog teknisk data.

Deadline for annoncer til det trykte magasin 
23. april 2021
. Annullering af annoncer kan kun ske skriftligt og inden deadline. Magasinet udkommer næste gang primo december.
 

Annoncevedtægter
Vejlederforums redaktion forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod Vejlederforums interesser.

Rettelser til annoncer i det trykte magasin
Rettelser til originalmaterialet skal indleveres skriftligt/på e-mail før udløbet af indleveringsfristen. Vejlederforum påtager sig intet ansvar for ikke rettidigt afleverede rettelser.

Farveannoncer
Vejlederforum påtager sig intet ansvar for mindre farveafvigelser. Vejlederforum forbeholder sig ret til at afvise reklamationer over annoncer, hvor materialet på forhånd er påtalt som mindre egnet til reproduktion, eller hvor indleveringsfristen er overskredet.

Annoncer til Vejlederforum tegnes gennem:
Schultz Information
Annexstræde 5
2500 Valby
T:. 48485505
E: kundeservice@schultz.dk

 

 

Vrå Højskole
SkillsDenmark
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 7228 2826  E: kundeservice@schultz.dk
Indstillinger for cookie-samtykke