er Samtale det nye sort?

Facebook Facebook

"At få den refleksive dialog til at sprudle i klasserne har aldrig været nemt. Vejledere er i konkurrence med afleveringer, snap chat og dagens ret i kantinen. Derfor er det bydende nødvendigt, at vejledningssamtalen brænder igennem." Læs, hvad den kollektive samtale kan i De små samtaler i den store samtale.
 

BIF har udviklet en samtaleværktøjskasse til 1.200 medarbejdere med borgerkontakt. Målet er at sætte borgeren ved roret. Læs, hvad tovholderen siger om roller, ansvar og om medarbejdernes modtagelse i Coach og kaptajn på samme tid. Se hele serien om samtaler.

Vil du vide mere?

Skriv navn og nummer – og få svar på, hvad VejlederForum kan tilbyde dig. Eller tilmeld dig straks et gratis prøveabonnement.

Er du kunde?

konference: det perfekte liv

Jens Chr. Nielsen_det perfekte liv_forside"Hvis du ikke er en type, er du ingenting." Unges fortællinger var på tapetet til konferencen "Det perfekte liv". Hent guldet i reportagen.  
 

Afveje

Afveje_forsideTror du på, at dine samtaler kan kategoriseres i typer og på "de syv skridt til bedre samtaler?" Læs Befri dine samtaler fra alt det bras, der ikke virker.

Behov for vejledning?

"En forestilling om, at UU er til for de unges skyld samt er til, fordi der er tale om et egentligt behov, er altså præget af en vis naivitet." Læs nyeste bidag på Vidensdeling.

 

Viborg Gymnasium og hf
PMU 2
Simac
Ungdomshøjskolen ved Ribe
Musikterapeutuddannelsen
Master i vejledning
EUX på Viborg Gymnasium og hf
Schultz  Annexstræde 5  2500 Valby  T: 4848 5505  F: 4363 5615  E: kundeservice@schultz.dk